Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

ΕΛΛΗΝΑ ΑΦΥΠΝΗΣΟΥ ΣΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝΕ ΤΗ ΓΗ ΣΟΥ (ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΕΝΔΟΞΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ)

Από αυτό το κείμενο μου θέλω να συγχαρώ όλους τους μαθητές που κλείσανε το σχολείο τους διαμαρτυρόμενα για την προδοτική και επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω όμως να προτρέψω και τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. Ήρθε η ώρα η ελληνική νεολαία να πάρει την κατάσταση στα χέρια της....

Οι σημερινοί μαθητές έχουν χίλιους δύο λόγους να μην επιθυμούν να κάνουν μάθημα σε αυτό το σχολείο του Τσίπρα του Γαβρόγλου και του Σόρος. Το σχολείο στις μέρες μας ειδικά έχει γίνει εργαλείο συστηματικής ανθελληνικής νεοταξίτικης προπαγάνδας. Τέτοιο σχολείο νεοταξίτικης κατήχησης να λείπει στα παιδιά κύριοι.
Το να πηγαίνουν τα παιδιά σε ένα σχολείο που σέβεται και προάγει τα ήθη τα έθιμα και τις παραδόσεις τους, είναι αναφαίρετο δικαίωμα τους και κανένας προδότης δεν μπορεί να τους το στερήσει. Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος που βλέπω τα νέα παιδιά να ξεσηκώνονται για ένα τόσο σημαντικό εθνικά θέμα.
Νιώθω ότι ακόμα υπάρχει ελπίδα, ότι αχνοφαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ.
Συνεχίστε τον αγώνα σας παιδιά εξάλλου σε όλες τις επαναστάσεις στην ιστορία πρωτοστατεί η νεολαία που βράζει το αίμα της για το σωστό και το δίκιο.

Κανένας μαθητής στο ανθελληνικό σχολείο που προωθεί η αντίχριστη κυβέρνηση.
Κανένας μαθητής σε τάξη μέχρι να αποσυρθεί η προδοτική συμφωνία των πρεσπών.
Κανένας μαθητής σε τάξη μέχρι να διασφαλιστεί η συμμετοχή του σε ένα σχολείο που θα βασίζεται στο τρίπτυχο πατρίδα θρησκεία οικογένεια.
Στο τρίπτυχο που κράτησε ζωντανό το έθνος μας ανά τους αιώνες και που τόσο ανάγκη έχουμε την αναβίωση του σήμερα.
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
 https://www.triklopodia.gr/category/greekempire7/

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΠΑΡΩΝ!!! Παυλόπουλος ΑΠΏΝ!!! Ο τ.Πρόεδρος Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης για την Βόρειο Ήπειρο

Γιὰ νὰ μαθαίνουν οἱ νεώτεροι. 
Ὁ Χρ. Σαρτζετάκης διετέλεσε Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς "Δημοκρατίας".

