Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΟΥ, ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ

Ἕνα παλαιὸ γνωμικὸ τῶν Ἑλλήνων λέγει: «ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΟΥ,ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ». Τὸ ἴδιο ἰσχύει ἐὰν γίνῃ μία μικρᾶ παραλλαγὴ εἰς τὸ γνωμικὸν.Δηλ.: «ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΟΥ,ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ». Αὐτὴ εἶναι ὄντως ἡ μεγάλη ἀλήθεια! Διότι ὅταν προκύπτῃ ἕνα πρόβλημα σχετιζόμενον μὲ τὸν κολλητὸ σου φίλο-συνεργάτη καὶ ἀπὸ τὴν ἔκτασιν τοῦ προβλήματος καὶ τὸ ἀναδυόμενον βάσει ἀποδείξεων (π.χ. φωτογραφιῶν) χρονικὸν βάθος τούτου,τότε δὲν πρόκειται περὶ μίας τυχαίας περιπτώσεως συνεργασίας ἀλλὰ περὶ μίας ἐνσυνειδήτου,συγκεκαλυμμένης μὲ τὸν μανδύα τοῦ τίτλου τοῦ (Πωλητη)κοῦ καὶ μάλιστα τοῦ Εὐρωβουλευτοῦ,ἐφαρμογῆς ἑνὸς προδιαγεγραμμένου σχεδίου πρακτορικῆς Προδοσίας ἑνὸς Ἔθνους,ἑνὸς λαοῦ,διὰ τῆς «ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ» μεθόδου. Τὶ ἐννοῶ μὲ αὐτὸ;
 Ἐννοῶ τὸν κολλητὸ τοῦ ΤΣΙΠ(ΟΥ)ΡΑ! Τὸν ἀνὰ «τὰς Εὐρώπας» περισπούδαστον (Πωλητη)κὰς Ἐπιστήμας καὶ ἀμπελοφιλοσοφίαν «κύριον» Δημήτρη Χριστόπουλον. Τὸν ὑπερασπιστὴν τῶν δικαιωμάτων ἀλλὰ μόνον τῶν ἄλλων πλὴν τῶν Ἑλλήνων δηλ. μόνον ἐκείνων ποὺ βλάπτουν τὴν Ἑλλάδα ΜΑΣ,τὴν Πατρίδα ΜΑΣ καὶ τὸν χιλιοβασανισμένο λαό ΜΑΣ. Τὸν «κύριον»  Χριστόπουλον ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούῃ γιὰ Γένος… .Ποὺ ὅμως σήμερον αὐτὸς ὁ παναισχρὸς ἄτιμος ἀληταρὰς,ὁ ἀνίερος καὶ ἀγνώμων βρυκόλαξ, τρώγει,πίνει καὶ γλεντάει,χάριν Ὅλων Ἐκείνων ποὺ Ἔπεσαν Μαχόμενοι Δίδοντες τὸν Ὑπὲρ Πάντων Ἀγώνα ὥστε ὅλοι ἐμεῖς νὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι καὶ ὄχι σκλάβοι. ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΑΥΤΟΙ ποὺ εἶναι τὸ Γένος ΜΑΣ,ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ γιὰ εἶναι ἐλεύθερα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ δηλ.ΕΜΕΙΣ καὶ ποὺ τὸ μόνον ποὺ ἐζήτησαν ἀπὸ ΕΜΑΣ ἦτο : «…ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...», γι’ αὐτὸ τὸ τρισάθλιο μίασμα-κατακάθι τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Ὑπάρχουν ὅοοολοι οἱ ἄλλοι καὶ ὄχι ΕΜΕΙΣ! Ἄρα κάτι «τρέχει» καὶ μὲ «αὐτὸν»! Ἔτσi δὲν εἶναι;
Πρὸς Θεοῦ μὴ νομίσετε ὅτι εἷναι ἴδιος μὲ τὴν ΡΕΠΟΥΣΗ,ΔΡΑΓΩΝΑ καὶ ἄλλους (συν)ὁμοδόξους των.Αὐτὸς  εἶναι χειρότερος.Χειρότερος ὅμως γιατί; Γιατὶ «μία φωτογραφία ἴσον χίλιες λέξεις»: (ἐπισυναπτομένη φωτογραφία)
 
Θαυμάστε τον.Ὁ ἐκ δεξιῶν καθήμενος. Ποῦ ἐλήφθη αὐτὴ; Ἐλήφθη εἰς τὸ γραφεῖο τῆς παρανόμου «Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης(Τ.Ε.Ξ.)». Δεξιὰ βλέπετε τὴν Τουρκικὴ Σημαία καὶ  ἀριστερὰ τὴν σημαία ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλληνικῆς Θράκης ΜΑΣ καὶ ὄπισθεν τοῦ ἀνθέλληνος δεδηλωμένου τούρκου πρώην «παρανόμου προέδρου» της, τὸ σύμβολο μὲ τὴν Θράκη ΜΑΣ ἀποκομμένη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ΜΑΣ καὶ ὑπὸ «τουρκικὴν» κατοχήν. Προσέξτε τὴν φωτογραφία.Δὲν εἶναι τωρινὴ.Εἶναι μὲ τὰ μέλη τοῦ παλαιοῦ προεδρίου της. Δηλαδὴ τὸ ἀνθελληνικὸ ἔργο τοῦ Δημητρίου Χριστοπούλου δὲν εἶναι σημερινό! Ἐπίσης προσέξτε τὸ ἑξῆς ποὺ ἔχει μεγίστη σημασία. Δὲν τὴν ὀνόμασαν «Ἕνωση Τούρκων Ξάνθης» ἀλλὰ «Τουρκικὴ Ἕνωση Ξάνθης».Ποῖα ἡ διαφορᾶ; Γραμματικῶς διὰ τῆς πρώτης δηλοῦται ὁ αὐτοπροσδιορισμός μόνον ὅσων ἐπιθυμοῦν νὰ εἶναι ὄχι Ἑλληνες μουσουλμάνοι ἀλλὰ Τοῦρκοι καὶ μόνον αὐτοὶ, ἐνῶ διὰ τῆς δευτέρας ὀνομασίας χρησιμοποιοῦντες τὴν κατάληξιν «-ικη» δηλ. «Τουρκικὴ» δηλώνουν γενικὸ συνδετικὸ προσδιορισμὸ προελεύσεως καὶ καταγωγῆς. Δῇτε αὐτὸν τὸν πανάθλιον συνεργάτην τοῦ ΤΣΙΠ(ΟΥ)ΡΑ ποὺ καὶ μόνον τὸ ὅτι παρευρίσκεται ἐκεὶ,αὐτὸ δηλώνει ὅτι ὄχι μόνον Α-ΠΟ-ΔΕ-ΧΕ-ΤΑΙ τὸν διαμελισμὸν τῆς Πατρίδος ΜΑΣ,τῆς Ἑλλάδος ΜΑΣ ἀλλὰ καὶ ἀκόμη περισσότερον ὅτι πολεμάει λυσσαλέως ἐναντίον ΜΑΣ μὲ ὅποιον τρόπον μπορεῖ καὶ πάντα ὑπογείως π.χ.:
Α’) Μέσῳ τοῦ ἀγνώστου προελεύσεως Κέντρου Ἐρευνῶν Μειονωτικῶν Ὁμάδων (Κ.Ε.Μ.Ο.) (…ένα κέντρο που θεώρησε οπισθοδρομικό να μην επιτρέψει η ελληνική δικαιοσύνη την λειτουργία σκοπιανικής "Στέγης Μακεδονικού Πολιτισμού" στην Φλώρινα πριν κάποια χρόνια και άλλα πολλά…): (http://www.kemo.gr/index.php?sec=home) (κάμετε κλίκ εἰς τὴν ἔνδειξιν ‘’ΜΕΛΗ’’ καὶ θὰ δῇτε μὲ πόσα ἄλλα προφανῶς ἴδια ὁμόδοξά του ἀνθελληνικὰ κατακάθια συνυπάρχει-συνεργάζεται) κατακάθια διὰ τοῦ ὁποίου ἐπιδιώκουν νὰ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ἔθνη καὶ ἐθνικὰ προβλήματα-διενέξεις-πολέμους καὶ ὄχι νὰ νοιάζονται δῆθεν γιὰ τὴν «χι» ἤ «ψι» Μειονοτικὴ Ὁμάδα.Ἀπόδειξις τούτου,ὅπως καὶ ὁ ἰδιος ὁ πανύβλαξ ἀμπελοφιλόσοφος ἐδήλωσε, εἶναι ἡ μάχη ποὺ ἔδωσε ἐναντίον τῆς Σαμπιχᾶ Σουλεϊμὰν γιατὶ:
«...Στον ΣΥΡΙΖΑ έδιωξαν την Σαμπιχά Σουλεϊμάν ως εθνικίστρια γιατί η γυναίκα πάντοτε δήλωνε Ελληνίδα μουσουλμάνα Ρομά, και ο Δημήτρης Χριστόπουλος δηλώνει ευθαρσώς ότι την πολέμησε για να φύγει και το χειρότερο-άκουσον άκουσον- ότι υπάρχει αδιαίρετη τουρκική μειονότητα. Επίσημο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ αρνείται την Συνθήκη της Λωζάνης και ρατσιστικά όλους τους μουσουλμάνους τους ορίζει ως Τούρκους! Για τον κύριο αυτόν δεν υπάρχουν Πομάκοι, και Ρομά, είναι όλοι Τούρκοι…»
Καταλάβατε τώρα γιὰ τὶ εἴδους κατακάθι πρόκειται; Ἀντὶ νὰ πολεμήσῃ ὑπὲρ τῶν πραγματικῶν δικαιωμάτων τῆς Σαμπιχᾶ Σουλεϊμὰν,αὐτὸς πῆγε μὲ τὸ μέρος τῶν ἐχθρῶν της καὶ ἐχθρῶν τῆς Ἑλλάδος ΜΑΣ,ποὺ ἤθελαν μὲ τὸ ζόρι νὰ δηλώνῃ Τουρκάλα καὶ ὄχι Ἑλληνίδα Τσιγγάνα Μουσουλμάνα!
 
Β’) Διαβρώνων τὰ Ἑλληνόπουλα ΜΑΣ ἐνδοπανεπιστημιακῶς (κάμετε κλίκ ἐπάνω εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ κειμένου τοῦ διαγωνίσματος ὥστε νὰ μεγεθυνθῂ πολὺ,γιὰ νὰ διαβάσετε καὶ θὰ καταλάβετε τὴν «ἀξία» αὐτοῦ τοῦ ἀμπελοφιλοσόφου)
 
Γ’) Ἀνθελληνικῶς
(Θέμα για την Συνθήκη της Λωζάννης ανοίγει ο Δημ. Χριστόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ
 
καὶ ἴσως πάρα πολλὰ ἄλλα «βρωμοανδραγαθήματα» του,τὰ ὁποῖα ἐὰν ἀρχίσῃ κάποιος νὰ ἐρευνᾷ εἰς βᾶθος θὰ τὰ ἀνακαλύψῃ.
 
Ὅμως οἱ ἄλλοι Πολιτικοὶ γιατὶ κωφεύουν; Ἁπλῶς διότι εἶναι (Πωλητη)κοὶ καὶ ἀποβράσματα.Γιατὶ ὅλοι αὐτοὶ συμμετέχουν εἰς τὸ ἴδιο παίγνιο εἰς βᾶρος ΗΜΩΝ καὶ τῶν ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.Δῆθεν ἀντίπαλοι ἀλλὰ ὅλοι πιόνια τῆς ἰδίας σκακιέρας!
 http://www.logiosermis.net/2014/03/blog-post_1035.html#.U1byw1ed3Hr

Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

To Άγιο Φως δεν καίει! Δείτε ένα απο τα βίντεο που πείθει και τους πιο άπιστους!

