Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Ανήκουστο και όμως Φωκικό!

-Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΦΩ θα αποφασίσει αν οι πολίτες της Φωκίδας δικαιούνται να μάθουν ποιοι εργά­στηκαν για το ΠΑΝΦΩΚΙΣ και με ποια ποσά αμείφθηκαν.

-Η συγκεκριμένη εταιρεία, αν και ΑΕ, διαχειρίζεται αποκλειστικά και μόνο ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ.
Με ένα λιτό και ολιγόλογο κείμενο ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Φωκικής (ΑΝΦΩ) κ. Χρήστος Γάτος ενημέρωσε την εφημερίδα μας ότι σχετικά με το αίτημα μας, για τη χορήγηση στοιχείων που αφορούν τα ονόματα και τα ποσά με τα οποία αμείφθηκαν οι μηχανικοί που εργά­στηκαν -και ίσως κάποιος ή κάποιοι ακόμη να εργάζονται- ως τεχνικοί σύμβουλοι στο ΠΑΝΦΩΚΙΣ θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβού­λιο αν θα μας τα χορηγήσει.
Ειδικότερα, η εφημερίδα μας, στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών ζήτησε από την ΑΝΦΩ και παράλληλα από τη Νομαρχία (γραφείο Νομάρ­χη και Οικονομική Υπηρεσία) να πληροφορηθεί ποιοι εργάστηκαν ως τεχνικοί σύμβουλοι στο ΠΑΝΦΩΚΙΣ (ονομαστικά) και με ποια ποσά αμεί­φθηκαν ο καθένας.
Αλλωστε είναι γνωστό ότι το προηγούμενο έτος εκταμιεύτηκαν περίπου 500.000 ευρώ, ενώ για το 2010, παρότι αρχικά είχε εγγραφεί στον προ­ϋπολογισμό της Νομαρχίας κονδύλι 1000 ευρώ, στην πορεία ζητήθηκε η τροποποίηση τού κατά περίπου 65.000 ευρώ.
Οι πολίτες αυτού του νομού έχουν κάθε δικαίωμα να γνωρίζουν που πηγαίνουν τα χρήματα τους.
Όσο για τη στάση της ΑΝΦΩ ειλικρινά δεν την κατα­νοούμε. Μπορεί να είναι μια ανώνυμη εταιρεία, δεν είναι όμως μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τα οικονομικά κανενός ιδιώτη. Ζητήσαμε και έχουμε δικαίωμα να πληροφορηθούμε που πάει το δημόσιο χρήμα. Η ΑΝΦΩ υπάρχει και λει­τουργεί με χρήματα που ανήκουν σε όλους μας. Θα όφειλε λοίπόν να επιζητά τη διαφάνεια, εκτός και αν έχουν λόγους να μην επιθυμούν τη δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων.
Ηθικά και πολιτικά, εφόσον η ΑΝΦΩ ζει με χρήματα των δήμων και της νομαρχίας, εφόσον το ΠΑΝΦΩΚΙΣ είναι εθνικοί πόροι, ο κόσμος δικαιούται να μάθει ποιοι απασχολήθηκαν ως τεχνικοί σύμβουλοι, ποιος ήταν προϊστάμενος των συμβούλων αυτών και τι ποσά έλαβε ο καθένας τους ως αμοιβή. Δεν καταλα­βαίνουμε ειλικρινά, γιατί δεν δίνουν αυτά τα στοι­χεία και για ποιόν λόγο, κάτι τόσο απλό και εύκολο το παραπέμπουν στο διοικητικό συμβούλιο και άρα στις καλένδες, αφού κανένας δεν γνωρίζει πότε θα συνεδριάσει και αν θα εγκρίνουν να δοθούν. Ελπίζουμε, η Νομαρχία και ο Νομάρχης να μας απα­ντήσουν επί συγκεκριμένου σε όσα ρωτάμε, γιατί όταν μιλάμε για δημόσιο χρήμα, πρέπει να θυμόμα­στε ότι κάθε πολίτης έχει έννομο συμφέρον και οφείλει να μάθει που καταλήγει.

Πηγη: Εφημερίδα Ωρα της Φωκίδος Τετάρτη 22 Σεπ 2010

Πληροφορίες και λεπτομέρειες για το ΠΑΝΦΩΚΙΣ ΕΔΩ
 

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Απλήρωτοι απο το Πάσχα ειναι οι Εργαζόμενοι στο Γηροκομείο Άμφισσας

Σε εκποίηση μεγάλου ακινήτου στοχεύει η διοίκηση του Γηροκομείου, για να λύσει τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.
  Σύναψη σύμβασης με τον ΟΓΑ, επέκταση της σύμβασης του Ι.Κ.Α. και χρηματοδότηση από το υπουργείο Υγείας ζητεί η διοίκηση από τη βουλευτή.
   Σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετω­πίζει το Γηροκομείο Άμφισσας, με αποτέλε­σμα οι εργαζόμενοι να παραμένουν απλήρω­τοι από το Πάσχα, καθώς το ίδρυμα αδυνα­τεί να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα. Για την ακρίβεια, το δάνειο που είχαν εκταμι­εύσει τον Ιανουάριο, ύψους 300.000 εξα­ντλήθηκε πολύ εύκολα, αφού ένα μεγάλο μέρος πήγε σε προηγούμενες οφειλές. Μάλι­στα, πέρυσι από τον Οκτώβριο έως και τον Ιανουάριο που εκταμίευσε το δάνειο αυτό το Ίδρυμα είχε περάσει πολύ άσχημες οικονομι­κά στιγμές, που είχαν θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του.
 
   Σήμερα, το Γηροκομείο παρουσιάζει "κάθε μήνα έλλειμμα 19.000 ευρώ. Θα μπορούσε σίγουρα να μειωθεί αυτό το ποσό.
    Η διοίκηση του Ιδρύματος έχει ζητήσει από τη βουλευτή Φωκίδας Κα Αφροδίτη Παπαθανάση να πιέσει για να επιτευχθεί σύμ­βαση μεταξύ ΟΓΑ και Γηροκομείου για τους τροφίμους του συγκεκριμένου ταμείου, κάτι που παρά τα τρία χρόνια λειτουργίας του δεν έχει επιτευχθεί ακόμη.
       Επίσης, θα μειωνόταν σημαντικά το έλλειμμα αν το Ι.Κ.Α. δεχόταν να καλύψει όλους τους τροφίμους.
     
    Το Γηροκομείο πρόσφατα επεδίωξε να λάβει ακόμη ένα δάνειο, χωρίς όμως να τα καταφέ­ρει. Φημολογείται μάλιστα, ότι ο Δήμαρχος Άμφισσας κ. Ασημάκης Ασημακόπουλος και ο Νομάρχης Φωκίδας κ. Νίκος Φουσέκης, μπή­καν εγγυητές και προθυμοποιήθηκαν να υπο­θηκεύσουν προσωπικά τους περιουσιακά στοιχεία
    Η διοίκηση του Ιδρύματος στοχεύει στην εκποίηση μεγάλου ακινήτου' στο Χολαργό, από την πώληση του οποίου φιλοδοξεί να εισπράξει 2,5 εκ ευρώ, ποσό που θα τους λύσει τα προβλήματα εσαεί, όπως πιστεύουν.
 
    Για όλα αυτά τα ζητήματα απευθυνθήκαμε στον Κο. Γιάννη Πάλλα, Διευθυντή του ιδρύματος, ο οποίος δεν θέλησε να μας απαντήσει και μας παρέπεμψε στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι ο Μητροπολίτης Φωκίδας κκ Αθηναγόρας, το Δήμαρχο Άμφισσας κ. Ασημακόπουλο ηου είναι μέλος του ΔΣ, τη Βουλευτή Κα Παπαθανάση και το Νομάρχη Φωκίδας κ. Φουσέκη, τους οποίους, όπως μας είπε είχε ενημερώσει.
 
   Αξίζει να υπενθυμίσουμε τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει το 2006 ο τότε υποψήφιος και μετέπειτα Δήμαρχος κ. Αση­μάκης Ασημακόπουλος, ο οποίος είχε εκπονήσει οικονομοτεχνική μελέτη, από την οποία προέκυπτε ότι δεν θα είναι βιώ­σιμο. Αυτό που προέχει σήμερα, εφόσον το Γηροκομείο λειτουργεί και εξυπηρετεί δεκάδες υπερηλίκους, είναι να βοηθηθεί, ώστε να αντεπεξέρχεται στα έξοδα του.
 
    Για την ακρίβεια, η κα Παπαθανάση θα πρέπει να φροντίσει να συνάψει το ίδρυμα σύμβα­ση με τον ΟΓΑ και να επεκταθεί η σύμβαση του ΙΚΑ, ώστε να καλύπτει όλους τους ασφαλισμένους του που είναι τρόφιμοι, αλλά και να χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο Υγείας, το οποίο σε ετήσια βάση διαθέτει ένα κονδύλι ύψους 1.200.000 ευρώ, τα οποία αποδίδονται σε τέτοια ιδρύματα.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδρυμα σήμερα μένει ανοικτό χάρη στην υπομονή των εργαζομένων οι οποίοι σε συνάντηση που είχαν με τη διοίκηση, αποφάσισαν να περι­μένουν όσο χρειαστεί. Το Γηροκομείο δημιουργήθηκε χάρη στην προσπάθεια του τότε βουλευτή Φωκίδας κ. Δημήτρη Θάνου, ο οποίος από το πόστο του -υφυπουργός Υγείας- κατάφερε να χρηματοδοτήσει την αναστύλωση και ανα­κατασκευή του κτιρίου και βέβαια αυτό αποτέλεσε το άλφα και το ωμέγα για να γίνει πράξη το Γηροκομείο Άμφισσας. Μάλιστα, πριν την ολοκλήρωση των εργα­σιών υπολειπόταν ένα σχετικά ασήμαντο ποσό, το οποίο όμως καθυστέρησε πολύ και αδικαιολόγητα να βγει και τελικά εγκρί­θηκε από τον τότε υφυπουργό Υγείας και βουλευτή Φθιώτιδας κ. Θανάση Γιαννόπου­λο.0 νύν νομάρχης και υποψήφιος δήμαρχος Δελφών κ. Νίκος Φουσέκης καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για αν τεθεί σε λειτουργία το ίδρυμα. Από την μέχρι τώρα πορεία του όμως προκύπτει ότι προχώρησε βιαστικά η λειτουργία του, δίχως να μελετηθούν σωστά οι οικονομικές συνθήκες και χωρίς να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις. 
 
Πηγή: Εφημερίδα  Η Ώρα της Φωκίδας Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου Σελ.8

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!

Με κομμένη κυριολεκτικά ανάσα παρακολούθησε το κοινό τη διάλεξη του γνωστού Δημοσιογράφου Νίκου Χειλαδάκη , που έγινε στο Δήμο Θέρμης και μεταδόθηκε από τον Τηλεοπτικό Σταθμό 4ε της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, σχετικά με την Ορθοδοξία στη σημερινή Τουρκία. Ο Δημοσιογράφος, με πολυετή έρευνα, με απολύτως τεκμηριωμένα στοιχεία, πολλά εκ των οποίων δημοσιεύματα του ίδιου του Τουρκικού Τύπου, ακόμα και με βίντεο από εκπομπές της τουρκικής τηλεόρασης, αποκάλυψε μια άλλη, εντελώς άγνωστη και θαμμένη πλευρά της πραγματικότητας στη σημερινή Τουρκία, κατά την οποία δεκάδες, εκατοντάδες βαφτίζονται φανερά πλέον Χριστιανοί Ορθόδοξοι, χιλιάδες είναι εκείνοι που μεταβαίνουν στα Ορθόδοξα προσκυνήματα, Εκκλησιές και Αγιάσματα, ενώ επιφανείς Τούρκοι παρακολουθούν με δέος τη Θεία Λειτουργία!!!!
''ΜΠΕΣΤ ΣΕΛΛΕΡ'' ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Ο Νίκος Χειλαδάκης, ανέφερε πάμπολλες, συγκεκριμένες και επώνυμες περιπτώσεις μουσουλμάνων που ζήτησαν να βαφτιστούν Χριστιανοί, ενώ παρουσίασε τα αποκαλυπτικά στοιχεία έρευνας τουρκικής εφημερίδας, που καταγράφει μόνο τα τελευταία τρία χρόνια στην Τουρκία τον εξωφρενικό αριθμό των 8.000.000 πωλήσεων Αγίων Γραφών, στην τουρκική γλώσσα!!! (σ.σ. πράγμα που δείχνει πως είναι πραγματικά πολλά εκατομμύρια οι Κρυπτοχριστιανοί στην Τουρκία, ενώ σύμφωνα με τις Προφητείες του Αγίου Κοσμά για το «1/3 των Τούρκων που θα γίνουν Χριστιανοί» και με βάση το σημερινό πληθυσμό, φαίνεται πως πρόκειται για περίπου 15 με 20 εκατομμύρια ψυχές!!!)