"Ἀκόμη, δι’ὅσους ἐξ ὑμῶν κατάγεσθε ἀπὸ τὰ ἁγιασμένα χώματα τῆς ἀνὰ τοὺς αἰῶνας Ἑλληνικῆς Βορείου Ἠπείρου, γνωρίζομεν τὸν ἀβάσταχτον πόνον σας, διότι ἡ ἰδιαιτέρα σας αὐτὴ Πατρὶς εὑρίσκεται ἀκόμη ὑπὸ φρικτὸν ξένον ζυγόν, μὲ τὸν ἀπομένοντα γηγενῆ ἑλληνικὸν πληθυσμὸν χωρὶς Σχολεῖα Ἑλληνικά, χωρὶς Ἐκκλησίες, χωρὶς τοὺς νομίμως ἐκλεγέντας ἐπισκόπους, ὑπὸ παρῳδίαν τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ἀπειλούμενον δὲ καθημερινῶς ἀπὸ στίφη ὑποψηφίων ἐποίκων καὶ διαβιοῦντα ἐν γένει ὑπὸ καθεστὼς διαρκοῦς βίας καὶ καταδιώξεων καὶ τρομοκρατίας. Βεβαιωθεῖτε, ὅτι ὁ πόνος σας αὐτὸς εἶναι καὶ πόνος ὄχι ἁπλῶς ὅλων τῶν Ἠπειρωτῶν, - ἀφοῦ καὶ ἡ σκλαβωμένη Βόρειος Ἤπειρος ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς μιᾶς καὶ ἑνιαίας ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων Ἠπείρου, - ἀλλὰ πόνος ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁπουδήποτε τῆς γῆς.
Τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὁλοκλήρου, ποὺ μὲ τοὺς ἀγῶνες, τὶς θυσίες καὶ τὸ αἷμα τῶν ἰδικῶν του, ἀπὸ κάθε γωνιά, παιδιῶν ἀπηλευθέρωσε μόνον κατὰ τὸν αἰῶνα μας τρεῖς φορὲς τὴν μαρτυρικὴν Βόρειον Ἤπειρον, ποὺ τελικῶς ἡ ἀδίστακτη πολιτικὴ καὶ τὰ εἰδεχθῆ συμφέροντα ἐξωβαλκανικῶν δυνάμεων ἐπέβαλαν, ἐναντίον κάθε ἐννοίας Δικαίου καὶ Ἠθικῆς, νὰ μείνῃ δούλη ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος.

Ἀλλά, ὑπερήφανοι Ἠπειρῶται, μὴ ἀποθαρρύνεσθε ! Καὶ ἡ ζωὴ τῶν ἐθνῶν ὑπακούει εἰς τὴν ἰδίαν νομοτέλειαν κάθε ζωῆς. Τὰ ἔθνη καὶ αἱ ἐθνικαὶ κοινότητες, ποὺ θέλουν νὰ ἐπιζήσουν, ἐπιζοῦν εἰς πεῖσμα ὅλων τῶν ἐπιβούλων καὶ ἀναμετρούμενα νικηφόρως πρὸς κάθε εἴδους έμπόδια καὶ δυσχερείας. Καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος δὲν ἐχάθηκε ὅριστικῶς διὰ τὴν Ἑλλάδα μας καὶ οὔτε πρόκειται νὰ χαθῇ.

Ἀκριβῶς διότι δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ χαθῇ. Χιλιετηρίδες θαυμαστῆς πανελληνίου ἀλληλεγγύης μᾶς διδάσκουν καὶ τὸ σημερινὸν χρέος ὅλων μας : νὰ σταθοῦμε ὁλοψύχως παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν καταδυναστευομένων ἀδελφῶν μας τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ ὡς πρώτιστον ἔργον νὰ τοὺς βοηθήσουμε μὲ κάθε τρόπον διὰ τὴν ταχυτάτην οἰκονομικὴν ἀνάπτυξιν τῆς περιοχῆς των πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ φρικαλέου κακοῦ τῆς ἐγκαταλείψεως καὶ ἐρημώσεώς της. Κακοῦ, τὸ ὁποῖον δυστυχῶς ἄρχισε νὰ ἀναφαίνεται πρὸς μεγάλην ἀγαλλίασιν ὅλων τῶν ἐπιβούλων, ὅλων τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Σεῖς ἰδιαιτέρως, οἱ Ἠπειρῶται, πού, ὅπως ἐξέθεσα παραπάνω, ἀνεδείχθητε κατὰ τὸ παρελθὸν οἱ Μεγάλοι τοῦ Γένους μας Εὐεργέται, δὲν ἀμφιβάλλω, ὅτι θὰ συνεχίσετε τὴν θαυμαστὴν παράδοσίν σας καὶ θὰ ἀποδυθῆτε εἰς μίαν πανεθνικὴν σταυροφορίαν οἰκονομικῆς κατὰ πρῶτον στηρίξεως τῶν κατατρεγμένων Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας. Διὰ νὰ παραμείνουν εἰς τὰς πατρογονικὰς ἑστίας των.