Η «λευκή» φυλή των Καλάς του Πακιστάν, απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου [εικόνες]


Οι Καλάς είναι φυλή του ορεινού Πακιστάν και μέρους του Αφγανιστάν, η οποία ομιλεί δική της γλώσσα. Ο πληθυσμός τους ανέρχεται στις 5.000 περίπου. Παραδόξως, διαφέρουν από τις γειτονικές τους φυλές, τόσο εθνολογικά, όσο και κοινωνιολογικά αφού είναι πολυθεϊστές εν μέσω τεραστίου μουσουλμανικού πληθυσμού.
Οι Καλάς αποδίδουν αυτή τη διαφοροποίηση στο γεγονός ότι έχουν ελληνική καταγωγή, όπως υποστηρίζουν, αφού θεωρούν τη φυλή τους μακρινή απόγονο των στρατευμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αποτελούν πληθυσμό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω αυτού του ισχυρισμού τους, αφού έχουν γίνει αρκετές γενετικές έρευνες για να διαπιστωθεί η καταγωγή τους και ο βαθμός συγγένειάς τους με τους Έλληνες, σύμφωνα με το Wikipedia.
Η γλώσσα τους έχει στοιχεία από τα Περσικά, τα Σανσκριτικά και τα Ελληνικά, αφού βρίσκουμε λέξεις που έχουν κοινές ρίζες με τη δική μας γλώσσα. ΝΟΜ είναι το όνομα. ΠΑΡΕΙΜ, από το αρχαίο πάρειμι που σημαίνει πορεύομαι, διαβαίνω. ΧΕΜΑΝ είναι ο χειμώνας. ΙΛΑ το έλα. ΔΟΝΤΟΥΓΙΑ τα δόντια. ΝΤΙ το ρήμα δίδω. ΙΣΠΑΤΑ ο χαιρετισμός τους, που κατά τους γλωσσολόγους προέρχεται από το ασπάζομαι. Για αυτό φιλιούνται όταν συναντιούνται μετά από καιρό. Επίσης, συναντά κανείς στους χαιρετισμούς τους λέξεις όπως «χάιρε, χαϊρέτα, γιάμασις». Η γλώσσα των Καλάς δεν γράφεται.
Οι ερευνητές που ασχολούνται από το 1948 μαζί τους έχουν κατασκευάσει έναν τύπο αλφαβήτου που στηρίζεται στο φωνητικό λόγο τους. Οι ντόπιοι Αφγανοί χαρακτηρίζουν τους Καλάς «φυλή των άπιστων» λόγω της άρνησής τους να ασπαστούν το μουσουλμανισμό. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει ξεκινήσει μια γιγάντια προσπάθεια από την Ελληνική Πολιτεία σε συνεργασία με ευκατάστατους Έλληνες εθελοντές και έχουν χτιστεί αρκετά σχολεία, στα οποία τα παιδιά των Καλάς μπορούν να μαθαίνουν Ελληνικά. Οι Καλάς θεωρούν τους Έλληνες επισκέπτες, αδελφούς και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μαθαίνουν με μεγάλη ευκολία την Ελληνική γλώσσα. Πηγή world.greekreporter.gryahoo.gr

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΟ: "Τα πήρε όλα" η Ρωσία - Ημι-ανεξάρτητα κράτη οι ρωσόφωνες περιοχές της Α.Ουκρανίας! - Θα επιβιώσει η συμφωνία; (upd 3)


Σε μεγάλη γεωστρατηγική νίκη για την Ρωσία εξελίσσεται η ουκρανική κρίση καθώς πριν λίγο η τετραμερής διάσκεψη στην Γενύη μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ, ΕΕ και Ουκρανίας κατέληξε στην ομοσπονδοποίηση της Ουκρανίας και την παροχή καθεστώτος ημιανεξαρτησίας στις ανατολικές ρωσόφωνες περιοχές.
Πάντως πριν λίγο ξέσπασαν συγκρούσεις στη νοτιοανατολική Ουκρανία κατά την διάρκεια επιχείρησης του Στρατού κατά των ρωσόφωνων και το ερώτημα είναι αν η συμφωνία θα επιβιώσει...
Ο ίδιος ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Τ.Κέρι είπε ότι η Μόσχα τον ενημέρωσε πώς μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση δεν πρόκειται να αποσύρουν τα στρατεύματα απο τα σύνορα.
Για την έκταση της συνταγματικής αναθεώρησης σε ότι αφορά το θέμα της Α.Ουκρανίας ο Σ.Λαβρόφ δήλωσε: "Δεν χρησιμοποιούμε όρους. Υπάρχουν ομοσπονδίες όπου τα δικαιώματα των περιοχών είναι περιορισμένα. Και υπάρχουν και "κράτη", κατ'όνομα μόνο, όπου οι περιοχές έχουν πολύ μεγάλη αυτονομία".
("We did not use any terms… There are federations where the rights of the regions are limited, and there are unitary states in name only where the regions have broad authority,”
The goal of the meeting was to send a signal to the Ukrainians that they are responsible for stability in the country and must ensure that “each region can protect its history and language,)”
Το δεύτερο, φυσικά, αφορά την επόμενη μορφή της Ουκρανίας ως κρατικής οντότητας. Ενα "κράτος" κατ'όνομα...
Πρακτικά "γεννιούνται" τουλάχιστον τρία νέα κράτη στην ανατολική Ουκρανία και πιθανότατα και η περιφέρεια της Οδησσού αυτονομείται!
Ο ίδιος ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου ότι "Υπήρξε συμφωνία για αναθεώρηση του συντάγματος που θα προβλέπει αυτονομία στις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας".
Και χωρίς να υπάρξει καμία ρωσική δέσμευση ούτε για φθηνό ρωσικό αέριο, ούτε για χάρισμα των χρεών στην Ουκρανία.
Ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε πως η κρίση θα πρέπει να επιλυθεί από τους ίδιους τους Ουκρανούς, καλώντας μάλιστα το Κίεβο να βοηθήσει στην επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων χωρίς τη χρήση όμως ένοπλης βίας.
Δεν έγινε καμία συζήτηση για την Κριμαία, η οποία πλέον είναι ρωσικό έδαφος, κάτι που στην πράξη δεν το αμφισβητεί κανένας, ούτε καν η ουκρανική "κυβέρνηση"!
Παράλληλα, τόνισε πως όλες οι παράνομες ένοπλες ομάδες πρέπει να καταθέσουν τα όπλα και να εγκαταλείψουν τα κυβερνητικά κτίρια που έχουν καταλάβει και θα λάβουν αμνηστεία.
Οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησαν το πρωί της Μ. Πέμπτης στην ελβετική πόλη, σε μία προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου παρατηρείται σοβαρή κλιμάκωση της βίας, με νεκρούς και τραυματίες στη Μαριούπολη.
Η συνάντηση διεξήχθη σε ξενοδοχείο της Γενεύης με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Ντεστσίτσα, της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, των ΗΠΑ Τζον Κέρι και της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάθριν Άστον.
Ο  Ρώσος ΥΠΕΞ μετά το τέλος της συνάντησης είπε ότι  συμφωνήθηκε η αποχή από κάθε είδους βία, ενώ όπως τόνισε ο Οργανισμός για τη Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ευρώπη θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για την εξομάλυνση της κατάστασης.
Το κείμενο της τελικής συμφωνίας αναφέρει ακόμη (διαβάστε την ολόκληρη εδώ): "Η αναγγελθείσα συνταγματική μεταρρύθμιση θα είναι χωρίς αποκλεισμούς, διαφανής και υπεύθυνη. Θα περιλαμβάνει την άμεση σύσταση ενός ευρύ εθνικού διαλόγου, για  όλες τις περιοχές της Ουκρανίας και εκλογικές περιφέρειες, ενώ θα επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη ακόμη και η γνώμη του πληθυσμού  στις προτεινόμενες τροπολογίες".
Ο Αμερικανός υπουργός είπε ακόμη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου: «Είμαστε εντυπωσιασμένοι από το τι μας περιέγραψε ο Yatseniuk και για το τι είναι διατεθειμένος να κάνει. Το δικό του όραμα για αυτονομία. Ειλικρινά είναι πολύ πιο ευρεία η αυτονομία που θα δώσει από οποιοδήποτε άλλο καθεστώς αυτονομίας που ισχύει για οποιαδήποτε περιφέρεια της Ρωσίας».
Η τετραμερής συνάντηση, μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε περίπου στις 12:00 ώρα Ελλάδας.
Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Ντεστσίτσα, ο Ρώσος Σεργκέι Λαβρόφ, ο Αμερικανός Τζον Κέρι και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάθριν Άστον συμμετέχουν στη συνάντηση που πραγματοποιείται σε ένα ξενοδοχείο της Γενεύης και ετοιμάζουν μια κοινή ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρονται τα επόμενα στάδια για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία.
Πρακτικά έχουμε το αποτέλεσμα που περιέγραψε σε συνέντευξή του στις 29 Μαρτίου ο Ρ'ωσος ΥΠΕΞΣ.Λαβρόφ:
Η πρόταση της Ρωσίας, την οποία διατύπωσε ξεκάθαρα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Σ. Λαβρόφ πριν την έκτακτη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Τ. Κέρι στο Παρίσι, με αυτό ακριβώς το αντικείμενο:
«Η Ρωσία δεν έχει πρόθεση - ούτε συμφέρον - να στείλει τις ένοπλες δυνάμεις της στην Ουκρανία, αν και είναι έτοιμη να προστατεύσει τα δικαιώματα των ρωσόφωνων στην πρώην σοβιετική δημοκρατία. Η πρότασή μας είναι σαφής: Ομοσπονδοποίηση της Ουκρανίας με αναθέωρηση του Συντάγματος. Δεν είναι μια λέξη ταμπού. Είμαι πεπεισμένος πως πρέπει να επιμείνουμε σ' αυτό, όχι τόσο επειδή το επιθυμούμε, αλλά επειδή είναι μια απαίτηση των περιφερειών του Νότου και της Ανατολής».
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Κραυγή αγωνίας για την Ελλάδα από τη Σουηδία!

Κραυγή αγωνίας για την Ελλάδα από τη Σουηδία!
22 προσωπικότητες του πολιτισμού και των γραμμάτων συνυπογράφουν ένα κείμενο - έκκληση σωτηρίας για την Ελλάδα η οποία δημοσιεύθηκε στη σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter. 

Στο κείμενο εκφράζεται η έντονη αγωνία για την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν φέρει την Ελλάδα οι μνημονιακές πολιτικές...

Μεταξύ άλλων, το κείμενο υπογράφουν ο νομπελίστας ποιητής κ. Tomas Tranströmer, ο διεθνούς φήμης καθηγητής ιατρικής Sven Britton, ο πρώην Πρόεδρος του Διεθνούς PEN και μέλος της σουηδικής ακαδημίας κ. Per Wästberg, το μέλος της σουηδικής ακαδημίας κ. Jesper Svenbro, η πασίγνωστη τραγουδίστρια κα Arja Saijonmaa κ.α. επιφανείς Σουηδοί, γνωστοί και μη στο ελληνικό κοινό. Από την ελληνική παροικία το κείμενο προσυπογράφουν οι: κ. Θόδωρος Καλλιφατίδης,κ. Άρης Φιορέτος, κα Αλεξάνδρα Πασχαλίδου και κ. Ανδρέας Μπούκας.
Η πρωτοβουλία για την έκκληση όπως και οι ενέργειες δημοσίευσης της στον τύπο ανήκουν στην κα Kajsa Ekis Ekman (δημοσιογράφο και συγγραφέα).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
Έκκληση για την Ελλάδα:
Η Ελλάδα είναι σήμερα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η ανεργία βρίσκεται σε σχεδόν στο 30 τοις εκατό και για τους νέους στο 65 τοις εκατό. Η φτώχεια έχει αυξηθεί δραματικά . Οι περικοπές πλήττουν σκληρά τους απλούς Έλληνες πολίτες. Η κατάσταση στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στην περίθαλψη και στην φροντίδα επιδεινώνεται. Οι νέοι μεταναστεύουν μαζικά .
Η Σουηδία έχει μια ιστορία αλληλεγγύης προςτην Ελλάδα. Από τις ενέργειες και δράσεις του Ερυθρού Σταυρούκατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής ως την μεγαλειώδη αλληλεγγύη του σουηδικού λαού κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 1967-1973.
Κατά τη διάρκεια της τωρινής κρίσης, η αλληλεγγύη «λάμπει» με την απουσία της. Από πολλούς Σουηδούς πολιτικούς έχει μάλλον ακουστεί το αντίθετο. Μαζί με πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν συμμετάσχει στο να καταχρεωθεί η χώρα. Κατηγορούν τον ελληνικό λαό και σε ορισμένες περιπτώσεις επαναλαμβάνουν, καθαρές παρανοήσεις σχετικά με τους ισχύοντες όρους εργασίας και της συνταξιοδότησή τους.
Θα εργαστούμε για δημιουργηθεί ένα σουηδικό δίκτυο αλληλεγγύης προς την Ελλάδα. Το δίκτυο αυτό πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να καλοδέχεται όποιον θέλει να παρακολουθήσει την κατάσταση και να εργαστεί για να την αλλάξει.
Τι χρειάζεται;
Φυσικά, προτρέπουμε στους πάντες να στηρίξουν τα λαϊκά στρώματα οικονομικά, για παράδειγμα, ενισχύοντας τα Παιδικά Χωριά SOS που φροντίζουν παιδιά των οποίων οι γονείς αδυνατούν πλέον να τους προσφέρουν το φαγητό που χρειάζονται ή ενισχύοντας εράνους για νοσοκομειακό και ιατροφαρμακευτικό υλικό ή άλλες δράσεις βοήθειας που φτάνουν στον ελληνικό λαό.