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ

Ο κ. Χειλαδάκης παρουσίασε επίσης με αδιάσειστα βίντεο τουρκικών καναλιών, τους χιλιάδες κυριολεκτικά Τούρκους «μουσουλμάνους», που κατακλύζουν την Εκκλησία του Αϊ Γιώργη του Κουδουνά, αφήνοντας τάματα, προσκυνώντας τις άγιες εικόνες και πηγαίνοντας σε ατέλειωτες ουρές για να χριστούν με το λαδάκι από το καντήλι του Αγίου!!!

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΗΣ

Μια άλλη πάλι εκπληκτική περίπτωση, είναι και εκείνη κοντά στα Άδανα, που όπως ανέφερε ο Νίκος Χειλαδάκης, συγκεντρώνει εκατοντάδες ασθενείς Τούρκους, που γίνονται καλά από μια γυναίκα, η οποία ομολόγησε στην Τουρκική Τηλεόραση, ότι τη θεραπευτική της δύναμη την αντλεί από μια κατακόμβη-σπήλαιο, όπου αγίασαν 7 Χριστιανοί Μάρτυρες!!!

ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ

Το συγκλονιστικότερο όμως όλων, είναι εκείνο που ο έγκριτος Δημοσιογράφος ανέφερε για τη Σεβάστεια, ξεκινώντας από το Συναξάρι του Αρχαγγελου Μιχαήλ, όπου αναφέρετε η θεραπεία κάποιου πλουσίου στο Αγίασμα του Ταξιάρχη στη Σεβάστεια!

Εκεί, στο θυματουργικότατο εκείνο Αγίασμα, είχε χτιστεί περικαλλέστατος Ιερός Ναός, θαύμα αρχιτεκτονικής, που όμως δεν υπάρχει πια.

Αλλά υπάρχει το ΑΓΙΑΣΜΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ, γεμάτο με εκατοντάδες μικρά ψαράκια, τα οποία γλείφουν τις πληγές, ή τα σημεία πάθησης των δεκάδων χιλιάδων Τούρκων, που πηγαίνουν εκεί από όλο τον κόσμο και γίνονται καλά, μπαίνοντας μέσα στο ΑΓΙΑΣΜΑ!!!

Μάλιστα οι Τούρκοι έχουν χτίσει ξενοδοχεία και δωμάτια για να εκμεταλλευτούν τον «θεραπευτικό» τουρισμό που έρχεται ακόμα και από τη Ρωσία!!!

«ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΣΟ ΔΕ ΔΕΧΤΗΚΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥ»

Και ο επίλογος όμως του Νίκου Χειλαδάκη ήταν εξίσου συναρπαστικός, όταν αποκάλυψε πως αν και δουλεύει χρόνια σε μεγάλες εφημερίδες, καμία εφημερίδα και κανένα Μέσο Ενημέρωσης δε δέχτηκε μέχρι τώρα μέσα στην Ελλάδα να προβάλει όλο αυτό το συγκλονιστικό υλικό, για την Ορθοδοξία μέσα στην Τουρκία!... (σ.σ. Με την εξαίρεση της 4ε).


Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010

3845 / ΦΕΚ 65/2010 ΜΝΗΜΟΝΙΟ


Σήμερα, δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια της ανοχής, ούτε της αποστασιοποίησης. Έχουμε χρέος, απέναντι στους εαυτούς μας απέναντι στην Πατρίδα μας , απέναντι στα παιδιά μας που το μέλλον τους προμηνύετε αβέβαιο , να αντιδράσουμε. Βγείτε όλοι στους δρόμους ενημερώστε και αφυπνίστε γιατί μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή.

Παρακάτω φαίνονται τα επαχθή οικονομικά μέτρα που υπόγραψε ο Κος Παπακωσταντίνου με τον Κο Προβόπουλο στις 8 Μαΐου 2010 . πάρα τις αντιδράσεις και την καταψήφιση του Νομοσχεδίου γενικώς από ΝΔ ,ΚΚΕ και  ΣΥΡΙΖΑ ,παρά την  καταψήφιση από το ΛΑ.Ο.Σ. όλων των άρθρων που αφορούσαν αυξήσεις Φ.Π.Α., έμμεσων φόρων, πετρελαιοειδών , και την υποβολή προτάσεων που έγιναν απ όλα τα κόμματα το ΠΑΣΟΚ έκλεισε τ αυτιά του σε όλα όπως συνηθίζουν τα αλαζονικά κόμματα εξουσίας όταν έχουν πάρει την αυτοδυναμία  , δεν άκουσε τίποτα ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΚΕ τίποτα ,  γιατί να το κάνει άλλωστε αυτοί θα τα πληρώσουν τα θύματα τους είναι οι μισθωτοί κι οι συνταξιούχοι όπως πάντα. (Δείτε και το σχετικό θέμα εδώ  με αποσπάσματα και πρακτικά της βουλής της 6-5-2010 για την Ενεργοποίηση του Μηχανισμού στήριξης της οικονομίας )

Όταν τον ελληνικό λαό εκπροσωπούν βουτυρομπέδες , ΚΟΛΕΓΙΟΠΑΙΔΑ που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους , που δεν έχουν πληρώσει γραμμάτιο , ενοίκιο , δόση δανείου η επιταγή από την τσέπη τους και τα έβρισκαν όλα απ το μπαμπά τέτοια αποτελέσματα θα έχουμε  , γιατί ποτέ αυτοί οι άθλιοι εκπρόσωποι του Λαού δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν τον κάματο , τον ιδρώτα και την αγωνία του φτωχού για να μπορέσει να αντεπεξέλθει σ όλα τα παραπάνω και το σημαντικότερο να ταΐσει την οικογένεια του.


Απ αυτά που θα δείτε παρακάτω θα καταλάβετε ότι οι άχρηστοι οικονομολόγοι που μας έφτασαν ως εδώ ούτε να διαπραγματευτούν δεν είναι άξιοι ότι αντιλαϊκό και φορομπηχτικό μέτρο περιείχε πέρασε χωρίς καμιά αντίδραση .


Ήξεραν την κατάσταση της οικονομίας  κι όμως έφεραν στο πάρα πέντε  (δέκα μέρες πριν τη λήξη ομολογιακού δάνειου 9δις € ) για ψήφιση τη βουλή το Νομοσχέδιο για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας έτσι ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια συζήτησης και διαπραγμάτευσης λες και το έκαναν  εσκεμμένα . Για αυτούς ήταν περισσότερο σημαντικό το μεταναστευτικό νομοσχέδιο για ν να προσθέσουν 500.000 άνεργους μετανάστες στον άδειο κουμπαρά του κράτους οξύνοντας έτσι και  το πρόβλημα της ανεργίας , οι πελατειακές σχέσεις ήταν ποιο σημαντικές από τη σωτηρία της οικονομίας....... 

Έχω βαρεθεί να ακούω ασυναρτησίες , από πολιτικούς, δημοσιογράφους, κανάλια,  κόσμο στα καφενεία, παντού.

Κανένας μα κανένας δεν έχει καταλάβει που βρισκόμαστε και που πάμε.

Έχουμε και λέμε λοιπόν,  πίνακας 1, σελίδα 1349 του νόμου 3845, ΦΕΚ 65/2010.


Έχει τα δημοσιονομικά μέτρα του προγράμματος.
Μέτρα για το 2010.


Δηλαδή από τα μέτρα του 2010, θα εξοικονομήσουμε 5800 εκατομμύρια.
Τελειώσαμε;  Όχι βέβαια, έρχεται το 2011.
Το 2011, θα εξοικονομήσουμε άλλα 9650 εκατομμύρια, δηλαδή υπερδιπλάσια από το 2010, δηλαδή το αγγούρι θα είναι διπλάσιο το 2011. Για δείτε:
Αύξηση αντικειμενικών αξιών 400 εκατομμύρια
Εξοικονόμηση πόρων από τον Καλλικράτη 500 εκατομμύρια.
Και μετά από αυτά έρχεται το 2012.


Ζείτε ακόμα;
Για δείτε τι λέει για το 2012.
Μείωση προσλήψεων δημοσίων υπαλλήλων πέραν του 5 προς 1!!
Αυτό για όσους σας τάζουν θέσεις στο δημόσιο.
Ανάπτυξη θέλετε.
Παρτε μείωση δημόσιων επενδύσεων 500 εκατομμύρια.
Προσέξτε τώρα και το τελευταίο.
Μη καθορισμένα μέτρα για λειτουργικά έξοδα  900 εκατομμύρια!!!
Αντέχετε;;
Πάρτε και το 2013
Βλέπετε τι λέει;
ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 4200 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ, δηλαδή το 2013, θα πάρουνε μέτρα που θα πρέπει να αποδώσουν όσο ΟΛΕΣ οι περικοπές του 2010!!!
Ακόμα αναπνέετε, και δεν σας έχουν φορολογήσει;
Δεν πειράζει.
Υπομονή.
Εσείς οι 500.000 Έλληνες που έχετε καταφέρει να ζείτε, θα δείτε τα βάσανα σας να τελειώνουν το .... 2015, γιατί ακόμα υπάρχει το 2014, που έχει και αυτό μέτρα. Πάμε και σ αυτό.
Προσέξτε τώρα.
Το 2014, και μόνο τότε θα σταματήσει τη φορολογία των κερδοφόρων επιχειρήσεων, χάνοντας 600 εκατομμύρια, αλλά προβλέπει εξοικονόμηση από μη καθορισμένα ακόμα μέτρα 5750 εκατομμυρίων!!!
ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ.
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2014 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΘΟΥΝ 30 Δις ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ 5,8!!!
Από σήμερα λοιπόν ότι βλακεία ακούτε από οποιονδήποτε, θα μπορείτε να ρίχνετε μια ματιά στους λογαριασμούς και να ξέρετε τι σας περιμένει.

ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ!!!
Κι ενώ ο νόμος γράφει όλα αυτά, έχεις τον έναν και τον άλλον, να διαμορφώνουν γνώμη, για τον 15χρονο που θα δουλεύει με 400 ευρώ, ή τη ποσόστωση ναυτικών στο Ζενίθ, "κρύβοντας" με την έντονη δημοσιοποίηση τέτοιων περιπτώσεων, το εγκληματικό σύνολο.
Ε, λοιπόν.
Όσοι τα λένε αυτά, ή ξέρουν και μας δουλεύουν, ή είναι βλάκες, ή και τα δυο

Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Ενδεχόμενη στρατιωτική σύρραξη Ρωσίας – Τουρκίας;

Παρά την πρόσφατη σύσφιξη των σχέσεων της Ρωσίας με την Τουρκία με εκατέρωθεν επισκέψεις των ηγετών των δύο χωρών και τη μεγάλη οικονομική συνεργασία, ένα σενάριο βγήκε στη δημοσιότητα και αναφέρεται σε ενδεχόμενη πολεμική σύγκρουση τους. «Η οσμή της πυρίτιδας γίνεται αισθητή ολοένα και εντονότερα», ισχυρίζεται ο εμπειρογνώμονας του αμερικανού Ινστιτούτου Πολιτικής, Όβανες Νιογκόσιαν και αναφέρεται στην αυξημένη ένταση του Καραμπάχ και του Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με την άποψή του, γράφει η εφημερίδα «Βέτσερ» που αναδημοσιεύει το σχόλιο από αμερικανικό περιοδικό, εδώ και πολύ καιρό η κατάσταση είναι έκρυθμη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση όχι μόνον μεταξύ των Αζεριτών και των Αρμενίων αλλά και των μεγάλων και ισχυρών συμμάχων τους, που είναι η Τουρκία και η Ρωσία. Η σύγκρουση θα προέλθει από την κληρονομιά που άφησε η πρώην Σοβιετική Ένωση, στην οποία η χριστιανική Αρμενία και το Νογκόρνο Καραμπάχ, βρίσκονται στο εσωτερικό του μουσουλμανικού και τουρκόφωνου Αζερμπαϊτζάν. Ο αναλυτής σημειώνει ότι τα πράγματα στην περιοχή είναι πολύ τεταμένα και δεν αποκλείονται πιθανά στρατιωτικά σενάρια.