Τὸ δεύτερον, ἀμέσου ἐπίσης προτεραιότητος, καθῆκον ὅλων μας εἶναι ἡ διαρκὴς καὶ ἐπαρκὴς ἐνημέρωσις τῶν ξένων ὡς πρὸς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ ἀπαράγραπτα δίκαια τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐπὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Κυρίως ἡ ὑπόμνησις τῆς τραγικῆς της μοίρας, νὰ ἔχῃ ἀπελευθερωθῆ τρεῖς φορὲς κατὰ τὸν αἰῶνα μας ὑπὸ τοῦ ἐνδόξου Ἑλληνικοῦ μας Στρατοῦ καὶ νὰ ἐξακολουθῇ νὰ παραμένῃ δούλη. Καὶ τὴν ἐνημέρωσιν αὐτὴν εἶσθε κατ’ἐξοχὴν οἱ πλέον ἐνδεδειγμένοι νὰ κάνετε σεῖς, ξενιτευμένα παιδιὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ποὺ ζῆτε μεταξὺ τῶν ξένων εἰς τὰς νέας Πατρίδας σας, μὲ τὸ κῦρος καὶ τὴν πειστικότητα τῆς ἐκεῖ παρουσίας σας. Μὲ τὴν σωστὴν ἐνημέρωσιν τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν ἐντὸς τῶν ὁποίων ζῆτε καὶ ἐργάζεσθε, μὲ ὅπλα ἀκαταμάχητα τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἄδολη πειθώ, ὄχι μόνον ἡ κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ βαθμιαίως καὶ οἱ ἡγετικοὶ παράγοντες καὶ οἱ τελικῶς καθορίζοντες τὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν τῶν ξένων θὰ συνειδητοποιήσουν, ὅτι τὰ ἀληθινὰ τῶν χωρῶν των συμφέροντα συγκλίνουν καὶ δὲν εἶναι ἀντίθετα πρὸς τὴν ἐπανόρθωσιν τῆς προκειμένης κραυγαλέας εἰς βάρος τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἱστορικῆς ἀδικίας.

Διότι τότε δὲν θὰ εἶναι νοητὸ καὶ ἀπὸ κανένα δὲν θὰ γίνεται ἀποδεκτὸ τὸ γεγονός, νὰ μὴ ἐφαρμόζεται οὔτε σήμερα, εἰς ἐποχὴν δηλαδὴ θεοποιήσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τὸ Πρωτόκολλον τῆς Κερκύρας τῆς 17ης Μαΐου 1914, μὲ τὸ ὁποῖον παρεχωρήθη πανηγυρικῶς εἰς τὴν Βόρειον Ἤπειρον αὐτονομία ἔναντι τοῦ νεοσυσταθέντος τότε Ἀλβανικοῦ κράτους (διοικητική, ἐκκλησιαστική, ἐκπαιδευτική, ἀστυνομική), μολονότι τὸ Πρωτόκολλον αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς ὑπεγράφη καὶ ἐπεκυρώθη ἐν συνεχείᾳ, τὴν 20.6.1914, ἀπὸ τὰς ἕξ τότε Μεγάλας Δυνάμεις (Γαλλίαν, Ἀγγλίαν, Ρωσίαν, Ἰταλίαν, Γερμανίαν καὶ Αὐστρίαν).
Ἠμπορεῖτε ἀκόμη νὰ ὑπενθυμίζετε π.χ., ὅτι ἡ Γερουσία τῶν Η.Π.Α. δύο φορὲς ἐψήφισε, καὶ μάλιστα ὁμοφώνως, τὴν 17ην Μαΐου 1920, μετὰ τὸν πρῶτον παγκόσμιον πόλεμον, καὶ τὴν 29ην Ἰουλίου 1946, μετὰ τὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον (μὲ ἐπικύρωσιν προηγηθείσης τὴν 26ην Μαρτίου 1946 ἀποφάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων), ὅτι ἔπρεπεν ἡ Βόρειος Ἤπειρος νὰ παραχωρηθῇ εἰς τὴν Μητέρα Ἑλλάδα. Πρᾶγμα, ποὺ ἠμπόδισαν τότε νὰ γίνῃ πραγματικότης, μετὰ μὲν τὸν πρῶτον παγκόσμιον πόλεμον, αἱ ἰμπεριαλιστικαὶ ἐπιδιώξεις ξένων δυνάμεων, καὶ ἰδίως τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας, μετὰ δὲ τὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, ἡ ἀπειλητικὴ ἀντίδρασις τοῦ σοβιετικοῦ συνασπισμοῦ. Μετὰ τὴν κατάρρευσιν ὅμως τῶν ἀπανθρώπων ἐκείνων καθεστώτων, διατὶ νὰ διαιωνίζεται ἡ κατἀφωρος ἱστορικὴ ἀδικία ;