Αλλά κυρίως απαιτούμε η Σουηδία να υψώσει τη φωνή της ενάντια στην πολιτική των περικοπών που επιβάλλεται στη χώρα από τη λεγόμενη τρόικα ( ΕΕ , ΕΚΤ και ΔΝΤ). Η πολιτική αυτή επιδεινώνει την κατάσταση της Ελλάδας.Το χρέος της ανέρχεται σε περίπου 170 τοις εκατό του ΑΕΠ. Το να αξιώνουν στην περίπτωση αυτή η χώρα να συνεχίσει να καταβάλει τόκους, ενώ η οικονομία συρρικνώνεται, είναι εξωπραγματικό. Αυτό οδηγεί στην επιδείνωση της κατάστασης. Τα μέτρα αντί να ανακουφίσουν, επιτυγχάνουν το αντίθετο: να είναι αδύνατο για τη χώρα να σταθεί στα πόδια της.

Τα δάνεια έκτακτης ανάγκης, που η τρόικα δίνει στην Ελλάδα έχουν αποκληθεί πακέτα διάσωσης ή λιτότητας. Στην πραγματικότητα είναι έντοκα δάνεια. Πολλοί από τους δανειστές έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται με επιτόκιο 1 τοις εκατό και στη συνέχεια να δανείζουν τα χρήματα στην Ελλάδα με επιτόκιο που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 5 τοις εκατό. Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίζουν να κερδίζουν χρήματα από την κρίση της χώρας, ενώ η Ελλάδα δεν έχει πλέον την οικονομική δυνατότητα να συντηρήσει το δημόσιο τομέα της και ο λαός της γονάτισε (σσ: απ' την κρίση και το οικονομικό βάρος).
Στο βωμό της κρίσης θυσιάζεται η κοινωνική πρόνοια και απειλείται η δημοκρατία.

Η τρόικα και η ελληνική κυβέρνηση δεν σταματήσαν μόνο το δημοψήφισμα για την πολιτική λιτότητας. Για ένα χρονικό διάστημα τοποθετήθηκε ο διευθυντής Τράπεζας της Ελλάδας στη θέση του πρωθυπουργού δίχως να επιτραπεί στο λαό να εκφράσει τη γνώμη του. Ως επακόλουθο της πολιτικής λιτότητας της τρόικας έκλεισε η κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Οι πολιτική λιτότητας συνέβαλλε επίσης στην αύξηση του ρατσισμού, με την αύξηση του νεοναζιστικού κόμματος που επιρρίπτει την ευθύνη για την κρίση στους μετανάστες. Ο ρατσισμός δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, είτε πρόκειται για την Ελλάδα είτε για την Ευρώπη. Αλλά η ιστορία μας δίδαξε ότι ο ρατσισμός ,οι περικοπές και η ύφεση είναι ένας πολύ επικίνδυνος συνδυασμός. Η πρόσφατη δολοφονία του Έλληνα ράπερ Παύλου Φύσσα είναι μόνο ένα παράδειγμα.

Προφανώς οι Έλληνες πολιτικοί φέρουν ένα μέρος της ευθύνης για την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Αλλά για να μπορέσει η Ελλάδα να επιζήσει και η οικονομία της να ανακάμψει πρέπει η πολιτική της λιτότητας να καταργηθεί.

Το χρέος πρέπει να μειωθεί και να γίνει επαναδιαπραγμάτευση.Το ΔΝΤ δημοσίευσε μια έκθεση τον περασμένο Ιούνιο στην οποία αναγνωρίζει ότι τρόπος που μεταχειρίστηκε την Ελλάδα ήταν ένα λάθος. Στην έκθεση αυτή, έκθεση χώρας αριθ.13/156 αναφέρεται ότι η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα και ότι οι προβλέψεις για την ανάπτυξη ήταν πολύ αισιόδοξες με δεδομένο το τεράστιο δημόσιο χρέοςτης χώρας. «Η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους θα ήταν η καλύτερη επιλογή ήδη εξ αρχής», γράφει το ΔΝΤ .
Προτρέπουμε τη σουηδική κυβέρνηση να υψώσει τη φωνή της για τη δημοκρατία , την αλληλεγγύη και την κοινωνική πρόνοια. Η πολιτική λιτότητας για την Ελλάδα πρέπει να σταματήσει πριν να είναι πολύ αργά.
Per Wästberg, συγγραφέας , μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας , ο πρώην Πρόεδρος του Διεθνούς PEN
Mikael Wiehe, τραγουδιστής (τραγούδια διαμαρτυρίας)
Tomas Tranströmer, ποιητής
Jesper Svenbro, φιλόλογος , μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας
Jan Henrik Swahn, συγγραφέας
Jan Stolpe, μεταφραστής
Arja Saijonmaa , τραγουδίστρια και ακτιβίστρια σε ανθρωπιστικά θέματα.
Lars Rydbeck, Αναπληρωτής Καθηγητής στη φιλολογία της Καινής Διαθήκης Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Lund.
Mats Rosengren, καθηγητής της ρητορικής , Πανεπιστήμιο του Södertörn
Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, συγγραφέας και παρουσιάστρια προγραμμάτων ΤV
Lennart Palm, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ
Behrang Miri, μουσικός και ηθοποιός
Elisabeth Marjanović Cronvall, σκηνοθέτης και παραγωγός
Azar Mahloujian, συγγραφέας
Krister Kumlin, Πρέσβης της Σουηδίας στην Αθήνα 1993-1997
Θόδωρος Καλλιφατίδης, συγγραφέας
Άρης Φιορέτος, συγγραφέας
Kajsa Ekis Ekman , δημοσιογράφος και συγγραφέας
Peter Curman, ποιητής
Lars Göran Carlson, σκηνοθέτης και ηθοποιός
Sven Britton , καθηγητής και γιατρός
Ανδρέας Μπούκας , ερευνητής και ιδρυτής του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Σουηδίας

http://www.toxwni.gr/ellada/item/7270-kraigi-agonias-gia-tin-ellada-apo-ti-souidia

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ-"Αφαιρούν" την Ολυμπιακή Φλόγα από την Αρχαία Ολυμπία. Ξεσηκωμός στο δήμοΑναβρασμός επικρατεί στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας μετά την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την Αφή της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων όχι στον φυσικό της χώρο αλλά στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.


Ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Θύμιος Κοτζιάς με επιστολές του προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρο Καπράλο, ζητάει να αλλάξει άμεσα ο τόπος τέλεσης της εκδήλωσης, καθώς "οτιδήποτε άλλο είναι απομίμηση", όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Η επιστολή προς τον πρωθυπουργό

"Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ανακοινώθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ότι η Τελετή Αφής για τους Δεύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων που θα διεξαχθούν το ερχόμενο καλοκαίρι στην Πόλη Nanjing της Κίνας θα πραγματοποιηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 30 Απρίλη και όχι στον φυσικό της Χώρο, την Ολυμπία, μετά από απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και μάλιστα δεν θα έχει το όνομα Ολυμπιακή Φλόγα, αλλά «Φλόγα». Το γεγονός αυτό – αν τελικά συμβεί– θα αποτελέσει καίριο πλήγμα για το μέλλον του νέου αυτού θεσμού και θα αναιρέσει την μοναδικότητα και ιερότητα της Ολυμπιακής φλόγας.

Κε Πρωθυπουργέ

Επειδή δεν μπορεί να υπάρξει χαρακτηρισμός « Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων» χωρίς την Ολυμπιακή Φλόγα, η Τελετή Αφής της οποίας είναι ιστορικά καθιερωμένη και πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία. Ούτε είναι δυνατόν Ολυμπιακοί Αγώνες να διεξάγονται υπό το φως μιας οποιασδήποτε άλλης φλόγας. Γιατί αυτό αναιρεί το αξιακό και ηθικό υπόβαθρο των αγώνων, την Ολυμπία. Άλλωστε, και το επίσημο site της Nanjing αναφέρεται στην Ολυμπιακή Φλόγα και όχι στην «Φλόγα» και δεν πρέπει η Ελλάδα να απογοητεύσει τους χιλιάδες Νέους που θα πάρουν μέρος σε αυτούς, στέλνοντας τους κάτι διαφορετικό. Οι Ολυμπιακοί αγώνες Νέων σε αυτούς του δύσκολους καιρούς πρέπει να πετύχουν. Και αυτό κυρίως θα γίνει με την μεγαλύτερη σύνδεση των αγώνων με την κοιτίδα τους, την Ολυμπία και τα μηνύματα που ο Τόπος αυτός εκπέμπει και όχι το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Επειδή ιστορικά στην εξέλιξη των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ολυμπία αποτελεί τον Τόπο αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην συνείδηση των πολιτών της παγκόσμιας κοινωνίας. Οτιδήποτε άλλο είναι απομίμηση.

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας θεματοφύλακας των αξιών του Ολυμπισμού, αναλογιζόμενος τις συνέπειας μια τέτοιας εξέλιξης υπέβαλε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή πρόταση που μπορεί έστω και την τελευταία στιγμή να διορθώσει το ατόπημα.

Την πρόταση αυτή σας την επισυνάπτω και σας καλώ να ασκήσετε όλη σας την επιρροή ώστε και οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων να φωτιστούν με το αυθεντικό Φως των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως ακριβώς θα φωτιστούμε όλοι μας σε λίγες μέρες με το αληθινό φώς της Αναστάσεως, που προέρχεται από ένα και μοναδικό Χώρο".

Η επιστολή προς τον πρόεδρο της ΕΟΕ

"Στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14-04-2014 συζητήθηκε για μια ακόμη φορά το μείζον θέμα που προέκυψε από την απόφαση της Δ.Ο.Ε. να ανάψει η φλόγα για τους δεύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Παναθηναϊκό Στάδιο και την ανακοίνωση της συγκεκριμένης Τελετής για τις 30-04-2014. Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κος Απόστολος Κατσιφάρας, οι εκπρόσωποι του Νομού Ηλείας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κες Θεοδώρα-Διονυσία Αυγερινοπούλου της Ν.Δ. και Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη του ΣΥΡΙΖΑ και το σύνολο των φορέων της περιοχής.

Μετά από μαραθώνια όσο και εποικοδομητική συνεδρίαση ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχαίας Ολυμπίας και οι φορείς της Ηλείας διατράνωσαν για μια ακόμα φορά την αντίθεσή τους στην παραπάνω απόφαση.