Hellenic Quest Τι γίνεται με το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας;

 
Την γλώσσα μου έδωσαν ελληνική
το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου…
(Οδυσσέας Ελύτης)

Πέρασαν ήδη πάνω από δύο χρόνια, από τότε που μάθαμε, ότι το CNN άρχισε να διανέμει παγκοσμίως και σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους το Hellenic Quest, δηλαδή ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. 
Το ερώτημα, λοιπόν, που απομένει, είναι τι γίνεται με το θέμα αυτό; 

Μήπως το Υπουργείο Παιδείας ή του Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να δραστηριοποιηθούν περισσότερο; 

Διαβάστε ένα κείμενο, που αλιεύουμε από διάφορες ιστοσελίδες και το οποίο είχε αναρτηθεί σε πολλές από αυτές εδώ και δύο χρόνια…

Τετάρτη, 07 Μαΐου 2008

Hellenic Quest  λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής…
… που το CNN άρχισε να διανέμει παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους. Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας. Το πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εταιρία Η/Υ Apple, o Πρόεδρος της οποίας Τζον Σκάλι είπε σχετικά:
Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει ν' αναπτύξει τη δημιουργικότητά της, να εισαγάγει καινούριες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ' όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μιαν εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων.
Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να μάθουν Αρχαία Ελληνικά επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων. Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν μετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι η Ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο στην πληροφορική και στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τομέα οργανώσεως και διοικήσεως ..
Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρμάιν της Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της... Επικεφαλής του προγράμματος τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος -Ελληνίστρια- Μακ Ντόναλι και οι καθηγητές της ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρι. Στον Η/Υ Ίμυκο αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας όταν η Αγγλική έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300...000 τεχνικούς όρους, δηλαδή σαν γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας. Στον Ίμυκο ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται. Μιλώντας γι' αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε:
Σε όποιον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής απαντούμε: Μα πρόκειται για τη γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μας μ' αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας .
Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90 εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής. Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από τη διαπίστωση των επιστημόνων πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως νοηματική γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν σημειολογικές .
Νοηματική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην οποία το σημαίνον, δηλαδή η λέξη, και το σημαινόμενο, δηλαδή αυτό, που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα, κατάσταση), έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ενώ σημειολογική είναι η γλώσσα στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το αμ πράγμα (σημαινόμενο) εννοείται με το αμ (σημαίνον). Με άλλα λόγια, η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια, ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι συμματικές, σημαίνουν, δηλαδή, κάτι, απλώς επειδή έτσι 'συμφωνήθηκε' μεταξύ εκείνων που την χρησιμοποιούν.
ΟΛΕΣ οι λέξεις στην Ελληνική ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, π.χ. η λέξη ενθουσιασμός = εν-Θεώ, γεωμετρία = γη +μετρώ, προφητεία = προ + φάω, άνθρωπος = ο άναρθρων (ο αρθρώνων λόγο). Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως-πράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες. Τα πιο τέλεια προγράμματα Ίμυκος , Γνώσεις και Νεύτων αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες. Και τούτο επειδή η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που επιτρέπει την αρμονική γεωμετρική τους απεικόνιση.
<> Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα ΟΠΩΣ : τηλέ , λάνδη =...LAND, ΓΕΩ...,νάνο, μίκρο, μέγα, σκοπό....ισμός, ΗΛΕΚΤΡΟ...., κυκλο...., ΦΩΝΟ...., ΜΑΚΡΟ...., ΜΙΚΡΟ...., ΔΙΣΚΟ...., ΓΡΑΦΟ..., ΓΡΑΜΜΑ..., ΣΥΝ..., ΣΥΜ..., κ.λπ.. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ C D = COMPACT DISK = ΣΥΜΠΑΚΤΩΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή ότι μόνο σ' αυτή δεν υπάρχουν όρια και γι' αυτό είναι αναγκαία στις νέες επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες. Αυτές οι επιστήμες μόνο στην Ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει. Γι' αυτούς τους λόγους οι Ισπανοί Ευρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως η επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το να μιλά κανείς για Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την Ελληνική είναι σα να μιλά σε έναν τυφλό για χρώματα.

Προωθήστε αυτό το μήνυμα! Όχι για λόγους σοβινιστικούς, Μα για να μαθαίνουν σιγά-σιγά την αλήθεια οι απληροφόρητοι!

ΠΗΓΕΣ:
Α) http://www.greekalert.com/2008/05/hellenic-quest.html
Β) http://www.teithes.com/forum/lofiversion/index.php/t2918.html
Γ) http://www.ellinikos-stratos.com/forum/forum_posts.asp?TID=1506&PN=1
Δ) http://dagorastos.net/blog/?p=675
Ε) http://blog.stivaktakis.net/2008/05/hellenic-quest.html
ΣΤ) και άλλα

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΕΡΑΣΕ ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑΣ..ΧΡΟΝΟΣ ..(οι Ιατρικές υπηρεσίες στο Λιδωρίκι)


...Που ανέλαβε η καινούρια Κυβέρνηση , με τα ..παχιά προεκλογικά λόγια και τα..ελάχιστα μετεκλογικά έργα, πολλά περιμέναμε όλοι μας , γιατί έτσι μας είχαν δώσει να καταλάβουμε , βέβαια κάποιοι διατηρούσαν ..σοβαρές επιφυλάξεις , και δεν έπεσαν έξω..

Πάντως αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας , για τα πεπραγμένα της Κυβέρνησής μας , είναι ΈΝΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ , το ότι κατάφερε να μας κάνει ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΤΩΧΟΥΣ , άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο , κι 'οπως πάμε , αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα , σε λίγο δεν θα αναφέρουμε πόσοι Έλληνες ζουν κάτω απ' το όριο της ..φτώχειας , όοοχι , θα αναφέρουμε πόσοι ζούνε ΠΑΝΩ ΑΠ' ΤΟ ΟΡΙΟ , αν..θα υπάρχουν βέβαια ..


Στην παραπάνω φωτογραφία , είναι το Κ.Υ Λιδορικίου , που εξυπηρετεί , όλη σχεδόν τη ...

Δωρίδα , με ελλείψεις βέβαια και προβλήματα , τα 'χουμε πει χίλιες φορές , αλλά ..που να χαμπαριάσουν οι αρμοδιοϋπεύθυνοι , αυτοί το χαβά τους , κι' αντί να βελτιώσουν την κατάσταση τη χειροτέρεψαν . Μετά την ανάληψη των καινούριων κομματικών στελεχών τη διοίκηση του Νοσοκομείου Άμφισσας , στα πλαίσια της.." βελτίωσης " της περίθαλψης του κοσμάκη , κατάργησαν την αιμοληψία που γινόταν στο Λιδορίκι , έστω περιορισμένα και κάθε Δευτέρα , και τώρα όλοι οι Δωριείς , έχοντες...και μη , για την πιο μικρής αξίας μικροβιολογική εξέταση , πρέπει , έχει δεν,,έχει , να κατέβει στην Άμφισσα , να κάνει την εξέταση , να φύγει και την επομένη ή μεθεπομ΄πενη , ανάλογα με την εξέταση , να ξανακατέβει να πάρει απαντήσεις .

Προσωπικά , για μια εξέταση Χρόνου προθρομβίνης , αξίας 4 ευρώ , κατέβηκα στην Άμφισσα , και θα έπρεπε , λέει , να περιμένω κάποιες ώρες για την απάντηση , ή να ξανακατέβω την επομένη , ευτυχώς η προϊσταμένη κ Παπούλια , δέχτηκε την παράκλησή μου , να τηλεφωνήσω απ' το Λιδορίκι και να μου δώσουν την απάντηση , που ήταν ένα ..νούμερο .


Αυτή , εν ολίγοις , είναι η σημερινή κατάσταση του Κ.Υ , που έιναι χωρίς πολλές ειδικότητες , χωρίς ακτινολογικό εργαστήριο , χωρίς μικροβιολογικό και δεν έχει και οδηγό για την κάλυψη της τρίτης οχτάωρης βάρδιας του ασθενοφόρου , τόοοοσο απλά τα πράγματα , για να μην προχωρήσουμε σε...ανατριχιαστικές λεπτομέρειες..δε βαριέσαι όμως , ποιός ακούει τον έρμο το λαό...


Φαντάζεστε ένα ηλικιωμένο συνταξιούχο του ΟΓΑ , των 300 δηλαδή ευρώ , να έχει ανάγκη για εξετάσεις , ακτινολογικές και μικροβιολογικές ; Δεν θα του φτάσει η σύνταξη για τα..εισιτήρια πάνω κάτω , και όλα αυτά τα παθαίνουμε από Σοσιαλιστική (!) Κύβέρνηση , που θέλει να λέει πως εργλαζεται για το καλό των..χαμηλοσυνταξιούχων και χαμηλόμισθων , για ...φαντάσου !


Άλλα περιμέναμε , δυστυχώς , και άλλα μας ..έφερε η Κυβέρνηση αυτή , και δεν το..ανεχόμαστε , μετά από 40 χρόνια δουλειάς , να έρχονται κάποιοι που ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΠΟΤΕ , ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ...ΕΝΣΗΜΟΥ , να μας κάνουν κουμάντο στην τσέπη , γιατί κάτι τέτοιο συνέβη .


Τίποτα αγαπημένοι μας φίλοι δεν έχει βελτιωθεί , τίποτα δεν έχει αλλάξει ΤΙΠΟΤΑ , ό,τι γινόταν γίνεται και τώρα και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό , όσο για τα μέτρα που πήραν ; Έτσι τα...βόλευε και παιδί του δημοτικού , εκτός αν θεωρείτα β..άσκηση πολιτικής , η κατάργηση , πριν από 11 μήνες , του Υπουργείου Ναυτιλίας και τώρα τοεπανιδρύουν με άλλο όνομα !! Ελεος !!

Το Υπουργείο Παιδείας δσεν χρειάζεται εκτός απ'τον Υπουργό , αναπληρωτή και Υφυπουργούς , κι' όμως για να...βολευτεί η Φώφη Γεννηματά , φκιάξαμε και ..αναπληρωτή Υπουργό , στο Υπουργείο περιφερειακής Ανάπτυξης δημιούργησαν θέση αναπληρωτή Υπουργού για να ..βολευτεί , ο αποτυχημένος κ. Ξυνίδης , ένας ΔΑΠΑΝΗΡΟΤΑΤΟΣ , ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ , ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ , ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΛΕΥΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ...ΚΑΡΑΤΟΜΗΘΕΊ Η κ ΜΠΑΤΖΕΛΗ , ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ...ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ..ΠΕΙΝΑΜΕ ...