Οὐσιαστικὴ λοιπὸν βοήθεια πρὸς τοὺς βορειοηπειρώτας ἀδελφούς μας καὶ συνεχὴς ἐνημέρωσις τῶν ξένων διὰ τὰ δίκαια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μὲ πρῶτον αἴτημα τὴν ἀποκατάστασιν τῆς διὰ τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας τῆς 17.5.1914 πανηγυρικῶς ἀναγνωρισθείσης ἀπὸ ὅλους αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, εἶναι τὰ πρώτιστα καὶ ἀπαραίτητα πρακτικὰ μέσα ἀμύνης μας.
Καὶ μὴ ἀμφιβάλλετε ! Τὴν ἐπιβίωσιν τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ θὰ ἀκολουθήσῃ τελικῶς ἡ ὁριστικὴ δικαίωσίς του.
Ἡ ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια καὶ ἐξακολουθητικῶς μέχρι σήμερον ἑλληνικωτάτη Βόρειος Ἤπειρος εἶναι ἐπιταγὴ τῆς Ἱστορίας νὰ ἑνωθῇ καὶ θὰ ἑνωθῇ, ἀργὰ ἢ γρήγορα, μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα ...
Ξενιτευμένοι Ἠπειρῶται, ἀγαπημένα σεῖς τοῦ Ἑλληνισμοῦ παιδιά, σᾶς εὔχομαι, μὲ ὅλην μου τὴν καρδιά, λαμπρὴ ἐπιτυχία εἰς τὸ Ἐθνικὸν Σας Συνέδριον.

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης
Νέα Πεντέλη, 16η Φεβρουαρίου 1997
ΔΙΑΔΟΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ.... ΕΠΊΚΑΙΡΟ ΌΣΟ ΠΟΤΈ ΆΛΛΟΤΕ....

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Οι Γερμανοί ξαναήλθαν!