Για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού ζητήματος έστω και την τελευταία στιγμή αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης προς την Ελληνική και μέσω αυτής στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για αλλαγή του Τόπου Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων της Nanjing. Τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης την οποία σας μεταφέρω είναι:

Η Τελετή Αφής να πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία, στις 29 Απριλίου, ώστε να μην διαταραχθεί εξ ολοκλήρου ο προγραμματισμός που έχει γίνει από την Ε.Ο.Ε. για την επομένη 30 Απριλίου. Η Ολυμπιακή Φλόγα να μεταφερθεί στην Αθήνα την παραμονή της παράδοσής της στην Οργανωτική Επιτροπή της Nanjing και να διανυκτερεύσει στο Καλλιμάρμαρο μετά από σύντομη λαμπαδηδρομία. Η νεολαία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη διοργάνωση, για τους λόγους που αντιλαμβάνεστε. Τα όποια έξοδα απαιτηθούν λόγω της μεταβολής του προγράμματος την τελευταία στιγμή θα καλυφθούν από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Κε Πρόεδρε

Επειδή οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων, θεσμός καινούργιος και ταυτόχρονα Ελληνικός, πρέπει να πετύχει στους σημερινούς δύσκολους καιρούς και αυτό κυρίως θα επιτευχθεί με την μεγαλύτερη σύνδεση των αγώνων με την κοιτίδα τους, την Ολυμπία και τα μηνύματα που ο Τόπος αυτός εκπέμπει. Επειδή τα επίσημα site της Nanjing αναφέρονται στην Ολυμπιακή Φλόγα και όχι στην «Φλόγα» και δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε.

Θέλω κε πρόεδρε, γνωρίζοντας τις ευαισθησίες σας να αναλάβετε αυτή την ωραία προσπάθεια ώστε και οι 2οι Ολυμπιακοί αγώνες Νέων της Nanjing να «φωτιστούν» με το αυθεντικό Ολυμπιακό Φώς. Τέλος, κε Πρόεδρε, θέλω να σας ενημερώσω ότι τόσο η κοινωνία της Ηλείας, όσο και πολλοί φίλοι του Ολυμπισμού βρίσκονται σε αναβρασμό, όχι άδικα πιστεύω, από την απόφαση της Δ.Ο.Ε., για αλλαγή του Χώρου Αφής, όπως προκύπτει και από τα συνεχή δημοσιεύματα του Τοπικού Τύπου".


Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

ΟΧΙ ΣΕ ΑΚΥΡΑ, ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ. ΤΑ ΚΑΡΠΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΧΙ ΣΕ ΑΚΥΡΑ, ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ. ΤΑ ΚΑΡΠΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εικόνα Σχόλιο ΛΦ: Και ειδικά στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης όπου κατεβαίνει τουρκικό κόμμα του προξενείου. Η ψήφος εκεί είναι πρωτίστως εθνική. Σε λίγο θα ανεβάσουμε και άρθρο με το προσκύνημα των υποψηφίων ΝΔ, Πασοκ, και Σύριζα για ψήφους στον τουρκόπροξενο της Κομοτηνής.

Η σελίδας μας έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία παρακίνησης όλων των Ελλήνων να πάνε να ψηφίσουν. Από καιρό τώρα το σύστημα προωθεί ως μέθοδο αντίδρασης την αποχή. Δυστυχώς αλλά είναι αρκετοί οι αφελείς που νομίζουν ότι κάνουν αντίσταση και τιμωρούν το σύστημα και τους προδότες με την αποχή. Αποποιούμενοι του μοναδικού δικαιώματος που μας έχει απομείνει παίζουμε το παιχνίδι του κατοχικού συστήματος καθώς οι γέροι και τα κομματόσκυλα θα πάνε σύσσωμοι να ψηφίσουν. Με αυτό τον τρόπο νομιμοποιούνται στην εξουσία τα τελευταία χρόνια οι δωσίλογοι, ισχυριζόμενοι ότι δήθεν έχουν εκλεγεί από τον Ελληνικό λαό. Εμείς σαν γνήσια τέκνα της πλατείας Συντάγματος δεν στηρίζουμε κανένα κόμμα. Δεν έχουμε αυταπάτες, τα παράπονα μας από όλα τα αντιμνημονιακά κόμματα είναι πολλά και ο ρόλος τους αρκετά ύποπτος. Δεν υπάρχει κόμμα που να μας εκφράζει πλήρως αλλά υποστηρίζουμε ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να εξασκήσουν το δημοκρατικό δικαίωμα της ψήφου.

Αν η συγκυβέρνηση δεν φάει τώρα ένα γερό χαστούκι τότε θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι για ότι θα γίνει από την επομένη των εκλογών. Θα ξεπουλήσουν ότι έχει απομείνει τα πάντα και τους πάντες. Αρκετά πληρώσαμε την επιλογή κάποιων στις τελευταίες εκλογές να πάνε για μπάνιο στις παραλίες αντί να πάνε στα εκλογικά κέντρα να ψηφίσουν για το μέλλον τους.
Στις 25 Μαΐου, έχουμε ευρωεκλογές, καλούμαστε να καταψηφίσουμε την Νέα Ευρώπη, όχι των λαών αλλά της Γερμανίας. Μια Ευρώπη υποταγμένη στις αγορές και στην Νέα Τάξη Πραγμάτων. Αυτή την Ευρώπη δεν την θέλουμε τους την χαρίζουμε. Αν στις Ευρωεκλογές πάμε μαζικά, αποφασισμένοι να πούμε ΟΧΙ, τότε η επόμενη μέρα για τις μαριονέτες που κυβερνούν την χώρα, θα ‘ναι αποστομωτική και δεν θα ‘χουνε δικαίωμα να μας λένε, ότι τους ψηφίσαμε και καλώς ακολουθούν την πορεία, της εξαθλίωσης μας. Η χώρα μας τα τελευταία έτη έχει γίνει το πειραματόζωο της Ευρώπης, εδώ εφαρμόζονται τα αντιλαϊκά προγράμματα, που θα γίνουν Οδηγός Εξαθλίωσης, για την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε χρέος λοιπόν και προς του υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες να πούμε ένα ΗΧΗΡΟ ΟΧΙ!!!
Αν ξαναψηφίσουμε τα συστημικά κόμματα της Μεταπολίτευσης την επομένη των εκλογών η Μέρκελ, θα βγει να πει σε Ελλάδα και Ευρώπη, ότι η πολιτική της λιτότητας είναι ΕΠΙΤΥΧΗΣ και ορθώς θα ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ. Αν όμως το ΟΧΙ είναι ηχηρότατο τότε η Μέρκελ και τα ντόπια τσιράκια της δεν θα μπορούν να νομιμοποιήσουν την πολιτική εξόντωσης του Ελληνικού λαού.


Στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταψηφίστε τους συνεργάτες των Γερμανών τύπου Καμίνη, Μπουτάρη, Μιχαλολιάκου κλπ. Στηρίξτε ανεξάρτητους υποψηφίους με κριτήριο την αρετή και ικανότητα και όχι την δημοσιότητά ή διασημότητα τους.
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ; Η επιλογή είναι στα χέρια μας εκείνη την μέρα, ή πάμε αποφασισμένοι ή πάμε άκλαυτοι. Όπως είπε ο Αβραάμ Λίνκολν: Η ΨΗΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ, ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΣΟΥ. ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΠΟΡΕΙΣ, ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΟΥ.
Είναι καιρός λοιπόν με την ψήφο μας να σώσουμε τους εαυτούς και τα παιδιά μας, είναι καιρός να σταματήσουμε όσους μας κατέστρεψαν και μας πρόδωσαν.
ΜΗΝ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΟΧΙ ΣΕ ΑΚΥΡΑ, ΣΕ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ. ΤΑ ΚΑΡΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΠΟΝΟΘΕΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.
ΧΑΣΑΜΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ. ΠΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ, ΑΚΟΜΗ;;;
ΑΝ ΟΧΙ, ΤΩΡΑ; ΠΟΤΕ;;; ΑΝ ΟΧΙ, ΕΜΕΙΣ; ΠΟΙΟΙ;;;
(ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ).

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ
Εικόνα  
 

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΟΡΦΕΑΣ


Κι όσο για τους Έλληνες, ούτε από τους Αιθίοπες, ούτε από τους Αιγυπτίους άκουσαν τίποτα για την αστρολογία, μα πρώτος ο Ορφέας, ο υιός του Οιάγου και της Καλλιόπης, τους την δίδαξε, όχι ολοφάνερα, μήτε διαφώτισε την ανακάλυψή του, μα συγκάλυψε τη διδασκαλία του με μαγείες και μυστήρια, για να υποβοηθήσει τους σκοπούς του. Έφτιαξε μια λύρα και σύστησε οργιαστικές τελετές που σ΄αυτές έψαλλε τα ιερά δόγματα του και η επτάχορδη λύρα μελωδούσε συμβολικά την αρμονία των κινουμένων αστέρων. Έτσι ο Ορφέας, αναζητώντας κι αναδιφώντας σ΄αυτά τα μυστήρια, μάγευε και υποδούλωνε τα πάντα. Γιατί στην πραγματικότητα δεν επρόσεχε σ΄εκείνη τη λύρα, μήτε και φρόντιζε για τη μουσική, μα ο νους του ήταν δοσμένος στη μεγάλη λύρα του Ορφέα.. Και οι Έλληνες, για να τον τιμήσουν, δώσανε στη λύρα του θέση στον ουρανό και πολλά αστέρια ονομάζονται ΄΄Λύρα του Ορφέα΄΄. Κι αν κάποτε δεις ή σε μάρμαρα ή σε ζωγραφιά απεικονισμένο τον Ορφέα και να κάθεται ανάμεσα στους ακροατές του σε σε στάση ανθρώπου που τραγουδεί, κρατώντας στα χέρια τη λύρα του και περικυκλωμένο από μύρια ζώα, που ανάμεσα τους είναι κι άνθρωπος και ταύρος και λιοντάρι κι άλλα παρόμοια, θυμήσου, σαν δεις αυτά, ποιο είναι το τραγούδι του, ποια η λύρα του, ποιος ο ταύρος και ποιο το λιοντάρι που ακούνε τον Ορφέα. Κι αν γνωρίζεις τα πρωτότυπα που αναφέρω, θα δεις κι εσύ ότι όλα αυτά βρίσκονται στον ουρανό.
(Λουκιανός, Περί Αστρολογίας 10)