Απ' άκρου εις άκρον , η χώρα είναι,,νεκρωμένη , τίποτα δεν λειτουργεί , ο Κρατικός μηχανισμός..χελωνο..περπατάει , αν δεν είναι τελείως ..στάσιμος , κι' αυτοί...χτενίζονται.. 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ

Η "Κίνηση για την Γκιώνα" ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ


alt
Χιλιάδες στρέμματα στην ήδη πληγωμένη από τα δεκάδες μεταλλεία περιοχή της Γκιώνας, ζητά συγκεκριμένη εταιρεία ώστε να συνεχίσει τις εξορυκτικές της δραστηριότητες. Η κίνηση πολιτών για την προστασία της Γκιώνας, καλεί τους κατοίκους ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών να απαιτήσουν από τους ενδιαφερομένους υποψηφίους να πάρουν θέση για ένα ζήτημα που θα κοστίσει στις επόμενες γενιές.
http://lamiastar.gr 
ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Αγοράστε μέλι από τους παραγωγούς και όχι τα νοθευμένα του εμπορίου. Αυτό θα το δείτε αν δοκιμάσετε από ένα βαζάκι εργοστασιακό μέλι που βρίσκετε στο εμπόριο και αμέσως μετά δοκιμάσετε μέλι από παραγωγό. Η διαφορά; Τεράστια…
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωφέλιμο είναι το μέλι που βάζετε κάθε πρωί στο ψωμί, στη φρυγανιά ή στον καφέ σας. Μπορεί να έχει απέραντη γλύκα, αλλά δεν είναι απλώς μια γλυκαντική ύλη όπως η ζάχαρη. Πρόκειται για ένα μοναδικό στο είδος του προϊόν, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, γνωστό από την αρχαιότητα για την ωφέλιμη δράση του στην υγεία του οργανισμού. Σήμερα, νέες επιστημονικές έρευνες έρχονται να πιστοποιήσουν αυτές του τις ιδιότητες.
Πώς μας ωφελεί
● Μας εφοδιάζει με ενέργεια, καθώς αποτελεί πηγή απλών και σύνθετων υδατανθράκων.
● Το αντιοξειδωτικό του περιεχόμενο έχει ιδιαίτερα ευεργετική δράση στον οργανισμό μας. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι ορισμένα από τα αντιοξειδωτικά συστατικά του (όπως το καφεϊκό οξύ, το μέθυλ-καφεϊκό οξύ, το φαινυλέθυλ-καφεϊκό οξύ και το φαινυλδιμέθυλ-καφεϊκό οξύ) έχουν σημαντική αντικαρκινική δράση. Ειδικότερα, επιστημονική μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση αυτών των αντιοξειδωτικών σε πειραματόζωα ανέστειλε των πολλαπλασιασμό νεοπλασματικών κυττάρων του εντέρου.
● Με τη μορφή καταπλάσματος, έχει θετική επίδραση σε ασθενείς με χρόνιες πληγές και έλκη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι περιέχει απλά σάκχαρα, τα οποία απορροφούν υγρά από την πληγή, αναστέλλοντας έτσι την ανάπτυξη μικροβίων, τα οποία χρειάζονται υγρασία για να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν. Παράλληλα, το μέλι περιέχει το ένζυμο οξειδάση της γλυκόζης, το οποίο προάγει την παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνου, μιας ουσίας με ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες. Την αντιβακτηριδιακή του δράση την οφείλει σε μεγάλο βαθμό στο αντιοξειδωτικό πινοσεμπρίνη, που βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά στο μέλι.
● Συντελεί στην καλή λειτουργία του εντέρου. Το μέλι θεωρείται ένα από τα καλύτερα φυσικά, ελαφρά καθαρτικά. Η φρουκτόζη που περιέχει απορροφάται δυσκολότερα και σε συνδυασμό με τη χολίνη διεγείρει τα έντερα και προλαμβάνει τη δυσκοιλιότητα.
● Θεωρείται καταπραϋντικό και χαλαρωτικό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μία κουταλιά μέλι σε χλιαρό γάλα διευκολύνει τον ύπνο.
● Το υψηλό ποσοστό φρουκτόζης, σε συνδυασμό με τα ένζυμα που περιέχει το μέλι, βοηθά όσους βρίσκονται σε κατάσταση μέθης να συνέλθουν πιο γρήγορα. Γι’ αυτό το σκοπό, διαλύστε 2 κουταλιές μέλι σε λίγο χυμό λεμονιού.
● Το μέλι περιέχει 17% νερό, γι’ αυτό έχει και ενυδατική δράση.
Ένα νέο αντιβιοτικό;
Σε εξέλιξη βρίσκεται μια διεθνής μελέτη για τη σύγκριση του μελιού με υπάρχοντα αντιβακτηριακά φάρμακα. Η επικεφαλής της έρευνας, δρ. Arne Simon, της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου της Βόννης στη Γερμανία, έχει ήδη χρησιμοποιήσει μέλι σε ασθενείς, οι οποίοι δεν αντιδρούσαν σε θεραπευτική αγωγή. Oρισμένοι από αυτούς άρχισαν κιόλας να αντιδρούν θετικά. Oι ασθενείς ήταν συχνά παιδιά, των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα είχε εξασθενήσει εξαιτίας χημειοθεραπείας, η οποία άφησε πληγές που ήταν ευάλωτες σε μολύνσεις. Στο 1/3 αυτών των παιδιών χορηγήθηκαν αντιβιοτικά, ενώ συγχρόνως οι πληγές τους καλύφθηκαν με μέλι. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα ενός παιδιού του οποίου οι πληγές είχαν μολυνθεί από τη θανατηφόρο ποικιλία του χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου, ο οποίος είναι ανθεκτικός σε ισχυρά αντιβιοτικά. Ενώ ο οργανισμός του παιδιού δεν μπόρεσε να αντιδράσει στα φάρμακα, απαλλάχτηκε τελικά από αυτό τον ανθεκτικό μικροοργανισμό 48 ώρες μετά τη λήψη θεραπευτικής αγωγής με μέλι.
Μέλι για το βήχα αντί για σιρόπι;
O Ιπποκράτης συνιστούσε διάλυμα μελιού για το δυνατό βήχα και τον ερεθισμό του φάρυγγα και του λάρυγγα. Πολύ αργότερα, την ίδια μέθοδο ακολουθούσαν και οι γιαγιάδες μας. Φαίνεται, λοιπόν, πως είχαν δίκιο, καθώς σήμερα πια τα επιστημονικά ευρήματα συνηγορούν σε αυτό. Σε μια ενδιαφέρουσα πρόσφατη έρευνα, γιατροί από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας μελέτησαν την αντιβηχική δράση του μελιού σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 2-18 ετών και παρατήρησαν ότι μια μικρή δόση μελιού πριν από τον ύπνο προσέφερε μεγαλύτερη ανακούφιση στα παιδιά από το νυχτερινό βήχα σε σύγκριση με τη δεξτρομεθορφάνη, μια ουσία κατασταλτική του βήχα που περιέχεται σε πολλά αντιβηχικά φαρμακευτικά σκευάσματα.
Τι περιέχει ένα βαζάκι μέλι
Το μέλι παρέχει στον οργανισμό μας ένα πλήθος θρεπτικών ουσιών. Είναι ένα μείγμα σακχάρων και άλλων συστατικών. Όσον αφορά τους υδατάνθρακες, το μέλι αποτελείται κυρίως από φρουκτόζη (περίπου 38,5%) και γλυκόζη (περίπου 31%) και περιέχει σε μικρότερα ποσοστά μαλτόζη, σουκρόζη και γαλακτόζη. Η περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες είναι μικρή και σε λίπος μηδαμινή.
Περιέχει:
● Πληθώρα αμινοξέων, όπως προλίνη, φαινυλαλανίνη, τυροσίνη, βαλίνη κλπ.
● Πληθώρα αντιοξειδωτικών ουσιών (βιταμίνη C, χρυσίνη, καταλάση κλπ.).
● Μικρές, αλλά ποικίλες ποσότητες ιχνοστοιχείων και βιταμινών, όπως βιταμίνη C, βιταμίνη B6, ριβοφλαβίνη, παντοθενικό οξύ, ασβέστιο, φώσφορο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο, ψευδάργυρο κλπ.
Όλα τα μέλια δεν είναι ίδια
Η σύσταση, η ποιότητα, τα οργανοληπτικά στοιχεία, ακόμη και η μορφή του μελιού, διαφέρουν από φυτό σε φυτό, από περιοχή σε περιοχή, ακόμη και από χρονιά σε χρονιά, γιατί επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες και τη χλωρίδα. Τα σκουρόχρωμα μέλια έχουν μεγαλύτερες ποσότητες αντιοξειδωτικών στοιχείων.
Πευκόμελο. Το πευκόμελο είναι μέλι υψηλής θρεπτικής αξίας και αυτό οφείλεται κυρίως στο μεγάλο αριθμό διαφορετικών ουσιών που υπάρχουν στη σύστασή του. Από τις ουσίες αυτές επικρατούν τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία (ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος, σίδηρος, χαλκός κλπ.), τα οποία βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα ελληνικά πευκόμελα.
Μέλι ελάτης. Είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία (κάλιο, μαγνήσιο, φώσφορο, σίδηρο κλπ.). Περιέχει βιταμίνες σε πολύ μικρές ποσότητες, αλλά ακόμα και αυτή η δόση βοηθάει στην καλύτερη αφομοίωση των σακχάρων από τον ανθρώπινο οργανισμό.
Μέλι καστανιάς. Παράγεται από το νέκταρ και τις μελιτώδεις εκκρίσεις της καστανιάς, που θεωρείται καλό μελισσοκομικό φυτό, αφού δίνει γύρη εξαιρετικής ποιότητας. Εκτός από τα ιχνοστοιχεία που περιέχει, θεωρείται ότι μπορεί να δράσει ως στυπτικό σε περιπτώσεις δυσεντερίας.
Θυμαρίσιο. Θεωρείται άριστης ποιότητας μέλι λόγω του υπέροχου χρώματός του, της γεύσης του και των τονωτικών και αντισηπτικών του ιδιοτήτων. Δρα επίσης προληπτικά για καρδιαγγειακές διαταραχές και έχει ευεργετική δράση σε παθήσεις του ουροποιητικού και πεπτικού συστήματος.
Μέλι ερείκης (ερεικόμελο). Πρόκειται για ένα πολύ θρεπτικό είδος μελιού, που είναι ιδιαίτερα τονωτικό για τον ανθρώπινο οργανισμό, γι’ αυτό και πωλείται κυρίως σε καταστήματα υγιεινής διατροφής. Μέλι ηλίανθου. O ηλίανθος καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις στη χώρα μας, κυρίως στη Β. Ελλάδα, και δίνει πλούσια παραγωγή μελιού. Πρόκειται για μέλι που είναι καλή πηγή σε πολυφαινολών.
Τα άλλα προϊόντα της κυψέλης
Πρόπολη. Η πρόπολη είναι μια ρητινώδης ουσία η οποία προστατεύει τους βλαστούς των δέντρων. Oι μέλισσες τη συλλέγουν, την αναμειγνύουν με γύρη, ένζυμα και κερί και τη χρησιμοποιούν για να σφραγίσουν τις χαραμάδες στην κυψέλη τους, να απολυμάνουν τα τοιχώματά της και να αποστειρώσουν τα κελιά πριν η βασίλισσα εναποθέσει εκεί τα αυγά, ώστε να αποφύγουν παράσιτα που εισέρχονται στις κυψέλες και γενικά να τους εξασφαλίσουν έναν υγιεινό τρόπο διαβίωσης. Η πρόπολη έχει τη φήμη ενός φυσικού αντιβιοτικού και έρευνες που έχουν γίνει την ενισχύουν. Η πρόπολη περιέχει κερί, βάλσαμα, ρητίνες και αιθέρια έλαια σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Το κερί τής προσδίδει την επουλωτική του δράση και οι ρητίνες, τα βάλσαμα και τα αιθέρια έλαια τις αντιμικροβιακές και αντιικές της ιδιότητες. Η πρόπολη φαίνεται ότι διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα, ενεργοποιώντας τις φυσικές άμυνες του οργανισμού. Έχει, επίσης, ευεργετική δράση στο πεπτικό σύστημα. Κυκλοφορεί σε διάφορα σκευάσματα, όπως βάμμα, αλοιφή, κάψουλες.
Γύρη. Η γύρη είναι περισσότερο γνωστή εξαιτίας των αλλεργιών που προκαλεί, όμως λίγοι γνωρίζουν ότι οι κόκκοι της αποτελούν ένα εξαιρετικά φυσικό θρεπτικό προϊόν με τονωτικές ιδιότητες. Μία κουταλιά γύρη καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες του οργανισμού μας σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Oι πρωτεΐνες μάλιστα της γύρης αποτελούν το 20% της σύστασής της. Επιπλέον, η γύρη αποτελεί και ισχυρό αντιαναιμικό προϊόν, καθώς περιέχει σίδηρο, που ευνοεί το σχηματισμό των συστατικών του αίματος. Τη γύρη μπορείτε να την προμηθευτείτε σε διάφορες μορφές. Oι μελισσοκόμοι, αμέσως μετά τη συλλογή, μπορούν να την παγώσουν και να την πουλήσουν συσκευασμένη σε βαζάκια. Αυτό είναι και το πιο γνήσιο προϊόν. Ωστόσο, στο εμπόριο κυκλοφορεί και αφυδατωμένη σε μορφή σκόνης, σε γυάλινα βάζα και σε αποξηραμένους κόκκους, που μπορούν να προστεθούν σε χυμούς φρούτων, στο γιαούρτι ή τη σαλάτα.
Βασιλικός πολτός. Είναι μια κρεμώδης φυσική ουσία η οποία εκκρίνεται από τους υποφαρυγγικούς αδένες των μελισσών. Εργάτριες μέλισσες παράγουν αυτή την τροφή αποκλειστικά και μόνο για να θρέψουν τις βασίλισσες και τις προνύμφες. Είναι ενδεικτικό ότι η βασίλισσα ζει έως και πενήντα φορές περισσότερο από την απλή εργάτρια και καταφέρνει να γεννά κάθε μέρα έως και 2.000 αυγά. Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι οι επιδόσεις της αυτές, τόσο σε μακροβιότητα όσο και σε ευγονία, οφείλονται στην καθημερινή κατανάλωση βασιλικού πολτού. O βασιλικός πολτός είναι πλούσιος σε μεταλλικά άλατα και κυρίως ασβέστιο, κάλιο και μαγνήσιο. Είναι πηγή βιταμινών, ενζύμων και μιας ομάδας συστατικών που μέχρι σήμερα έχουν μείνει απροσδιόριστα. Η περιεκτικότητα του βασιλικού πολτού σε όλα αυτά τα θρεπτικά στοιχεία τον καθιστά μια τροφή με πλήθος ευεργετικών ιδιοτήτων:
● Τονώνει τους κουρασμένους και ταλαιπωρημένους οργανισμούς και επισπεύδει την ανάρρωσή τους.
● Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.
● Θεωρείται ότι τονώνει την ερωτική επιθυμία.
● Συντελεί στην καλή υγεία του δέρματος και των ιστών.
● Έχει αντισηπτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες.
Κερί. Το κερί είναι άλλο ένα προϊόν της μέλισσας με πολλές ευεργετικές ιδιότητες. Παράγεται από τους κηρογόνους αδένες στην κοιλιά των θηλυκών μελισσών και τους χρησιμεύει για να κατασκευάζουν τις κυψέλες. Το μάσημα άσπρου και άγευστου φυσικού κεριού θεωρείται ότι κάνει καλό σε όσους έχουν ορθοδοντικές προσθήκες. Έχει επουλωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και γι’ αυτό είναι ιδανικό για να καταπραΰνει τραυματισμούς ή ερεθισμούς του στόματος. Το κερί χρησιμοποιείται για την κατασκευή κεριών, περιέχεται σε φαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. υπόθετα, αλοιφές για δερματοπάθειες και εγκαύματα κλπ.) και σε πολλά καλλυντικά (κραγιόν, κρέμες κλπ.).