H μαθηματική υποδομή των αρχαίων ελληνικών - Κώδικες παντού


Η Ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαία...
Χτίστηκε πάνω στα μαθηματικά, και αυτό που ελάχιστοι ακόμα ξέρουν είναι ότικάθε λέξη στην Ελληνική έχει μαθηματικό υπόβαθρο.Τα γράμματα στην Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα σύμβολα. Όρθια, ανάποδα με ειδικό τονισμό, αποτελούσαν το σύνολο των 1620 συμβόλων που χρησιμοποιούνταν στην Αρμονία (Μουσική στα Νέο Ελληνικά).
Η πιο σημαντική τους ιδιότητα είναι ότι το κάθε γράμμα έχει μια αριθμητική τιμή/αξία, κάθε γράμμα είναι ένας αριθμός, οπότε κατ επέκταση και κάθε λέξη είναι ένας αριθμός.
Μια τεράστια γνώση κλειδωμένη-κωδικοποιημένη μέσα λέξεις λόγω της μαθηματικών τιμών που έχουν. Ένας από τους Πρωτοπόρους επί του θέματος ήταν ο μέγιστος Πυθαγόρας.
Οι αριθμοί, τα σχήματα, η αρμονία και τα άστρα έχουν κάτι κοινό, έτσι αντίστοιχα τα μαθηματικά (αριθμοί) η γεωμετρία (σχήματα) η αρμονία(μουσική) και η αστρο-νομία (αστήρ=α-χωρίς- στήριγμα + φυσικοί νόμοιπου τα διέπουν) ήταν αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα, που με την συγκεκριμένη σειρά που αναφέραμε ήταν η σκάλα για την εξέλιξη (=εκ -του- έλικος, DNA) του νου-ψυχής προς τον Δημιουργό.
Έναν Δημιουργό που δημιούργησε βάσει αυτών των τεσσάρων επιστημών. 27 σύμβολα-αριθμοί με αριθμητική αξία συνθέτουν το Ελληνικό Αλφάβητο, 3 ομάδες από 9 σύμβολα-αριθμούς η κάθε ομάδα, με άθροισμα κάθε ομάδας 45, 450, 4.500.
ΑΛΦΑ = 1+30+500+1= 532 =>5+3+2= 10 => 1+0= 1
ΕΝ = 5+50 = 55 => 5+5 = 10 => 1+0= 1
ΟΜΙΚΡΟΝ = 70+40+10+20+100+70+50= 360, όσες και οι μοίρες του κύκλου
Για να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τα νοήματα των εννοιών των λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης πρέπει πρωτίστως να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για την ίδια την Ελληνική γλώσσα.
Η αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία δεν είναι βασισμένη στο ότι κάποιοι απλά καθίσαν και συμφώνησαν να ονομάζουν ένα αντικείμενο «χ» ή «ψ» όπως όλες οι υπόλοιπες στείρες γλώσσες του κόσμου. Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα μαθηματικό αριστούργημα το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε.
Η αρχή των πάντων είναι το ίδιο το Ελληνικό Αλφάβητο (το οποίο φυσικά δεν το πήραμε από κάποιον άλλον όπως θα δούμε παρακάτω διότι εκ των πραγμάτων δεν γίνεται).
Τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου στο σύνολο τους ήταν 33 όσοι και οι σπόνδυλοι, οι 5 τελευταίοι σπόνδυλοι (που παίζουν τον ρόλο της κεραίας) έχουν άμεση σχέση με τον εγκέφαλο και αντιστοιχούν στα 5 τελευταία άρρητα γράμματα τα οποία γνώριζαν μόνο οι ιερείς* ένα από αυτά ήταν η Σώστικα (ή Γαμμάδιον) η οποία στα λατινικά έγινε swstika και οι Ναζί το έκλεψαν και την ονομάσανε Σβάστικα.
Το σύμβολο αυτό είναι του ζωογόνου Ηλίου (Απόλλωνα), οι Ναζί το αντέστρεψαν για να συμβολίσουν το αντίθετο του ζωογόνου Ήλιου, δηλαδή του σκοτεινού θανάτου.
Υπήρχαν ακόμα κάποια γράμματα τα οποία στην πάροδο του χρόνου καταργήθηκαν όπως το Δίγαμμα (F), Κόππα (Q), Στίγμα (S’), Σαμπί (ϡ)
Ο Πυθαγόρας μας ενημερώνει για τα 3 επίπεδα της Ελληνικής γλώσσας τα οποία είναι τα εξής:
1. ομιλών
2. Σημαίνον (α. σήμα, β. σημαινόμενο)
3. Κρύπτον (α. διαστήματα β. κραδασμός γ. λεξάριθμος δ. τονάριθμος)
-Το πρώτο είναι η ομιλία
-Το δεύτερο είναι η σχέση του σήματος με το σημαινόμενο που θα αναλύσουμε παρακάτω
-Το τρίτο είναι το διάστημα (απόσταση & χρόνος), ο κραδασμός (που αφυπνίζει τον εγκέφαλο μέσω ιδιοσυχνοτήτων από τους δημιουργηθέντες παλμούς – Παλλάδα Αθηνά) ο λεξάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με αριθμούς) και ο τονάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με μουσικούς τόνους)
Το κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε έναν αριθμό, αλλά και σε έναν μουσικό τόνο άρα γράμμα=αριθμός=τόνος (μουσικός), πράγμα που φανερώνει ότι στη γλώσσα μας πίσω από τα γράμματα-λέξεις υπάρχουν αριθμοί (λεξάριθμοι) και μουσικοί φθόγγοι (τονάριθμοι).
Οι 4 αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα ήταν:
1. Αριθμοί (μαθηματικά)
2. Σχήματα (Γεωμετρία)
3. Μουσική (Αρμονία)
4. Αστρονομία
Οι επιστήμες αυτές είναι αλληλένδετες και βρίσκονται η μια μέσα στην άλλην όπως οι Ρωσικές μπαμπούσκες. Συνδυάστε τώρα το αλφάβητο που εσωκλείει αριθμούς και μουσικούς τόνους με τις 4 αυτές επιστήμες.
1. Αστρονομία= αστηρ + νόμος, α-στηρ = αυτό που δεν στηρίζεται, άρα αστρονομία= οι συμπαντικοί νόμοι που διέπουν αυτό που δεν στηρίζεται κάπου, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την μουσική (αρμονία), σχήματα (γεωμετρία) αριθμούς (μαθηματικά) και όλα αυτά με τον Αιθέρα ο οποίος περιβάλει τις ουράνιες σφαίρες.
2. Ο Πυθαγόρας άκουγε την αρμονία (μουσική) των ουρανίων Σφαιρών άρα μιλάμε μια γλώσσα η οποία έχει να κάνει με την ροή του σύμπαντος.
Η Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Η/Υ λόγω της μαθηματικότητας και μουσικότητας όχι μόνο του Αλφαβήτου-λέξεων, αλλά και των μαθηματικών εννοιών που γεννώνται π.χ. η λέξη ΘΕΣΙΣ γίνεται: συνΘεσις, επίΘεσις, κατάΘεσις, υπόΘεσις, εκΘεσις, πρόσΘεσις, πρόΘεσις, ανάΘεσις, διάΘεσις, αντίΘεσις κτλ κτλ αν τώρα αυτές τις λέξεις τις μεταφράσουμε στα Αγγλικά είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους.
Το ότι δεν γίνεται το Αλφάβητο να είναι αντιγραμμένο από κάπου αλλού φαίνεται από το ότι εν έτη 2300 π.Χ. (με μελέτες της Τζιροπούλου και άλλων και όχι το 800 π.Χ.) ο Όμηρος ήδη έχει στην διάθεση του 6.500.000 πρωτογενής λέξεις (πρώτο πρόσωπο ενεστώτα & ενικού αριθμού) τις οποίες αν τις πολλαπλασιάσουμε Χ72 που είναι οι κλήσεις, θα βγάλουμε ένα τεράστιο αριθμό ο οποίος δεν είναι ο τελικός, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα, ΓΕΝΝΑ.
ΑΝ συγκρίνουμε τώρα π.χ. την Αγγλική γλώσσα που έχει 80.000 λέξεις εκ των οποίων το 80% είναι Ελληνικές όπως μας ενημερώνει το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, και μετρήσουμε ότι αυτή η στείρα γλώσσα εξελίσσεται 1000 χρόνια, μπορούμε αβίαστα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Όμηρος παραλαμβάνει μια γλώσσα η οποία έχει βάθος στον χρόνο 100.000 π.Χ? 500.000 π.Χ.? ποιος ξέρει…
Όμως η απόλυτη απόδειξη είναι η ίδια η μαθηματικότητα της, η οποία δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα του πλανήτη. Μην ξεχνάμε ακόμα το ότι ο Δημιουργός χρησιμοποιεί μαθηματικά για την δημιουργία, άρα η γλώσσα μας έχει αναγκαστικά σχέση με την πηγή (root-0/1).
Πριν όμως από το «Κρύπτον» υπάρχει το «Σημαίνον», δηλαδή η σύνδεση των λέξεων με τις έννοιες αυτών.
Είπανε νωρίτερα ότι οι ξένες διάλεκτοι ορίστηκαν κατόπιν συμφωνίας, δηλαδή κάποιοι συμφώνησαν ότι το τάδε αντικείμενο θα το ονομάσουν «Χ», κάτι που κάνει τις γλώσσες στείρες, άρα δεν μπορούν να γεννήσουν νέες λέξεις, άρα δεν υπάρχει μαθηματικότητα, άρα δεν δύναται να περιγράψουν νέες έννοιες που υπάρχουν στην φύση, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος εφόσον δεν μπορεί να περιγράψει μέσω των νέων λέξεων καινούριες έννοιες μένει στο σκοτάδι, έτσι οι νευρώνες του εγκεφάλου δεν γεννούν νέους εν αντιθέσει με όσους χρησιμοποιούν την Ελληνική.
Πως θα μπορούσε π.χ. ο Άγγλος ή ο Γάλλος ή ο Χ, Υ με μια λέξη που έχει 10 έννοιες να περιγράψει με ακρίβεια άρα και σαφήνεια μια βαθύτερη έννοια; πόσο μάλλον τις πολλαπλές πλευρές αυτής; δεν μπορεί, να λοιπόν το γιατί όλα ξεκίνησαν εδώ. Το Σημαίνον λοιπόν είναι η σύνδεση του σήματος με το σημαινόμενο, δηλαδή η ίδια η λέξη είναι δημιουργημένη με τέτοιο τρόπο που περιγράφει την έννοια που εσωκλείνει μέσα της.
Παράδειγμα:
Η ονοματοδοσία της λέξης ΚΑΡΥΟΝ (Καρύδι) προέρχεται από μια παρατήρηση της φύσης (όπως όλες οι λέξεις), δηλαδή όταν δυο κερασφόρα ζώα (Κριοί, τράγοι κτλ) τρα.κάρ.ουν με τα κέρ.ατα τους ακούγεται το «κρακ» ή «καρ», ο ήχος αυτός έδωσε το όνομα «κέρας» (κέρατο) το κέρας έδωσε το όνομα κράτα ή κάρα (κεφάλι) και το υποκοριστικό αυτού το Κάρυον (μικρό κεφάλι). το Κάρυον (καρύδι) μοιάζει καταπληκτικά με το ανθρώπινο κεφάλι και το εσωτερικό του με εγκέφαλο.
Το Υ είναι η ρίζα του ρήματος ΥΩ (βρέχω) όπου υπάρχει το Υ υπάρχει κοιλότητα (ή κυρτότητα) δηλαδή θηλυκώνει κάτι, η βροχή (υγρό στοιχείο) μπαίνει (θηλυκώνεται) μέσα στην γη.
Το μουσικό – αριθμητικό αλφάβητο δημιουργεί μουσικο – μαθηματικές λέξεις οι οποίες περιγράφουν αντίστοιχες έννοιες, οι οποίες προέρχονται από την παρατήρηση της φύσεως δηλαδή της Δημιουργίας άρα κατ επέκταση του ίδιου του Δημιουργού, αλλά η ερώτηση είναι πόσες χιλιετίες μπορεί να χρειάστηκαν για να δημιουργηθεί αυτό το τέλειο μαθηματικό σύμπλεγμα που τα γράμματα είναι αριθμοί και συνάμα μουσικοί τόνοι και οι λέξεις δηλαδή το σύνολο των αριθμών και των μουσικών τόνων κρύβουν μέσα τους εκτός από σύνθετες μουσικές αρμονίες, έννοιες οι οποίες δεν είναι καθόλου τυχαίες αλλά κατόπιν εκτενέστατης παρατηρήσεως της φύσης;
Ευλόγως λοιπόν ο Αντισθένης μας υπενθυμίζει «Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις»
 

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

"Γιατί ρε παληκάρια της Χ.Α δεν βγάλατε το βίντεο όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο που τελειώνει τους μικρομεσαίους;"

Η πιο σημαντική ερώτηση σχετικά με την υπόθεση Μπαλτάκου που ενδεχομένως αποκαλύπτει πράγματα που δεν υπάρχουν στο βίντεο.Tην θέτουμε και εμείς όπως προφανώς έκανε ένας φίλος της Ν.Δ ή της Χ.Α στο σάιτ: 
 
 
ΥΓ ..Ξέρει κανεις να μας πει τι ψήφισαν, ακούσατε καμιά πληρωμένη γραφίδα να μας πει ................Την μπαλτακιαδα όμως την είδαν και την ξέρουν όλοι .......