http://www.votegreece.gr/

Γράμμα- ποταμός, ενός πατέρα που οδηγείται στη φυλακή για χρέη στο ΤΕΒΕ!


"Θα σας παρακαλούσα να το δημοσιεύσετε και να το προβάλετε όσο περισσότερο μπορείτε. Είναι το γράμμα ενος αδελφικού μου φίλου που σε λιγες μερες θα μπει στην φυλακή... Πάλεψε για πάνω από 10 χρόνια με τον καρκίνο στα οστά και τον κέρδισε, αλλά την κρατική αδικία δεν μπορεί να την κερδίσει και δεν δεχεται ούτε να πληρώσουμε για αυτόν οι φίλοι του. Τουλάχιστον ας γίνει για άλλη μια φορά γνωστό σε τι κράτος ζούμε ποιους τιμωρούν μπας και ξυπνήσουμε."
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ


Γράμμα- ποταμός, ενός πατέρα που οδηγείται στη φυλακή για χρέη στο ΤΕΒΕ!
Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων


Φέρες 10 Ιουνίου 2010


Κύριε Υπουργέ,
Ονομάζομαι Γιώργος Αποστολόπουλος και ζω, σήμερα, στον Έβρο.


Μέχρι πριν από επτά χρόνια ζούσα στην Κομοτηνή, όπου διατηρούσα και εργαζόμουν σκληρά σ΄αυτή, μια μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) η οποία βούλιαξε το 2003, κάτω από το βάρος μιας άσχημης συγκυρίας προσωπικών λαθών και λανθασμένων επιλογών, μιας άσχημης περιπέτειας με την υγεία μου, ψεύτικων υποσχέσεων εκ μέρους της πολιτείας και νόμων φτιαγμένων έτσι που να μη μ΄αφήσουν ν΄αναπτυχθώ παραπάνω από όσο χρειαζόταν για να μπορώ να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου προς το δημόσιο.


Το δημόσιο, που ήθελα δεν ήθελα, το είχα συνεταίρο στην, κατά τα άλλα «ατομική» επιχείρησή μου. Ένας συνεταίρος που μόνο έπαιρνε απ΄το ταμείο, χωρίς ποτέ να δώσει τίποτα, χωρίς ποτέ να δουλέψει δίπλα μου στα ατέλειωτα ξενύχτια των φυλάξεων, χωρίς ποτέ να τρέξει μαζί μου στον ψυχοφάγο αγώνα για την είσπραξη των οφειλόμενων. Δεν επιδοτήθηκα ποτέ, Υπουργέ μου. Ούτε το βοήθημα που δινότανε στους νέους επαγγελματίες πήρα, γιατί, λέει, το επάγγελμά μου δεν ήταν στη λίστα. Όποιος άνοιγε ένα ψιλικατζίδικο για να απασχοληθεί αυτός και η γυναίκα του, το έπαιρνε αυτό το βοήθημα. Εγώ που φύλαξα μια πόλη και τη βιομηχανική της περιοχή δεν πήρα ποτέ τίποτα!


Ήρθατε τότε, οι πολιτικοί, και μου μιλήσατε για ανάπτυξη της Θράκης. Υποσχεθήκατε νόμους που θα φέρνανε επενδύσεις και δουλειά στον τόπο. Και με γελάσατε, κύριε. Δώσατε άπειρα χρήματα σε ψευτοεπενδυτές για να επιχειρήσουν στον τόπο μου. Ήρθανε οι απατεώνες – φίλοι της εκάστοτε κυβέρνησης- και στήσανε εργοστάσια – φαντάσματα για να αναπτύξουνε τάχα την παραμεθόριο περιοχή. Υποσχεθήκανε εκατοντάδες θέσεις εργασίας, συμφωνήσανε μαζί σας να απασχολήσουν ντόπιους άνεργους και στην συνέχεια λειτουργούσανε με έξι – εφτά άτομα προσωπικό κι αυτούς ξένους.


Δεν ελέγξατε ποτέ αν τήρησαν τη συμφωνία οι φίλοι σας. Αντίθετα συνεχίσατε να τους χρηματοδοτείτε. Κι όταν αυτοί τα μάζεψαν κι έφυγαν αφήνοντας πίσω τους κι άλλους άνεργους, εσείς πάλι δεν κάνατε τίποτα. Δώσατε στους ανθρώπους αυτούς χρήματα, που δεν ήταν δικά σας, για να αναπτυχθεί η Θράκη. Κι εκείνοι πήγαν και επένδυσαν τα χρήματα αυτά στις γειτονικές χώρες και βοήθησαν την ανάπτυξή στη Βουλγαρία και τα Σκόπια, αφήνοντας στη Θράκη μόνο χρέη και ακάλυπτες επιταγές, βυθίζοντας μικρομάγαζα σαν το δικό μου. Κάντε μια βόλτα στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, δείτε τα κουφάρια των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων, δικών σας και δικών τους και θα καταλάβετε τι λέω.


Σε μια κίνηση απελπισίας, τότε, πήρα μια στίβα ακάλυπτες επιταγές που με είχανε φορτώσει αυτοί τους οποίους είχατε χρυσοπληρώσει για να με «αναπτύξουν» και πήγα στον Εισαγγελέα της έδρας ζητώντας του βοήθεια. Μου απάντησε πως δεν μπορεί να κάνει τίποτα, επειδή οι οφειλέτες μου ήταν ανώνυμες εταιρείες και πως θα πετούσα τα λεφτά μου αν προσπαθούσα να τους πιέσω να με πληρώσουν. Είχε δίκιο ο άνθρωπος και είναι ο μόνος που μου είπε την αλήθεια. Δεν τον άκουσα. Ξόδεψα εκατομμύρια σε δικηγόρους και κλητήρες, χωρίς ποτέ να πάρω κάτι απ΄τα χρωστούμενα. Σήμερα δεν έχω χρήματα να πληρώσω ένα δικηγόρο να μου παρασταθεί στη δύσκολη στιγμή μου. Το καλύτερο απ΄όλα; Το κράτος – συνεταίρος ήθελε το μερτικό του κι απ΄τα λεφτά που δεν εισπράχτηκαν ποτέ!


Με αδικήσατε Υπουργέ μου της δικαιοσύνης. Δεν φροντίσατε όταν τους δίνατε τα χρήματα, να φτιάξετε και τους κατάλληλους νόμους ώστε με τα χρήματα αυτά να κάνουν πράξεις τις υποσχέσεις. Μου τάξανε ανάπτυξη και μου δώσανε «πέτσινες» επιταγές. Μου τάξατε επιτυχία και μου φέρατε καταστροφή.


Τον καιρό της «δόξας» μου ήμουν απ΄τους αγαπημένους σας. Ένας πετυχημένος ντόπιος επιχειρηματίας, που έδινα δουλειά σε περισσότερο κόσμο απ΄όσο οι Χρυσοεπιχορηγούμενες Α.Ε.- πελάτες μου, πρόεδρος σε τρείς συλλόγους και μέλος του Δ.Σ. άλλων έξι, αγαπητός στην τοπική κοινωνία, απ΄τους πρώτους καλεσμένους στις διάφορες εκδηλώσεις και δεξιώσεις σας. Μέχρι που μου προτείνατε να γίνω δημοτικός σύμβουλος. Πιστεύατε, τότε, πως η παρουσία μου δίπλα σας θα τόνιζε τη λάμψη σας, νομίζατε πως θα μπορούσα να επηρεάσω ψηφοφόρους προς όφελός σας. Εκεί σας γέλασα, μια φορά κι εγώ. Ποτέ δεν είπα σε κανέναν, ούτε στη γυναίκα και τα παιδιά μου, ποιόν να ψηφίσει.


Με χειροκροτούσατε όταν, για χρόνια, με δικά μου έξοδα, επάνδρωνα το πυροφυλάκιο της Νυμφαίας, τη νύχτα, αφού η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είχε το απαιτούμενο προσωπικό για να το κάνει. Με βραβεύσατε, γιατί ήμουν απ΄τους πρωτεργάτες που έστησαν το παράρτημα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στη Ροδόπη Με αποκαλούσατε ραχοκοκαλιά της οικονομίας τότε. Σήμερα, που δεν έχω να πληρώσω φυσικοθεραπευτή για τον διαλυμένο μου αυχένα, δε με θυμάται κανείς σας.
Ήμουν η καλύτερη παρέα, τότε, όπου βρισκόμουν γινόταν γλέντι.


Σήμερα, οι λίγοι φίλοι που μου απομείνανε, τις λίγες φορές που με επισκέπτονται, μου φέρνουν για δώρο τα αντικαταθλιπτικά μου, που ξέρουν πως δεν έχω τη δυνατότητα να αγοράσω. Το σπίτι μου ήταν πάντοτε γεμάτο κόσμο, τότε. Σήμερα ζω σ΄ένα καλύβι στο Δέλτα του Έβρου, ξεχορταριάζοντας αυλές, σκάβοντας μπαξέδες και ξεναγώντας τους επισκέπτες στο βάλτο για να επιβιώσω. Δεν παραπονιέμαι, πληρώνω τα λάθη μου. Πληρώνω όμως και τα δικά σας λάθη κι αυτό είναι αδικία κύριε Υπουργέ της δικαιοσύνης.


Κι εδώ ήρθατε και με βρήκατε κι εδώ με χειροκροτήσατε, γιατί ήμουν , λέει, ο ακρίτας και ο φύλακας των συνόρων. Και πάλι με γελάσατε. Λίγα χρόνια μετά, θελήσατε –στο όνομα κάποιας τάχα πράσινης ανάπτυξης και για λογαριασμό των συμφερόντων που θέλουνε να φτιάξουν bungalows στο Δέλτα- να με διώξετε κι από δω. Από ακρίτας έγινα καταπατητής απ΄τη μια μέρα στην άλλη!
Έτσι πήγε η ζωή μου, αυτή ήταν η επαφή μου με την πολιτεία και τους πολιτικούς της. Όπου ανταμώσαμε με πιάσατε κορόιδο, όποτε με ζυγώσατε ήταν για να με εκμεταλλευτείτε.


Με κοροϊδέψατε για χρόνια όταν οι δάσκαλοί μου στο σχολειό μου μαθαίνανε πως ο Τούρκος είναι ο εχθρός μου, όταν οι αξιωματικοί μου στο στρατό μου μιλάγανε για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικρασίας ή με κοροϊδέψατε όταν είπατε πρόπερσι πως οι πρόγονοί μου πέθαναν λόγω συνωστισμού; Ποιο απ΄τα δύο είναι αλήθεια και ποιο ψέμα; Η γιαγιά μου πάντως που πέθανε δείχνοντας προς την Αίνο, μίλαγε για σφαγή.


Με κοροϊδέψατε όταν με κάνατε έφεδρο αξιωματικό, γιατί τάχα ήμουν καλύτερους απ΄τους άλλους. Μου πήρε χρόνια για να καταλάβω ότι απλά μου κλέψατε έξι επί πλέον μήνες απ΄τη ζωή μου και πως με θέλατε μόνο για να κάνω το άχαρο κομμάτι της δουλειάς και για να πληρώσω στο τέλος τα υλικά που είχανε χάσει οι επαγγελματίες του στρατού σας. Κανείς δε θα θυμάται σήμερα εκείνο το τρελό παιδί που το ΄87, χωρίς να του το ζητήσει κανείς, πέρασε νύχτα το ποτάμι, με το κουπί, για να δει αν οι Τούρκοι είχαν φέρει άρματα απέναντι. Κανείς, εκτός ίσως από κείνον τον συνταγματάρχη που με κοίταγε με γουρλωμένα μάτια, όταν του ΄λεγα πως στην άλλη όχθη δεν υπάρχει ψυχή.


Μα την έκφραση του προσώπου του, εγώ δε θα την ξεχάσω ποτέ. Ήταν το παράσημό μου εκείνο το βλέμμα. Κι ήταν καλύτερο απ΄οποιοδήποτε παράσημο θα μπορούσε να μου δώσει κάποιος από σας. Με κοροϊδέψατε όταν κάνατε πως δε βλέπατε τα 4 ένσημα που μου κόλλαγε ο εργοδότης μου, ενώ δούλευα 7 μέρες τη βδομάδα, 12 ώρες τη μέρα, για να μη χάσω τη δουλειά, να θρέψω τα παιδιά μου, να τα μεγαλώσω με αξιοπρέπεια, χωρίς να ζητώ ενίσχυση από γονείς και πεθερικά.


Με κοροϊδέψατε όταν μου τάξατε προκοπή κι ένα καλύτερο μέλλον αν έστηνα τη δική μου επιχείρηση και με εξαπατήσατε λέγοντάς μου πως είναι υποχρεωτικό να ασφαλιστώ, για να μου φυλάξετε τα χρήματα που πιθανόν δεν θα μπορούσα να αποταμιεύσω μόνος μου για την περίθαλψη και τα γεράματά μου. Με ξεγελάσατε όταν μου είπατε πως δεν μ΄αφήνετε να διαλέξω μόνος τον ασφαλιστικό μου φορέα, γιατί ο μόνος αξιόπιστος ήταν αυτός που διαλέξατε εσείς για λογαριασμό μου. Κι ύστερα πήρατε τα χρήματα αυτά και τα παίξατε, τα χάσατε στο τζόγο, στο χρηματιστήριο, στα δομημένα ομόλογα. Και συνεχίζετε να με κοροϊδεύετε κυνηγώντας τους απατεώνες με άσφαιρες επιτροπές και εξεταστικές του τύπου: «όσα κόμματα, τόσα πορίσματα», που δε θα στείλουν ποτέ κανένα κλέφτη στη φυλακή και το ξέρουμε όλοι.


Εγώ όμως θα πάω στη φυλακή Υπουργέ μου. Το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση εξάμηνης φυλάκισης μου, επειδή δεν πλήρωσα τις εισφορές μου στο ΤΕΒΕ από το 2006 μέχρι το 2009. Μα η επιχείρησή μου βούλιαξε το 2003. Από τότε είμαι ανασφάλιστος. Τι μου προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια το ΤΕΒΕ; (μπορεί εσείς να το λέτε ΟΑΕΕ, αλλά ο λαός σας το λέει ΤΕΒΕ, κύριε, και είναι η πιο σφιχτή θηλιά στο λαιμό του κάθε επαγγελματία).


Τι τους χρωστάω; Γιατί να τους πληρώσω; Τι θα μου προσφέρουν; Το ταμείο το βουλιάξατε εσείς, όχι εγώ. Όλοι πια ξέρουν πως ο μεγαλύτερος οφειλέτης προς τα ταμεία, ο χειρότερος κακοπληρωτής είναι το κράτος. Πήγε κάποιος από σας φυλακή για να πάω κι εγώ;


Γιατί να φυλακιστώ; Μήπως εγώ δεν ήθελα να είμαι ασφαλισμένος; Τα λεφτά μου έχασα. Δεν έκλεψα, δεν εξαπάτησα κανέναν. Μαζί με την επένδυσή μου έχασα και τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Τόσος κόπος, τόσα όνειρα και τόσο μεράκι πήγαν χαμένα. Έχασα και την αξιοπρέπειά μου. Έγινα «αυτός που φαλίρισε», «αυτός που βάρεσε κανόνι». Επειδή είμαι φτωχός θα με φυλακίσετε; Τι θα κερδίσει το κράτος μ΄εμένα στη φυλακή; Τίποτα, αντίθετα θα επιβαρυνθεί με την διατροφή και την ιατροφαρμακευτική μου περίθαλψη.


Ποιο έγκλημα διέπραξα ώστε να χρειάζομαι σωφρονισμό; Κανένα και το ξέρετε. Ποιος κινδυνεύει από μένα και μου πρέπει εγκλεισμός; Κανείς και το γνωρίζετε. Με κλείνετε μέσα, για να εκβιάσετε εμένα και μέσα από μένα τους δικούς μου ανθρώπους, να σφιχτούν, να βρουν λεφτά, να πληρώσουν για να με βγάλουν. Για να μπορέσετε να συντηρήσετε την απάτη που εσείς λέτε ΟΑΕΕ κι εγώ ΤΕΒΕ, με τους εκατονταπλάσιους απ΄όσους χρειάζεται υπαλλήλους και τις μισές παροχές σε σχέση με τις εισφορές, από οποιαδήποτε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Για να΄χετε κάπου να διορίζετε τους δικούς σας ανθρώπους, να μαζεύετε τους ψήφους.


Όμως όχι κύριε. Τούτη τη φορά δεν πιάνομαι κορόιδο. Ούτε εγώ ούτε οι δικοί μου έχουμε τα χρήματα, αλλά και να τα΄χα δεν τα΄δινα. Χίλιες φορές κρατούμενος, παρά ξανά κορόιδο. Το χρέος προς την πατρίδα μου το΄καμα. Το χρέος προς το κράτος, την πολιτεία σας –που καμιά σχέση δεν έχει με την πατρίδα μου έτσι πως την καταντήσατε- θα το πληρώσω στο κελί. Δεκάρα δε σας δίνω, γιατί δεν την αξίζετε, γιατί δε δουλέψατε για να την δικαιούστε.


Αλλάξατε πολλοί Υπουργοί δικαιοσύνης όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς δεν είχε την τιμιότητα να πει: «αυτός ο νόμος που φυλακίζει νοικοκύρηδες γιατί φτωχύνανε, είναι άδικος, τον καταργώ». Μα αυτή η ανοησία πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Ξέρετε Υπουργέ μου ότι σήμερα στη χώρα μας χρειάζεται κανείς περισσότερα χρήματα για να κλείσει μια επιχείρηση από όσα για να την ανοίξει; Ξέρετε άραγε πόσες εκατοντάδες χιλιάδων πολιτών είναι επιχειρηματίες μόνο στα χαρτιά και ψάχνουν μεροκάματο για να΄χουνε να φάνε; Επιχειρηματίες φαντάσματα, φορτωμένοι με νεκρές επιχειρήσεις που το μόνο που προσφέρουν πια είναι ποσοστιαίες μονάδες σε κάποιες κάλπικες στατιστικές. Σας βολεύει να λέτε πως είμαστε χώρα αυτοαπασχολούμενων;


Άνθρωποι σαν και μένα, σήμερα, δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία. Όχι γιατί δε θέλουν, αλλά γιατί δεν τους αφήνει το πτώμα που κουβαλούν στη ράχη τους. Γιατί δεν απλοποιείτε τα πράματα; Ίσως αν απαλλαγούμε απ΄το νεκρό βάρος να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι στο σύνολο. Χρεοκοπημένοι είμαστε, όχι πεθαμένοι. Γιατί μας στερείτε το δικαίωμα της δεύτερης προσπάθειας; Εσείς αν δεν εκλεγείτε με την πρώτη, δε θα ξαναβάλετε υποψηφιότητα την επόμενη τετραετία; Αν δεν πάει καλά το εκλογικό σας ποσοστό, θα πάτε στη φυλακή;


Όλα αυτά βέβαια ισχύουν για μας τους μικρούς. Οι άλλοι οι μεγάλοι, οι φίλοι και σπόνσορες, όσες φορές χρεοκοπούν, άλλες τόσες επιδοτούνται. Κι αυτοί που πήραν τις επιδοτήσεις κι έφυγαν συνεχίζουν τη ζωή τους στη βίλλα τους στην Κούβα ή πάνε και ρίχνουν τη θαλαμηγό τους πάνω στις ξέρες του Αιγαίου. Εγώ ο εχθρός της έννομης τάξης πάω στη φυλακή, επειδή δεν είχα να πληρώσω για την ασφάλειά μου, για το γιατρό του παιδιού μου. Δικαιοσύνη Υπουργέ μου!


Αλλάξανε πολλοί λειτουργοί της Δικαιοσύνης όλον αυτόν τον καιρό. Κανείς δεν είχε τα κότσια να πει: «αυτός ο νόμος που κλείνει σπίτια είναι άτιμος. Δεν τον εφαρμόζω». Και πώς να το κάνετε; Κάτι τέτοιοι νόμοι είναι που γεμίζουν τα δικαστήρια με κατηγορούμενους, που δίνουν δουλειά στους συναδέλφους σας δικηγόρους. Κι αυτής της κυρίας με την παλάντζα, που χετε πάνω απ΄τα κεφάλια σας, δεν της βάλατε το πανί για να μη βλέπει ποιόν δικάζει, το βάλατε για να μη βλέπει ο κόσμος πως της τα΄χετε βγάλει τα μάτια από τη ρίζα. Και μάλλον την κουφάνατε κι όλας. Αλλιώς, δεν μπορεί, κάτι θ΄άκουγε απ΄το κλάμα ενός ολόκληρου λαού.


Ερήμην με δικάσανε, Υπουργέ μου. Δεν με ειδοποιήσανε να πάω στο δικαστήριο. Ίσως για να μην ακούσουνε αυτά που σου γράφω σήμερα. Δεν είναι που δε με βρήκανε, ξέρανε που μένω όταν ήταν να μου κοινοποιήσουν την απόφαση. Αυτή είναι η δικαιοσύνη, αυτή η διαφάνεια κι αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα που υπηρετείτε. Με κοροϊδέψατε όταν μου μιλήσατε για αλλαγή, με εξαπατήσατε όταν μου υποσχεθήκατε επανίδρυση του κράτους. Τίποτα δεν αλλάξατε, τίποτα δεν επανιδρύσατε. Ψέματα μου είπατε. Εκτός τόπου και χρόνου είσαστε όλοι σας. Έχετε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και το λαό σας.


Μετατρέψατε το κοινοβούλιο σε μια εισπρακτική Α.Ε. που το μόνο που κάνει είναι να ψάχνει τρόπους και να ψηφίζει νόμους για να πάρει όσο γίνεται περισσότερα χρήματα απ΄τον πολίτη. Οι πολίτες σας αποκαλούν κλέφτες εκεί έξω αλλά μάλλον δεν το ακούτε ή αν το ακούτε δεν φαίνεται να σας απασχολεί. Οι πολίτες δε νοιάζονται αν τα χρήματα που πήρατε ήταν μίζα ή προεκλογική χορηγία. Πως θα διαπραγματευτεί μετεκλογικά ο Υπουργός με τον επιχειρηματία που του ΄δωσε χρήματα προεκλογικά για να γίνει Υπουργός; Ίσως στη δικαιοσύνη να περνούν τέτοια τερτίπια και η διαφορετική ονοματοδότηση του «δώρου» να αθωώνει. Η κοινή γνώμη όμως δεν γελιέται πια. Για τον απλό πολίτη τα πράματα είναι απλά: ή πήρες χρήματα ή δεν πήρες.