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ....ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΔΙΕΘΕΤΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ!!Ο ερευνητής δρ Μηνάς Τσικριτσής ανέσυρε από τα αρχεία του Μουσείου Ηρακλείου ένα εύρημα που αλλάζει τη γνώση μας για τον μινωικό πολιτισμό: το πρώτο ηλιακό ρολόι και αναλογικό υπολογιστή γεωγραφικού πλάτους και εκλείψεων, που προηγείται του μηχανισμού των Αντικυθήρων κατά 1.400 χρόνια. Είναι διαστάσεων πυξίδας, αλλά έχει και «γιγάντιο αδελφό»: το πασίγνωστο Στόουνχεντζ!
Αστρονομικό «γκάτζετ» του Μινωικού πολιτισμού εντόπισε έλληνας ερευνητής σε ξεχασμένα πλακίδια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.
Ο ερευνητής Μηνάς Τσικριτσής, κρατώντας στα χέρια του ένα ομοίωμα του «Υπολογιστή του Παλαιοκάστρου»
Στα τέλη Φεβρουαρίου μια παρουσίαση βιβλίου έλαβε χώρα στην κατάμεστη αίθουσα «Ανδρόγεω» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Αναλύοντας εκεί το περιεχόμενο του βιβλίου του, «Αστρονομία Κρητομυκηναϊκού Πολιτισμού», ο ερευνητής αιγαιακών γραφών δρ Μηνάς Τσικριτσής προέβη σε πρωτότυπες παγκοσμίως αποκαλύψεις, που αφορούν την τεχνολογία και την επιστημονική γνώση των Μινωιτών. Αποκαλύψεις οι οποίες προέκυψαν από την ερμηνεία παραστάσεων που απεικονίζονται σε δύο πλακίδια, από το Παλαίκαστρο Σητείας.

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ρωτήσαμε τον ερευνητή:
- Κύριε Τσικριτσή, πώς φθάσατε στη μελέτη αυτών των ευρημάτων;
«Τα τελευταία δύο χρόνια, ασχολούμενος με μινωικά ευρήματα που έχουν σχέση με την αστρονομία του κρητομυκηναϊκού πολιτισμού, έχω έλθει σε επαφή με πολλά ευρήματα αστρονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία περιγράφω στο πρόσφατο βιβλίο μου. Τις εικόνες της μήτρας από το Παλαίκαστρο τις βρήκα δημοσιευμένες στην "Αρχαιολογική Εφημερίδα" του 1900, αλλά και ως σκίτσα στο βιβλίο του ανασκαφέα της Κνωσού, Εβανς, "The palace of Minos, etc.". Ο Εβανς αναφέρει ότι οι εικόνες _ που βρέθηκαν χαραγμένες σε πλακίδια αργιλικού σχιστόλιθου του 15ου αι. π.Χ. _ εμφανίζουν σύμβολα της Σελήνης και του Ηλίου. Επειδή οι εικόνες δεν ήταν ευκρινείς, ζήτησα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου την άδεια να μελετήσω το εύρημα. Ο διευθυντής κ. Γ. Ρεθεμνιωτάκης και η αρχαιολόγος Κ. Αθανασάκη με έφεραν σε επαφή με εικόνες υψηλής ανάλυσης. Με βάση αυτές και τη συσχέτιση με άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και ιστορικά και αστρονομικά στοιχεία που αφορούν μονάδες μέτρησης χρόνου και πρόβλεψη εκλείψεων Σελήνης και Ηλίου, κατέληξα σε μία ερμηνεία για τη χρήση της μοναδικής αυτής μήτρας».

- Η οποία ερμηνεία, συνοπτικά, είναι;
«Οτι μέσω της μήτρας αυτής περιγράφεται αναλογικός υπολογιστής που μετρά χρόνο, προσδιορίζει γεωγραφικό πλάτος και προβλέπει σεληνιακές εκλείψεις!».

- Ενα τέτοιο επίτευγμα, στην εποχή των Αργοναυτών, ακούγεται αδιανόητο. Πώς οδηγηθήκατε σε μια τέτοια ερμηνεία;

«Αρχικά μελέτησα και κατανόησα το πώς λειτουργεί ο δίσκος που αποτυπώνεται αριστερά στη μήτρα και έπειτα μελέτησα τον ακτινωτό δίσκο που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της. Στο κέντρο του δίσκου εμφανίζεται ένας σταυρός _ ο οποίος παγκοσμίως θεωρείται σύμβολο απεικόνισης του Ηλίου. Μεγεθύνοντας το εύρημα, απαρίθμησα 18 στιγμές γύρω από το σύμβολο του σταυρού και, κάτω από τον κύκλο, διέκρινα το σύμβολο της Σελήνης (με μορφή μηνίσκου) και 28 αριθμημένες στιγμές στον εξωτερικό κύκλο. Αν οι 18 στιγμές γύρω από το σύμβολο του Ηλίου αντιπροσωπεύουν 18 χρόνια, τότε σωστά ο δημιουργός αυτής της εικόνας τοποθέτησε 28 στιγμές γύρω από το σύμβολο της Σελήνης, καθώς το πλήθος των σεληνιακών εκλείψεων ανά 18 χρόνια και 11 ημέρες είναι 28. Το φαινόμενο της επανάληψης των σεληνιακών εκλείψεων κάθε 18 χρόνια και 11 ημέρες ήταν γνωστό στους Χαλδαίους και το αποκαλούσαν "Σάρο"».

- Ομως… τα αρχαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα αναφοράς του Σάρου από τους Χαλδαίους εντοπίζονται στο 750 π.Χ. Μια τέτοια γνώση της περιοδικότητας των εκλείψεων προϋποθέτει είτε ότι οι Μινωίτες είχαν προπορευθεί αστρονομικά ή ότι η γνώση αυτή προϋπήρχε στους Βαβυλώνιους ή τους Σουμέριους και την είχαν δανειστεί από εκεί. Επιπλέον, υπάρχει ένα deja vu: την ίδια πρόβλεψη βάσει του Σάρου την είδαμε και στον μηχανισμό των Αντικυθήρων!
«Είμαι πλέον βέβαιος ότι οι Μινωίτες ήταν από τους πρώτους _ αν όχι οι πρώτοι _ που ανακάλυψαν την έννοια του Σάρου. Οσο για τον μηχανισμό των Αντικυθήρων, ορθά επισημαίνετε τον παραλληλισμό. Θεωρώ ότι το "νέο" αυτό εύρημα δεν μειώνει την αξία του ευρήματος των Αντικυθήρων, αλλά μετατοπίζει τον χρόνο δημιουργίας 14 αιώνες πίσω. Ξαναγράφουμε έτσι το κεφάλαιο εισαγωγής στην ιστορία των επιστημών, με αρχή τον "υπολογιστή του Παλαίκαστρου", του 1500 π.Χ.».

- Για να προβλέψουν τις σεληνιακές εκλείψεις, οι κατασκευαστές του μηχανισμού των Αντικυθήρων χρησιμοποιούσαν έναν, απίστευτο για την εποχή τους, συνδυασμό γραναζιών. Σε αυτή τη μήτρα βλέπουμε να απεικονίζεται απλά ένα εγχάραγμα με κουκκίδες. Πώς καταφέρνει να επιτελεί τον υπολογισμό;

«Είναι όντως ένα θαύμα κομψής λύσης στη μέγιστη απλότητα κατασκευής. Δείτε: Ο εσωτερικός κύκλος χωρίζεται σε δύο ημικύκλια, που το καθένα έχει 29 και 30 χαράξεις. Αυτά τα ημικύκλια αναπαριστούν δύο σεληνιακούς μήνες, 29 και 30 ημερών, που αρχίζουν και τελειώνουν με πανσέληνο. Αν, κάθε ημέρα, μετακινούμε δεξιόστροφα μία βελόνα στον εσωτερικό κύκλο και κάθε 15 ημέρες μετακινούμε μια άλλη βελόνα αριστερόστροφα στην περιφέρεια με τα ακτινωτά τριγωνικά δόντια, παίρνουμε την πορεία της Σελήνης ως προς την πορεία του Ηλίου».


- Και γιατί αντιστοιχίζεται αυτή η διττή πορεία με τις σεληνιακές εκλείψεις;
«Αναλογισθείτε ότι έκλειψη σημαίνει στην πράξη "εξαφάνιση στη σκιά". Αν το επίπεδο της τροχιάς της Σελήνης και της Γης συνέπιπταν, τότε θα είχαμε κάθε μήνα μια έκλειψη Ηλίου και μια έκλειψη Σελήνης. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, διότι οι τροχιές Σελήνης και Γης βρίσκονται σε επίπεδα που έχουν μεταξύ τους μια κλίση 5 μοιρών. Τα σημεία όπου το επίπεδο της τροχιάς της Σελήνης τέμνει το επίπεδο της γήινης τροχιάς λέγονται "σεληνιακοί δεσμοί". Οταν η Σελήνη βρίσκεται στη θέση της πανσελήνου και ο Ηλιος κοντά στη θέση ενός από τους δύο σεληνιακούς δεσμούς, τότε έχουμε έκλειψη Σελήνης. Αυτά τα δύο σημεία (οι δεσμοί) ολοκληρώνουν μια πλήρη περιφορά κάθε 18 χρόνια. Ετσι, κάθε 12 μήνες, οι κόμβοι μετακινούνται τρεις θέσεις κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού, πάντα σε διαμετρικά αντίθετες θέσεις. Ο κύκλος της περιφέρειας με τις 58 οπές στον "υπολογιστή του Παλαικάστρου" αντιπροσωπεύει την περιστροφή των δεσμών. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου των 18,5 ετών επαναλαμβανόταν ο ίδιος κύκλος των σεληνιακών εκλείψεων. Τα στοιχεία πείθουν ότι οι κατασκευαστές της μήτρας είχαν ανακαλύψει αυτόν τον κύκλο κίνησης των δεσμών».

- Επαληθεύσατε στην πράξη ότι ο «υπολογιστής» αυτός βρίσκει σωστά τις εκλείψεις;
«Βεβαιότατα! Υπολόγισα την πρόσφατη ολική σεληνιακή έκλειψη, που έγινε στις 21 Δεκεμβρίου 2010, και έπειτα βρήκα ότι με την ίδια λογική λειτουργίας μπορούσα να προβλέψω τις εκλείψεις που θα συμβούν το 2011, όπως και άλλες που θα συμβούν τα έτη 2015, 2017 και 2018».
- Συναρπαστικό… Αλλά μιλήσατε και για υπολογισμό ωρών και γεωγραφικού πλάτους. Αυτοί οι υπολογισμοί πώς γίνονται;

«Δείτε: Αν προσανατολίσουμε τον κεντρικό σταυρό σε κατεύθυνση Βορρά – Νότου και τοποθετήσουμε στο κεντρικό βαθούλωμα μια βελόνα κατακόρυφα, τότε η σκιά της βελόνας δείχνει το σημείο του ακτινωτού δίσκου που αντιστοιχεί στην ώρα της παρατήρησης. Φαίνεται λοιπόν ότι ο μηχανισμός αυτός μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ημερήσιο "ηλιακό ρολόι χειρός", με ώρα που αντιστοιχεί σε περίπου 58 λεπτά _ δηλαδή, πολύ κοντά στην ώρα που χρησιμοποιείται σήμερα. Θεωρώντας ότι κάθε τριγωνικός δείκτης του ακτινωτού τμήματος αντιστοιχεί σε περίπου μισή ώρα, οι πέντε κουκκίδες του κάθε δείκτη τον χωρίζουν σε 5 μικρότερες μονάδες χρόνου, διάρκειας περίπου 6 σημερινών λεπτών».

- Εφόσον αυτά επαρκούν για τον υπολογισμό της ώρας, τα υπόλοιπα σύμβολα της μήτρας τι σημαίνουν;
«Σωστά το παρατηρήσατε: στη μήτρα, πάνω από τον δίσκο, υπάρχουν τρία εργαλεία για τον προσδιορισμό του γεωγραφικού πλάτους. Αν ο χρήστης του δίσκου χρησιμοποιούσε ως όργανα τις δύο βελόνες και την ημικυκλική λαβίδα που υπάρχει στο αποτύπωμα της πίσω πλευράς της μήτρας, και σημείωνε ανά εβδομάδα την άκρη της σκιάς όταν μεσουρανεί ο Ηλιος, τότε μπορούσε _ με τη γωνία ω που σχηματίζουν οι βελόνες _ να καταγράφει το γεωγραφικό πλάτος του τόπου όπου βρίσκεται. Σε μελλοντική μετατόπισή του, δεν είχε παρά να μετρήσει τη σκιά της βελόνας στην αντίστοιχη εβδομάδα για να προσδιορίσει πόσο βόρεια κατευθύνθηκε, ώστε να μπορεί να επιστρέψει!».