Ο κόσμος εδώ έξω έχει σχεδόν πειστεί ότι η μεγαλύτερη περιπέτεια της δημοκρατίας στην Ελλάδα δεν ήταν η χούντα αλλά η μεταπολίτευση. Το δίλλημα πλέον δεν είναι αν θα κυβερνήσει το ένα κόμμα ή το άλλο αλλά αν αυτός που θα μας απαλλάξει από σας θα είναι λοχίας, λόγιος ή επιχειρηματίας. Κι αυτό είναι ντροπή για κάθε δημοκράτη και για κάθε Έλληνα. Ξεφτιλίσατε τη δημοκρατία μέσα στο ναό της, το κοινοβούλιο. Ποιος μπορεί να μου εξηγήσει πως γίνεται σ΄ένα κοινοβούλιο που θέλει να λέγεται δημοκρατικό, να υπάρχουν κομματικές γραμμές; Γιατί ο δημοκρατικά εκλεγμένος βουλευτής πρέπει να ψηφίσει ενάντια στη θέληση των ψηφοφόρων του και της περιοχής που τον εξέλεξε για να προασπίσει τα συμφέροντά της και γιατί αν δεν το κάνει ο αρχηγός τον διώχνει από το κόμμα; Δεν αντιπροσωπεύει εμένα εκεί; Για να στηρίζει τον αρχηγό του τον έστειλα;


Είναι δημοκρατικό να διορίζει ο αρχηγός υπουργούς που δεν έχουν εκλεγεί απ΄το λαό; Αν είναι τι τους θέλουμε τους βουλευτές; Μόνο για να τους πληρώνουμε; Ας ψηφίζουμε έναν αρχηγό, να διαλέγει ποιους θέλει για υπουργούς, να κάνει τα κουμάντα του όπως καταλαβαίνει. Βλέπετε; Μόνοι σας απαξιωθήκατε. Εσείς κάνατε τον κόσμο να πιστέψει πως δεν σας χρειαζόμαστε, πως ο βουλευτής το μόνο που κάνει είναι θεατρινίστικα ξεσπάσματα, άσκοποι λόγοι γεμάτοι βερμπαλισμούς και επίδειξη ρητορικής δεινότητας και στο πηλίκον ουδέν!


Γιατί η υπουργός παιδείας στέλνει το παιδί της σ ένα σχολειό (ΙΒ θαρρώ το λένε) από το οποίο δεν μπορεί να μπεί παρά μόνο σε πανεπιστήμια του εξωτερικού; Δεν της κάνουν τα Ελληνικά; Υπουργός παιδείας είναι, ας τα κάνει καλύτερα. Εμένα όταν οι κόρες μου παίρνανε το πτυχίο τους από τα ΙΕΚ καμάρωνα Και συγχρόνως έκλαιγα που δεν είχα τα λεφτά να τις στείλω κάπου ψηλότερα.


Έτσι όπως κλαίω και σήμερα, στη σκέψη πως το 3,5 χρονών παληκαράκι μου (ένα δώρο που μου΄στειλε ο Θεός στα 47 μου, τότε, να γλυκάνει τη δυστυχία μου, να διώξει απ΄το χέρι μου το όπλο που μέρα με τη μέρα ζύγωνα πιο κοντά στο κεφάλι μου, να μου ξαναδώσει δύναμη και θέληση για ζωή) που είναι κολλημένο πάνω μου σα βδέλλα, θα πρέπει να ζήσει μακρυά μου όσο καιρό θα είμαι κρατούμενος. Για μένα, βλέπετε, δεν είναι τίτλος τιμής να μεγαλώνει το παιδί μου χωρίς πατέρα.
Σήμερα θα τις έστελνα κι εγώ έξω γιατί θα θεωρούσα ντροπή να μάθουν τα παιδιά μου γράμματα στο εκπαιδευτικό σύστημα που έδιωξε τη Χαρά Νικοπούλου απ΄το Μεγάλο Δέρειο.


Αυτά κι άλλα πολλά τέτοια κουβεντιάζει ο λαός σας σήμερα, Υπουργέ μου. Αυτά ρωτάει κι απαντήσεις δεν παίρνει. Δεν ήταν αναρχικοί, ούτε αντιεξουσιαστές που φωνάζανε τις προάλλες να καεί η βουλή. Άνθρωποι σαν εμένα ήτανε και σαν το συχωρεμένο τον πατέρα μου. Άνθρωποι που πιθανόν να μην έχουν ξαναπάει σε συλλαλητήριο ποτέ τους. Και το «να καεί» δεν ήταν μίσος ούτε κακία. Η τελευταία, η απελπισμένη λύση είναι. Όταν δεν αποδίδει κανένα άλλο μέσο, βάζεις φωτιά στο χωράφι για να ξεφορτωθείς τα ζιζάνια. Αυτό σας φώναξε ο κόσμος. Μα ούτε κι αυτό τ΄ακούσατε. Τίποτα δεν ακούτε πια.


Αμπαρωμένοι σ΄ένα δικό σας κόσμο, πολύ μακριά απ΄το δικό μου κι ακόμη μακρύτερα απ΄τον πραγματικό, θωρακισμένοι, κυκλωμένοι από σωματοφύλακες μη σας πειράξει κανείς, από μυαλοφύλακες μη τυχόν κι αλλάξει η σκέψη σας, από ψυχοφύλακες, μήπως αγγίξει κανείς την ψυχή σας και ξεφύγει κάποιο ίχνος ανθρωπιάς, από διορισμένους κόλακες που σας γλύφουν λέγοντας πως ότι κάνετε είναι σωστό και φροντίζουν να μη δείτε ποτέ την πραγματικότητα, απόμακροι κι απρόσιτοι, άτολμοι και άβουλοι εκτελεστές των εντολών που σας δίνουν ξένοι, πειθήνια όργανα μιας θολής παγκόσμιας διακυβέρνησης, στην οποία κάποιοι λίγοι από σας θα είναι κάτι λίγο κι υπόλοιποι, μαζί με μας, απολύτως τίποτα.


Τέλειωσε η εποχή σας κύριε. Μόνοι σας την τελειώσατε. Δεν θα΄χει πιά λαοθάλασσες στις συγκεντρώσεις σας. Ούτε οι «βολεμένοι» θα΄ρχονται πια από φόβο μη τους πάρει κι αυτούς η μπάλα. Ήδη άρχισαν να σας «κράζουν» στο δρόμο. Ο λαός ψάχνει να βρει αλλού τη σωτηρία. Δεν πιστεύουμε πως θα δώσουν τη λύση οι ξενόφερτοι σωτήρες, όσα δανεικά κι αν φέρουν, ούτε οι ξενοσπουδαγμένοι μας πολιτικοί που τά ΄μαθαν όλα εκεί έξω, εκτός απ΄το πώς σκέφτεται και αντιδρά ο λαός που ήρθανε να κυβερνήσουν. Ούτε και στους παλιότερους έχουμε εμπιστοσύνη. Επί 36 χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι μας πήγαν απ΄το κακό στο χειρότερο, εξαφάνισαν τον όποιο πλούτο παρήγαγε η χώρα. Τι άλλαξε σήμερα και θα μας πάνε στο καλύτερο;


Και ούτε το: «δεν είμαστε όλοι ίδιοι» περνάει πιά. Αν υπάρχουν καλοί και κακοί στο κοινοβούλιο, τότε τα πράματα είναι απλά. Αν οι καλοί είστε περισσότεροι διώξτε τους κακούς. Αν πάλι είναι οι κακοί περισσότεροι ας σηκωθούν να φύγουν οι καλοί, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μα ούτε το ΄να θα γίνει ούτε τ΄άλλο. Η καρέκλα έχει κόλλα, έτσι δεν είναι; Ή μήπως είναι μέλι;
Έτσι είναι και το ξέρω, κύριε. Και, αντίθετα από σας, τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει. Την ερχόμενη βδομάδα θα πάω στον κ. εισαγγελέα της Κομοτηνής για να εκτελέσει την ποινή που μου επέβαλε. Με το κεφάλι ψηλά θα πάω, να πληρώσω για τα λάθη μου, το μεγαλύτερο απ΄τα οποία είναι που πίστεψα σε σας και το νόμο σας και σας άφησα να με ξεγελάσετε τόσες φορές.


Κι αφού ξεχρεώσω ότι χρωστώ στην πολιτεία σας, θα περάσω στην απέναντι πλευρά του ποταμιού, να ζητήσω απ΄τους γειτόνους να με αφήσουν να στήσω εκεί το καλύβι μου. Είναι φιλόξενοι άνθρωποι, δε φαντάζομαι να μου αρνηθούν. Από κει και πέρα, όταν η χώρα που ζώ με πληγώνει, θα πονάει λιγότερο γιατί δεν θα είναι η πατρίδα μου. Δεν φεύγω χωρίς να πληρώσω το λογαριασμό, δεν με λένε Χριστοφοράκο και θέλω τα παιδιά μου να συνεχίσουν να φέρουν το όνομά μου με περηφάνια.
Θα φύγω για να ζήσει ο γιός μου μακριά από σας, μη μάθει πως φερθήκατε στον πατέρα του και γίνει αντιεξουσιαστής για να σας χτυπήσει. Γιατί εξουσία εξασκείτε όχι διακυβέρνηση. Γιατί εξουσιάζετε, δεν διοικείτε. Γιατί η εξουσία είναι βία και βία θα φέρει.


Δεν έγραψα για να ζητήσω χάρη, δε σας την κάνω τέτοια χάρη. Δε θέλω κάποιο ρουσφέτι, θέλησα να μιλήσω στον υπουργό της δικαιοσύνης, για τις αδικίες που, χρόνια τώρα, βασανίζουν τον τόπο μου και τους ανθρώπους του. Δεν έγραψα την ιστορία της ζωής μου, την ιστορία του Θρακιώτη μικρομεσαίου της γενιάς μου σας αφηγήθηκα και την ιστορία του πολιτικού της γενιάς σας έτσι όπως την είδαμε εμείς.Θέλησα να μοιραστώ την πίκρα μου με τον Υπουργό, γιατί είμαι σίγουρος πια πως τα βογγητά του λαού δεν φτάνουν στα υπουργεία και αυτό είναι αδικία κύριε Υπουργέ της δικαιοσύνης.


Γιώργος Κ. Αποστολόπουλος
--------------------------------------------------------------------------------
"ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝΕ ΦΥΛΑΚΗ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ.....ΠΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ.
ΘΑ ΚΟΙΤΑΞΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΣΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ...."

Δεν ξέχασαν τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή

Μπορεί να πέρασαν 173 χρόνια από τη γέννησή του, αλλά την περασμένη Δευτέρα, στην επέτειο της γέννησης του μεγάλου μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, δεκάδες ομογενείς και επιστήμονες από όλο τον κόσμο απέδειξαν πόσο... σχετικός είναι ο χρόνος. Τα τηλέφωνα στο Μουσείο Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, στην Κομοτηνή, δεν έπαψαν ούτε στιγμή να χτυπούν και άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο -από το Βερολίνο, το Μόναχο, την Πολωνία και την Αμερική- εξέφρασαν το θαυμασμό τους για τον Ελληνα μαθηματικό, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τον Αλμπερτ Αϊνστάιν πάνω στη θεωρία της σχετικότητας. «Το τηλέφωνο δε σταμάτησε να χτυπά όλη τη μέρα. Οι σύλλογοι Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, που έχουν δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο, είναι πολλοί. Το ανακαλύπτω κάθε φορά που επικοινωνούν μαζί μου», τονίζει σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Μουσείου και του Συνδέσμου Φίλων Καραθεοδωρή, Αθανάσιος Λιπορδέζης.

Στο μουσείο παρουσιάζονται χειρόγραφα του κορυφαίου μαθηματικού, η αλληλογραφία του με διάσημους επιστήμονες της εποχής, η διδακτορική του διατριβή, προσωπικά κειμήλια και φωτογραφίες. Μάλιστα, υπάρχει διαρκής επικοινωνία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και συλλόγους του εξωτερικού, ώστε να μεταφέρονται παρόμοια χειρόγραφα στο μουσείο. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται για την προσωπικότητα του Καραθεοδωρή είναι η επικοινωνία με το 30ό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, οι μαθητές του οποίου επιθυμούν να διοργανώσουν εκδήλωση για το έργο του. «Είναι πολύ θετικά όσα γίνονται στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης του Παγκόσμιου Συνδέσμου των Φίλων του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, κυρίως για τον ελλαδικό χώρο, γιατί -απ' ό,τι κατάλαβα- στο εξωτερικό κάτι τέτοιο δε χρειάζεται. Ολοι υποκλίνονται στη μορφή και το έργο του», καταλήγει ο κ. Λιπορδέζης.

agelioforos
 
 ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΕΔΩ 

ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟ 1950 ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

Μας κοροϊδεύουν όλους με τις γεωτρήσεις! Τις σταματάνε στα 3500 μέτρα ενώ πρέπει να φτάσουν στα 5000. ΒΙΝΤΕΟ.


Από το 1950 γνωρίζουν οι πολιτικοί της Ελλάδας ότι έχουμε Ουράνιο!
Στη Ροδόπη, στην Ικαρία και την Ξάνθη έχουμε κοιτάσματα Ουρανίου. Έναν από τους τρείς ανεκτίμητους πλούτους του κόσμου. Κόστος πώλησης επεξεργασμένου Ουρανίου: 20.000$ το γραμμάριο!
Στη Ολυμπιάδα Χαλκιδικής έχουμε χρυσό, με τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στην Ευρώπη.
Στη Θράκη, στη Μύλο, στη Λέσβο, στη Λήμνο έχουμε χρυσό.
Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το στρατηγικό ορυκτό Νικέλιο.
Στη Θεσσαλία και το νομό Γρεβενών έχουμε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικό αέριο.
 
Στα Ίμια έχουμε Όσμιο.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΕΡΝΣ, πρών Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα: Δεν γνωρίζω την ποσότητα του πετρελαίου που υπάρχει στο Αιγαίο, όμως έχω πληροφορίες από Αμερικάνικες εταιρείες πως υποπτεύονται πως υπάρχουν μεγάλες ποσότητες. Όμως ούτε οι Αμερικανικές εταιρείες, ούτε οι Ελληνικές και οι Τουρκικές μπορούν να πραγματοποιήσουν γεωτρήσεις λόγω της πολιτικής διαμάχης!
epirus-ellas

Ξεκινάει το ταξίδι με προορισμό την Αγία Σοφία

Σήμερα το βράδυ αναχωρούν από την Αλεξανδρούπολη τα μέλη και υποστηρικτές της οργάνωσης «Παγκόσμια Ενορία της Αγίας Σοφίας», με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, όπου σκοπεύουν να τελέσουν θεία λειτουργία και να προσευχηθούν στην Αγία Σοφία. Η επίσκεψη αυτή έχει διχάσει τόσο την κοινωνία όσο και την εκκλησία, μιας και το Πατριαρχείο του Φαναρίου αποστασιοποιείται από αυτή την ενέργεια, ενώ είναι άγνωστο αν θα έχει αποτέλεσμα, καθώς οι αρχές της Τουρκίας αναμένεται να μην επιτρέψουν την τέλεση της λειτουργίας.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της οργάνωσης, Ελληνοαμερικανός Κρίς Σπύρου - πρόεδρος επίσης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Αθηνών και πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού κόμματος στην πολιτεία Νιου Χαμσάιρ- ξεκίνησε την εκστρατεία για την επαναφορά του ναού της Αγίας Σοφίας στην αρχική του θρησκευτική χρήση από το 2006 και έχει ενημερώσει σχετικά τα υπουργεί Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ καθώς και τις πρεσβείες της Τουρκίας στις δύο χώρες. Έχει απευθύνει επίσης πρόσκληση στον πρωθυπουργό της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν να συμμετέχει στην εκδήλωση καθώς, όπως επισημαίνει, «καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να στέκεται εμπόδιο στην ελεύθερη έκφραση των θρησκευτικών πεποιθήσεων των πιστών καθώς τέτοιες πρακτικές θίγουν τις αξίες του πολιτισμού, αρχές, συμφωνίες και διακηρύξεις των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι αντίθετες με το ευρωπαϊκό κεκτημένο».
«Εμείς θέλουμε ως χριστιανοί ορθόδοξοι να μπορούμε να προσευχηθούμε στην Μητέρα εκκλησία της χριστιανοσύνης, όπως οι εβραίοι στο Τείχος των Δακρύων, οι μουσουλμάνοι στη Μέκκα, οι καθολικοί στον Άγιο Πέτρο. Αν δεν βρεθεί λύση υπάρχει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», επισημαίνει ο Κρις Σπύρου. Και καταλήγει: «Εμείς δεν πάμε για πόλεμο. Πάμε ήρεμα και ήπια να προσευχηθούμε. Αν δεν μας επιτρέψουν την είσοδο θα προσευχηθούμε έξω από την Αγία Σοφία, και αμέσως μετά θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής».

zougla.gr

Να σταματήσουν τα πειράματα με τη μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου Ιστορικής σημασίας παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Να σταματήσουν τα πειράματα με το διοικητικό φορέα της μεγαλύτερης ναυτιλίας του κόσμου ζητεί με χθεσινή ανακοίνωσή της η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών ΕΕΕ. Υπό την προεδρία του κ. Θεόδωρου Βενιάμη συνήλθε το δ.σ. της Ε.Ε.Ε. και εξέδωσε ανακοίνωση με τη θέση της για την επανίδρυση του ΥΕΝ.

Σε μία ιστορικής σημασίας, για τα δεδομένα του κλάδου, δημόσια παρέμβασή του, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΕ, υπό την προεδρία του κ. Θεόδωρου Βενιάμη, εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία επιμένει στη θέση της για επανίδρυση του «ιστορικού υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω και στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η σύνδεση της ναυτιλίας με την εθνική οικονομία και μάλιστα σε περίοδο που καταβάλλεται πράγματι γιγαντιαία και αξιέπαινη προσπάθεια από την κυβέρνηση για να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη της πατρίδας μας».

Η ανακοίνωση
Η ΕΕΕ θεωρεί ότι πρόκειται για «έναν ακόμη πειραματισμό».
Στην ανακοίνωσή της, η ΕΕΕ χαρακτηρίζει «νεφελώδη», με «άσχετες και αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες» το νέο φορέα. Ταυτόχρονα, δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιώργου Πεταλωτή, τις οποίες χαρακτήρισε ως «άκρως προσβλητικούς» και «ακατανόητους» υπαινιγμούς.
Σημειώνεται ότι ο κ. Πεταλωτής δήλωσε πρόσφατα ότι «γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γινόταν στο υπουργείο Ναυτιλίας σε διάφορες φάσεις της ύπαρξής του και τι διαμειβόταν και πώς λαμβάνονταν οι αποφάσεις εκεί - έπρεπε να καταργηθεί», προκαλώντας έντονα αρνητικά σχόλια στην Ακτή Μιαούλη. Δικαίως ναυτιλιακοί κύκλοι ερωτούν σε ποιους αναφερόταν ο κ. Πεταλωτής, αφού τα τελευταία 28 χρόνια πέρασαν από το πρώην ΥΕΝ 14 υπουργοί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της η ΕΕΕ σημειώνει τα εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση ασχολήθηκε διεξοδικά με τη σύσταση του νέου υπουργείου για τη Ναυτιλία (με το όνομα υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας), αντί της αναμενόμενης επανίδρυσης του ιστορικού υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
1) Το σύνολο της ναυτιλιακής κοινότητας δεν κατανοεί την εμμονή της πολιτείας να καταργήσει το ιστορικό υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και να προχωρήσει στη σύσταση ενός νεφελώδους διοικητικού φορέα με άσχετες και αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Για μας είναι σαφές ότι πρόκειται για έναν ακόμη πειραματισμό που δημιουργεί μεγάλη δυσλειτουργία και ανασφάλεια. Και αυτό γιατί δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιάζουσες ανάγκες της πρώτης ναυτιλίας του κόσμου, που ως γνωστόν είναι η ελληνική επί τριάντα συναπτά έτη.
2) Είναι επίσης ακατανόητοι και άκρως προσβλητικοί για πολλούς οι υπαινιγμοί του κυβερνητικού εκπροσώπου σύμφωνα με τον οποίο το από οκτώ δεκαετίες δραστηριοποιούμενο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχει δήθεν βεβαρημένο και αμαρτωλό παρελθόν. Προφανώς αγνοεί ότι το πρώην υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι ίσως ο μοναδικός φορέας της πολύπαθης δημόσιας διοίκησης, ο οποίος δεν ενεπλάκη σε υποθέσεις διαπλεκόμενων συμφερόντων που ήδη ταλαιπωρούν δεινώς την πατρίδα μας.
3) Αντίθετα, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συγκροτημένο σε συνεκτικό φορέα διοίκησης και πολιτικής με την επάνδρωση των πολλαπλώς έμπειρων στελεχών του Λιμενικού Σώματος που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες της ναυτιλίας μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι ακριβώς αυτό που στήριξε το θαύμα της μεταπολεμικής ναυτιλιακής ανάπτυξης, από την απόκτηση των πρώτων 100 λίμπερτυ μέχρι τον αξιοθαύμαστο σύγχρονο στόλο των 4.000 πλοίων σήμερα. Ποιος είναι συνεπώς ο πραγματικός λόγος για την τρίτη μέσα σε 11 μήνες ανατροπή του διοικητικού πλαισίου της ναυτιλίας, που και αυτή σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε χωρίς να ζητηθεί και να αξιοποιηθεί η εμπειρία ενός πολύπλοκου παραγωγικού κλάδου της εθνικής οικονομίας;
4) Όσον αφορά στην αναβάθμιση του νέου υπουργείου στην ιεραρχία του Υπουργικού Συμβουλίου, θα είχε ιδιαίτερη σημασία αν η αναβάθμιση αυτή ανταποκρινόταν στο έμπρακτο ενδιαφέρον της πολιτείας για τη ναυτιλία στην εκάστοτε ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική. Και δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι σ' αυτή την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία πλήττει βαριά τη χώρα μας, η ναυτιλία εξακολουθεί να βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία και να προσφέρει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία.
5) Το μόνο αίτημα στο οποίο θα επιμείνουμε είναι η επανίδρυση του ιστορικού υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω, και στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η σύνδεση της ναυτιλίας με την εθνική οικονομία και, μάλιστα, σε περίοδο που καταβάλλεται πράγματι γιγαντιαία και αξιέπαινη προσπάθεια από την κυβέρνηση για να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη της πατρίδας μας.
6) Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών έχει αποκλειστικά μία και μόνη επιδίωξη και θέση: Να παραμείνει η ελληνική εμπορική ναυτιλία η πρώτη και μεγαλύτερη στον κόσμο, όπως είναι σήμερα, επ' ωφελεία της ναυτικής κοινότητας και όλης της Ελλάδας.


Το Π.Δ. με τις αρμοδιότητες
Το Προεδρικό Διάταγμα με τις αρμοδιότητες του νεοσύστατου υπουργείου θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας βρίσκεται για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας Προβλέπει τη μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του ΥΠΟΠΡΟ στο νέο υπουργείο στο οποίο θα μεταφερθούν και όσες αρμοδιότητες περί ακτοπλοΐας είχαν μεταφερθεί στο υπουργείο Μεταφορών.
Επίσης στο νέο υπουργείο μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες της αλιείας. Το Λιμενικό Σώμα παραμένει στο ΥΠΟΠΡΟ, με έμφαση στα θέματα ασφάλειας, ενώ διαθέτει όλα τα στελέχη που απαιτούνται για την άσκηση ναυτιλιακής πολιτικής στο νέο υπουργείο.
Ουσιαστικά έχουμε μία επαναφορά των όσων ίσχυαν με το Π.Δ. 189/99, πριν από τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της ναυτιλίας στο ΥΠΟΠΡΟ. Η εξέλιξη αυτή διχοτομεί και πάλι το Λιμενικό Σώμα και βέβαια δεν ικανοποιεί τον ελληνικό εφοπλισμό, αφού ήδη το σχήμα αυτό απεδείχθη αναποτελεσματικό.


ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
Ναυτεμπορική
 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