- Κύριε Τσικριτσή, η ερμηνεία αυτή που δίνετε στη μήτρα πιστεύετε ότι είναι και η μοναδική;
«Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι η λογική της ερμηνείας μου στέφθηκε με επιτυχείς μετρήσεις τόσο των εκλείψεων όσο και της ώρας και του γεωγραφικού πλάτους. Ωστόσο το θέμα παραμένει ανοιχτό, διότι μπορεί κάποιος άλλος να προτείνει μια άλλη χρήση. Το σίγουρο πάντως είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά στον πρώτο αναλογικό υπολογιστή της ανθρωπότητας _ και αυτός έχει μινωική προέλευση».

Τσικριτσή, ότι αυτή η ερμηνεία σας ανατρέπει πολλά από όσα πιστεύονται ως σήμερα για τον μινωικό πολιτισμό;..
«Θεωρώ ότι πρέπει να απεμπλακούμε από τις αγκυλώσεις που έχουν δημιουργήσει οι έως τώρα παραδοχές ότι αυτός ο πολιτισμός οικοδομήθηκε αντλώντας στοιχεία και γνώσεις του βαβυλωνιακού και του αιγυπτιακού. Η κατανόησή του οφείλει να γίνεται με μια διαθεματική προσέγγιση στα λιγοστά καμένα ευρήματά του. Χαρακτηριστικά, θα αναφερθώ σε δύο γνωστές φωτογραφίες που εμφανίζουν μινωικά καράβια. Το πρώτο καράβι απεικονίζεται σε ένα κυκλαδικό "τηγανόσχημο" σκεύος του 2300 π.Χ., με 14 ζεύγη κουπιών, πράγμα που μας παραπέμπει σε σκάφος μήκους 32 μέτρων. Σε μια άλλη παράσταση, από την τοιχογραφία της Σαντορίνης του 1640 π.Χ., διακρίνουμε ένα μεγάλο καράβι, με 26 ζεύγη κουπιών, που κατά τον συγγραφέα Cavin Menzies αντιστοιχεί σε σκάφος 54 μέτρων. Η ναυτική αυτή εξέλιξη ακούγεται λογική για χρονική περίοδο 700 χρόνων. Δεν είναι όμως λογικό ένας πολιτισμός που είχε αναπτύξει το θαλάσσιο εμπόριο από το 2800 π.Χ. έως το 1200 π.Χ. να μην είχε αναπτύξει αντίστοιχη επιστήμη και για τις ανάγκες του. Θα έπρεπε, εκτός των άλλων, να είχε αναπτύξει τα μαθηματικά και την αστρονομία. Πράγμα που αποδεικνύουν αυτά τα ευρήματα!».

- Υπάρχει κάτι, κατά την όλη μελέτη σας, που σας εξέπληξε προς άλλη κατεύθυνση;
«Οντως, προέκυψε κάτι το συγκλονιστικό: Οτι υπάρχει μεγάλη σύμπτωση της μήτρας με τον μεγαλιθικό σχηματισμό του Στόουνχεντζ! Την ιδέα μού την έβαλε ο γιος μου Δημήτρης, που σπουδάζει στην Αγγλία, ο οποίος παρατήρησε ότι η μήτρα έχει τον ίδιο αριθμό οπών (29 + 30 στον εσωτερικό κύκλο και 57 στον εξωτερικό) με αυτές του Στόουνχεντζ. Εκεί, υπάρχει ο λεγόμενος "Κύκλος Ζ" από 29 οπές και γύρω από αυτόν ο "Κύκλος Υ" με 30 οπές. O εξωτερικός τελικός κύκλος, που περιβάλλει όλο το Στόουνχεντζ, αποτελείται από 57 οπές και ονομάζεται Κύκλος Ομπρι (Aubrey Holes). Επίσης, στο κέντρο του "ναού" υπάρχουν 19 πέτρες (το λεγόμενο Πέταλο από Γαλαζόπετρες), αλλά το ίδιο πλήθος μικρών οπών υπάρχει σε δύο περιοχές του εσωτερικού σταυρού της μήτρας του Παλαικάστρου».

- Αν αυτό δεν αποτελεί σύμπτωση και πράγματι το Στόουνχεντζ ήταν μια «μεγέθυνση» της μήτρας του Παλαικάστρου, πώς αιτιολογείτε τη συσχέτιση των δύο πολιτισμών;
«Η κατασκευή του Στόουνχεντζ είχε αποδοθεί στους αρχαίους Κέλτες και στους Δρυίδες τους, αλλά τα ανασκαφικά ευρήματα τη χρονολογούν στη 2η χιλιετία π.Χ. Την εποχή του Χαλκού, οι γνωστοί πολιτισμοί που θα μπορούσαν να σχετισθούν με τέτοιον "ναό" θα ήταν οι μεσοποτάμιοι, ο αιγυπτιακός και ο κρητομυκηναϊκός. Ωστόσο τα μόνα κυκλικά κατασκευάσματα που έχουμε σε όλους αυτούς είναι οι τύμβοι των Μυκηνών (του 16ου αι. π.Χ.) _ που όμως είναι τάφοι και όχι ναοί _ και το… λεγόμενο "δαχτυλίδι του Μίνωα". Στο δαχτυλίδι αυτό διακρίνουμε ένα κυκλοτερές κτίσμα στην κορυφή ενός λόφου, που περιβάλλεται από ορθόλιθους. Αν η κατασκευή αντιπροσώπευε ένα αστρονομικό παρατηρητήριο, θα μπορούσαμε να το συσχετίσουμε με την κυκλική δομή κατασκευής του Στόουνχεντζ. Ισως, τελικά, ο μινωικός πολιτισμός να είχε σχέση με τους "Υπερβόρειους" της Βρετανίας, όπως είχε γράψει ο Διόδωρος Σικελιώτης

Τον αποχαιρέτισα «ζαλισμένος». Στον νου μου φτερούγιζαν εικόνες από τον στρογγυλό ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς και το «τέμενος Απόλλωνος μεγαλοπρεπές, σφαιροειδές τω σχήματι» των Υπερβορείων, που περιέγραφε ο Διόδωρος. Μα… από εκεί δεν ήρθε ο Αβαρις ο Υπερβόρειος που έγινε φίλος του Πυθαγόρα; Και ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης, που περιέπλευσε το 331 π.Χ. τη Βρετανία και «υπολόγισε το μέγεθός της»… μήπως είχε έναν μινωικό υπολογιστή για να βρίσκει τη θέση του πλοίου του στην ομίχλη; Μύρια απίστευτα κατορθώματα της ναυτικής μαεστρίας Ελλήνων και Φοινίκων θα έβρισκαν την εξήγησή τους αν μια τέτοια «πολυπυξίδα» ήταν το μυστικό των καπετάνιων από την εποχή των Αργοναυτών ως εκείνη του Αρχιμήδη (212 π.Χ.). Σίγουρα ο Αρχιμήδης και οι σοφοί της Αλεξάνδρειας και της Ρόδου βρίσκονταν πίσω από τη μετεξέλιξή της στον «μηχανισμό των Αντικυθήρων», με όλη τη μικρομηχανική τελειότητα εκείνου. Αλλά αν η γνώση είχε τον σπόρο της στους Μινωίτες, τότε… μας μένουν πολλά ακόμη να ανακαλύψουμε για εκείνα που χάθηκαν στον ελληνικό Μεσαίωνα, στα χρόνια της κλιματικής αλλαγής, των σεισμών και των λιμών μετά τον Πόλεμο της Τροίας.

Κοίταξα στον ορίζοντα την Ακρόπολη με νέα μάτια: Αυτή η χώρα είναι τελικά ανεξάντλητη σε εκπλήξεις. Για την αποδοχή ή όχι της ερμηνείας του κ. Τσικριτσή μένει να αποφανθεί η επιστημονική κοινότητα. Αν τελικά ευσταθεί, ένας νέος πρόλογος θα έχει γραφτεί για την Ιστορία των Επιστημών, με κρητική υπογραφή!Επάνω, μία «αναστήλωση» της εικαζόμενης αρχικής μορφής του Stonehenge και, κάτω, η αντιπαραβολή των ερειπίων με τον μινωικό υπολογιστή

Όσα δεν γνωρίζατε... για την Ελληνικη γλωσσα


Η αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις είναι από την Ελληνική γλώσσα» (βιβλίο Γκίνες)Η ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ’ αυτήν δεν υπάρχουν όρια» (Μπιλ Γκέιτς, Microsoft)

Η Ελληνική και η Κινέζικη είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα παρουσία από τους ίδιους λαούς και στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 έτη. Όλες οι γλώσσες θεωρούνται κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια από τη μητέρα των γλωσσών, την Ελληνική. (Francisco Adrados, γλωσσολόγος).

Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, την αγάπη από τον έρωτα. Μόνον αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον. Το εκπληκτικό είναι ότι η ίδια η Ελληνική γλώσσα μας διδάσκει συνεχώς πώς να γράφουμε σωστά. Μέσω της ετυμολογίας, μπορούμε να καταλάβουμε ποιός είναι ο σωστός τρόπος γραφής ακόμα και λέξεων που ποτέ δεν έχουμε δει ή γράψει.

Το «πιρούνι» για παράδειγμα, για κάποιον που έχει βασικές γνώσεις Αρχαίων Ελληνικών, είναι προφανές ότι γράφεται με «ει» και όχι με «ι» όπως πολύ άστοχα το γράφουμε σήμερα. Ο λόγος είναι πολύ απλός, το «πιρούνι» προέρχεται από το ρήμα «πείρω» που σημαίνει τρυπώ-διαπερνώ, ακριβώς επειδή τρυπάμε με αυτό το φαγητό για να το πιάσουμε.

Επίσης η λέξη «συγκεκριμένος» φυσικά και δεν μπορεί να γραφτεί «συγκεκρυμμένος», καθώς προέρχεται από το «κριμένος» (αυτός που έχει δηλαδή κριθεί) και όχι βέβαια από το «κρυμμένος» (αυτός που έχει κρυφτεί). Άρα το να υπάρχουν πολλά γράμματα για τον ίδιο ήχο (π.χ. η, ι, υ, ει, οι κτλ) όχι μόνο δεν θα έπρεπε να μας δυσκολεύει, αλλά αντιθέτως να μας βοηθάει στο να γράφουμε πιο σωστά, εφόσον βέβαια έχουμε μια βασική κατανόηση της γλώσσας μας.

Επιπλέον η ορθογραφία με την σειρά της μας βοηθάει αντίστροφα στην ετυμολογία αλλά και στην ανίχνευση της ιστορική πορείας της κάθε μίας λέξης. Και αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την καθημερινή μας νεοελληνική γλώσσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι η γνώση των Αρχαίων Ελληνικών. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό συναίσθημα να μιλάς και ταυτόχρονα να συνειδητοποιείς τι ακριβώς λες, ενώ μιλάς και εκστομίζεις την κάθε λέξη ταυτόχρονα να σκέφτεσαι την σημασία της.

Είναι πραγματικά μεγάλο κρίμα να διδάσκονται τα Αρχαία με τέτοιο φρικτό τρόπο στο σχολείο ώστε να σε κάνουν να αντιπαθείς κάτι το τόσο όμορφο και συναρπαστικό.

Η ΣΟΦΙΑ
Στη γλώσσα έχουμε το σημαίνον (την λέξη) και το σημαινόμενο (την έννοια). Στην Ελληνική γλώσσα αυτά τα δύο έχουν πρωτογενή σχέση, καθώς αντίθετα με τις άλλες γλώσσες το σημαίνον δεν είναι μια τυχαία σειρά από γράμματα. Σε μια συνηθισμένη γλώσσα όπως τα Αγγλικά μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι να λέμε το σύννεφο car και το αυτοκίνητο cloud, και από την στιγμή που το συμφωνήσουμε να ισχύει. Στα Ελληνικά κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Γι’ αυτό το λόγο πολλοί διαχωρίζουν τα Ελληνικά σαν «εννοιολογική» γλώσσα από τις υπόλοιπες «σημειολογικές» γλώσσες.

Μάλιστα ο μεγάλος φιλόσοφος και μαθηματικός Βένερ Χάιζενμπεργκ είχε παρατηρήσει αυτή την σημαντική ιδιότητα για την οποία είχε πει «Η θητεία μου στην αρχαία Ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στην γλώσσα αυτή υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στην λέξη και στο εννοιολογικό της περιεχόμενο».

Όπως μας έλεγε και ο Αντισθένης, «Αρχή σοφίας, η των ονομάτων επίσκεψις». Για παράδειγμα ο «άρχων» είναι αυτός που έχει δική του γη (άρα=γή + έχων). Και πραγματικά, ακόμα και στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς δική του γη / δικό του σπίτι.

Ο «βοηθός» σημαίνει αυτός που στο κάλεσμα τρέχει. Βοή=φωνή + θέω=τρέχω.

Ο Αστήρ είναι το αστέρι, αλλά η ίδια η λέξη μας λέει ότι κινείται, δεν μένει ακίνητο στον ουρανό (α + στήρ από το ίστημι που σημαίνει στέκομαι).

Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον, είναι ότι πολλές φορές η λέξη περιγράφει ιδιότητες της έννοιας την οποίαν εκφράζει, αλλά με τέτοιο τρόπο που εντυπωσιάζει και δίνει τροφή για τη σκέψη.

Για παράδειγμα ο «φθόνος» ετυμολογείται από το ρήμα «φθίνω» που σημαίνει μειώνομαι. Και πραγματικά ο φθόνος σαν συναίσθημα, σιγά-σιγά μας φθίνει και μας καταστρέφει. Μας «φθίνει» – ελαττώνει ως ανθρώπους – και μας φθίνει μέχρι και την υγεία μας. Και, βέβαια, όταν αναφερόμαστε σε κάτι που είναι τόσο πολύ ώστε να μην τελειώνει, πως το λέμε; Μα, φυσικά, «άφθονο».

Έχουμε τη λέξη «ωραίος» που προέρχεται από την «ώρα». ∆ιότι για να είναι κάτι ωραίο, πρέπει να έλθει και στην ώρα του. Ωραίο δεν είναι το φρούτο όταν είναι άγουρο ή σαπισμένο και ωραία γυναίκα δεν είναι κάποια ούτε στα 70 της άλλα ούτε φυσικά και στα 10 της. Ούτε το καλύτερο φαγητό είναι ωραίο όταν είμαστε χορτάτοι, επειδή, σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορούμε να το απολαύσουμε.

Ακόμα έχουμε την λέξη «ελευθερία» για την οποία το «Ετυμολογικών Μέγα» διατείνεται «παρά το ελεύθειν όπου ερά» = το να πηγαίνει κανείς όπου αγαπά. Άρα βάσει της ίδιας της λέξης, ελεύθερος είσαι όταν έχεις τη δυνατότητα να πας όπου αγαπάς. Πόσο ενδιαφέρουσα ερμηνεία!!!

Το άγαλμα ετυμολογείται από το αγάλλομαι (ευχαριστιέμαι) επειδή όταν βλέπουμε (σε αρχική φάση οι Θεοί) ένα όμορφο αρχαιοελληνικό άγαλμα η ψυχή μας ευχαριστείται, αγάλλεται. Και από το θέαμα αυτό επέρχεται η αγαλλίαση. Αν κάνουμε όμως την ανάλυση της λέξης αυτής θα δούμε ότι είναι σύνθετη από αγάλλομαι + ίαση(=γιατρειά). Άρα, για να συνοψίσουμε, όταν βλέπουμε ένα όμορφο άγαλμα (ή οτιδήποτε όμορφο), η ψυχή μας αγάλλεται και γιατρευόμαστε. Και πραγματικά, γνωρίζουμε όλοι ότι η ψυχική μας κατάσταση συνδέεται άμεσα με τη σωματική μας υγεία.

Παρένθεση: και μια και το έφερε η «κουβέντα», η Ελληνική γλώσσα μας λέει και τι είναι άσχημο. Από το στερητικό «α» και την λέξη σχήμα μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τι. Για σκεφτείτε το λίγο.

Σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στην αντίστοιχη Λατινική λέξη για το άγαλμα (που μόνο Λατινική δεν είναι). Οι Λατίνοι ονόμασαν το άγαλμα, statua από το Ελληνικό «ίστημι» που ήδη αναφέραμε, και το ονόμασαν έτσι επειδή στέκει ακίνητο. Προσέξτε την τεράστια διαφορά σε φιλοσοφία μεταξύ των δύο γλωσσών, αυτό που σημαίνει στα Ελληνικά κάτι τόσο βαθύ εννοιολογικά, για τους Λατίνους είναι απλά ένα ακίνητο πράγμα.

Είναι προφανής η σχέση που έχει η γλώσσα με τη σκέψη του ανθρώπου. Όπως λέει και ο George Orwell στο αθάνατο έργο του «1984», απλή γλώσσα σημαίνει και απλή σκέψη. Εκεί το καθεστώς προσπαθούσε να περιορίσει την γλώσσα για να περιορίσει την σκέψη των ανθρώπων, καταργώντας συνεχώς λέξεις.

«Η γλώσσα και οι κανόνες αυτής αναπτύσσουν την κρίση», έγραφε ο Μιχάι Εμινέσκου, εθνικός ποιητής των Ρουμάνων.

Μια πολύπλοκη γλώσσα αποτελεί μαρτυρία ενός προηγμένου πνευματικά πολιτισμού. Το να μπορείς να μιλάς σωστά σημαίνει ότι ήδη είσαι σε θέση να σκέφτεσαι σωστά, να γεννάς διαρκώς λόγο και όχι να παπαγαλίζεις λέξεις και φράσεις.

Η ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ
Η Ελληνική φωνή κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν «αυδή». Η λέξη αυτή δεν είναι τυχαία αφού προέρχεται από το ρήμα «άδω» που σημαίνει τραγουδώ.

Όπως γράφει και ο μεγάλος ποιητής και ακαδημαϊκός Νικηφόρος Βρεττάκος:

«Όταν κάποτε φύγω από τούτο το φώς θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως ένα ποταμάκι που μουρμουρίζει. Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω Ελληνικά, επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες. Μιλάνε Μεταξύ τους με μουσική».

Ο γνωστός Γάλλος συγγραφεύς Ζακ Λακαρριέρ επίσης μας περιγράφει την κάτωθι εμπειρία από το ταξίδι του στην Ελλάδα:

«Άκουγα αυτούς τους ανθρώπους να συζητούν σε μια γλώσσα που ήταν για μένα αρμονική αλλά και ακατάληπτα μουσική. Αυτό το ταξίδι προς την πατρίδα – μητέρα των εννοιών μας – μου απεκάλυπτε ένα άγνωστο πρόγονο, που μιλούσε μια γλώσσα τόσο μακρινή στο παρελθόν, μα οικεία και μόνο από τους ήχους της. Αισθάνθηκα να τα έχω χαμένα, όπως αν μου είχαν πει ένα βράδυ ότι ο αληθινός μου πατέρας ή η αληθινή μου μάνα δεν ήσαν αυτοί που με είχαν αναστήσει».

Ο διάσημος Έλληνας και διεθνούς φήμης μουσικός Ξενάκης, είχε πολλές φορές τονίσει ότι η μουσικότητα της Ελληνικής είναι εφάμιλλη της συμπαντικής.

Αλλά και ο Γίββων μίλησε για μουσικότατη και γονιμότατη γλώσσα, που δίνει κορμί στις φιλοσοφικές αφαιρέσεις και ψυχή στα αντικείμενα των αισθήσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Αρχαίοι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν ξεχωριστά σύμβολα για νότες, χρησιμοποιούσαν τα ίδια τα γράμματα του αλφαβήτου.

«Οι τόνοι της Ελληνικής γλώσσας είναι μουσικά σημεία που μαζί με τους κανόνες προφυλάσσουν από την παραφωνία μια γλώσσα κατεξοχήν μουσική, όπως κάνει η αντίστιξη που διδάσκεται στα ωδεία, ή οι διέσεις και υφέσεις που διορθώνουν τις κακόηχες συγχορδίες», όπως σημειώνει η φιλόλογος και συγγραφεύς Α.Τζιροπούλου-Ευσταθίου.

Είναι γνωστό εξάλλου πως όταν οι Ρωμαίοι πολίτες πρωτάκουσαν στην Ρώμη Έλληνες ρήτορες, συνέρρεαν να θαυμάσουν, ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν Ελληνικά, τους ανθρώπους που «ελάλουν ώς αηδόνες».

∆υστυχώς κάπου στην πορεία της Ελληνικής φυλής, η μουσικότητα αυτή (την οποία οι Ιταλοί κατάφεραν και κράτησαν) χάθηκε, προφανώς στα μαύρα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Να τονίσουμε εδώ ότι οι άνθρωποι της επαρχίας, του οποίους συχνά κοροϊδεύουμε για την προφορά τους, είναι πιο κοντά στην Αρχαιοελληνική προφορά από ό,τι εμείς οι άνθρωποι της πόλεως.

Η Ελληνική γλώσσα επιβλήθηκε αβίαστα (στους Λατίνους) και χάρη στην μουσικότητα της.

Όπως γράφει και ο Ρωμαίος Οράτιος «Η Ελληνική φυλή γεννήθηκε ευνοημένη με μία γλώσσα εύηχη, γεμάτη μουσικότητα».Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Μπαλτάκος: Εγώ βοήθησα τη ΧΑ, εγώ "έφαγα" τον Γ. Καρατζαφέρη εις γνώσιν Σαμαρά

a7f31079a9691f00f6b2ed518d953087 XL
"Έπαιξα επικίνδυνο παιχνίδι για το κακό της παράταξης και της χώρας μου", λέει τώρα ο Παναγιώτης Μπαλτάκος σε όποιον επικοινωνεί μαζί του.
Ένας από αυτούς που επικοινώνησε με τον κ. Μπαλτάκο είπε σε συνεργάτη του spirospero.gr ότι :"Ο Μπαλτάκος ήταν αυτός που προώθησε από το παρασκήνιο την ανέλιξη της ΧΑ με το σκεπτικό ότι αν βοηθήσουμε την ΧΑ, θα απαλλαγούμε από το ΛΑΟΣ και τον Γιώργο Καρατζαφέρη και η παράταξη θα κερδίσει τις εκλογές".
"Άρα", συνέχισε ο συνεργάτης του κ. Μπαλτάκου, "η σχέση του με την ΧΑ ήταν γνωστές στον Πρωθυπουργό, αφού ο τέως γραμματέας του υποyργικού συμβουλίου έφερε εις πέρας το σχέδιο της ΝΔ".
Όταν δυνάμωσε η ΧΑ περισσότερο από ότι υπολόγιζαν, ο κ. Μπαλτάκος είπε στον πρωθυπουργό ότι είναι προς το συμφέρον της παράταξης να έχουμε επαφές με τον κ. Μιχαλολιάκο "γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται". Ο κ. Σαμαράς κατά τον συνομιλητή μας, συμφώνησε. Έτσι ο Μπαλτάκος άρχισε να προετοιμάζει το κλίμα μίας πιθανής συνεργασίας των δύο κομμάτων με την περιβόητη δήλωση ότι μπορεί αν χρειαστεί η ΝΔ να συνεργαστεί με την ΧΑ.
Η θέση αυτή "δένει" με τις προσπάθειες του Α. Σαμαρά να εξοβελίσει τον Γ. Καρατζαφέρη "αγοράζοντας" στελέχη του ΛΑΟΣ προεκλογικά όπως ο Μάκης Βορίδης, ο Άδωνις Γεωργιάδης κα.
Είναι άραγε αλήθεια το βρώμικο αυτό πολιτικό παρασκήνιο, που μεταφέρουν συνεργάτες του αποπεμφθέντος γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου;

 http://www.spirospero.gr

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