Του Συμπολίτη μας Κου Λουκα Κόκκινου

Αγαπητέ αναγνώστη,
Είναι γεγονός ότι γίναμε γερμανική αποικία. Όταν επιστρέψαμε από τη Γερμανία το έτος 1945 και πατήσαμε το ελληνικό χώμα. γονατίσαμε και το φιλάγαμε και κλαίγαμε σαν μικρά παιδιά που με τη βοήθεια του Θεού είχαμε γλιτώσει από αυτά τα κολαστήρια. Είχαμε έναν αρχηγό και μας είπε «Να είσθε υπερήφανοι που δεν προδώσατε την πατρίδα, δεν προδώσατε Έλληνες. Τώρα είμαστε ελεύθεροι και γερμανική μπότα δεν πρόκειται να ξαναπατήσει». Πού να ζούσε τώρα. γιατί τότε ήταν ήδη ηλικιωμένος, για να δει ότι γερμανική μπότα πάτησε πάλι πιο βάρβαρα και για πολλές δεκαετίες. Βρεθήκανε προδότες και την παρέδωσαν αμαχητί οι σπάταλες κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι σήμερα. Διέπραξαν το χειρότερο έγκλημα εις βάρος των περισσότερων ελλήνων, διότι ένα μέρος περνάει καλά αφού τους έχουν για χειροκροτητές. Γνωρίζουν όλοι οι έλληνες ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παίρνουν τους παχυλούς μισθούς και να αδιαφορούν για το λαό.
Άκουσα εις την τηλεόραση ότι ο Γάλλος Πρόεδρος θα μειώσει κατά το 1/5 τους βουλευτές και τους γερουσιαστές. Εσείς οι «Έλληνες Βουλευτές» έπρεπε να έχετε μειωθεί από χρόνια στους 150, και πολλοί είσθε, καθώς και το προσωπικό της Βουλής που είναι συγγενικά σας πρόσωπα, οπότε θα είχαμε το μισό χρέος. Εάν στις επόμενες εκλογές δεν μειωθείτε και συνεχίσετε όπως τώρα, πρέπει να αλλάξετε επωνυμία και από «Βουλή των Ελλήνων» να γίνει «Βουλή των τυράννων».
Και τώρα θα γράψω λίγα λόγια για το θέμα. Προ έτους, το 2016. την Πρωτομαγιά, ξημερώσανε πολλοί εις το σκοπευτήριο της Καισαριανής που σκοτώσανε 200 Έλληνες οι Γερμανοί το 1944. Οι τηλεοράσεις είπαν πολλά καθάκ και ο Τύπος. Φέτος, το 2017, όχι μόνο δεν πάτησε κανείς αλλά ούτε οι εφημερίδες και οι τηλεοράσεις ξανασχολήθηκαν με το ανωτέρω γεγονός. Εσιώπησαν. Τώρα ο Γερμανοί προσπαθούν με το χρήμα να ξεχαστούν τα εγκλήματα που διέπραξαν στην κατοχή.
Δεν ξεχνιούνται διότι υπάρχουν στα μνημεία τα ονόματα.
Όσον αφορά τα κολαστήρια των γερμανικών στρατοπέδων, τα έχουν γράψει οι επιζώντες σε πολλά βιβλία που βρίσκονται εις τις βιβλιοθήκες ανά την Ελλάδα. Εγώ παρέδωσα εις τη Βιβλιοθήκη Άμφισσας 1.300 βιβλία. Προ ετών με κάλεσα εις το Αύκειο και μίλησα για τα φοβερά περιστατικά που γίνανε εις τα στρατόπεδα καθώς και εις το Δημοτικό. Σε άλλα κράτη διδάσκονται εις τα Γυμνάσια τα συμβαίνοντα εις τα στρατόπεδα. Ένας καθηγητής από την Πάρο που διάβασε το βιβλίο μου, μου έστειλε επιστολή την οποία αναφέρω καθώς και την απάντηση που του έστειλα,
Άκουσα εις την τηλεόραση ότι οι Γερμανοί μας επιστρέφουν πρόσφυγες. Κράτησαν τους καλούς και μας στέλνουν τους τρομοκράτες. Σαν αποικία που είμαστε ό,τι θέλουν μας κάνουν.
Είμαι αγανακτισμένος από αυτή την κατάσταση, αγαπητέ αναγνώστη, διότι όλοι οι Έλληνες στην κατοχή βίωσαν την κόλαση του κατακτητή. Χύθηκε πολύ αίμα, λεηλασίες, εμπρησμοί, φυλακίσεις, βασανισμοί, ομηρείες και πείνα που πέθαναν χιλιάδες Έλληνες καθώς και μικρά παιδιά τουμπαναασμένα εις τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Τους βουλευτές όλων των κυβερνήσεων και κομμάτων μέχρι σήμερα, αυτά τα γεγονότα που υπέστη ο λαός, δεν τους σογκινούν.
Όταν οι ψυχές σας εις τον άλλο κόσμο ανταμώσουν αυτά τα κατοχικά θύματα πώς θα δικαιολογήσετε την προδοσία, Ασφαλώς θα πείτε «Λάθος κάναμε, μας τύφλωσε το χρήμα να μας συγχωρέσετε». Προπάντων όταν φτάσετε εις τις ψυχές των παιδιών που είχαν πέσει εις το πεζοδρόμιο πρησμένα από την πείνα. Ασφαλώς δεν πρόκειται να σας συγχωρέσουν διότι συνεχίζετε και σήμερα να δημιουργείτε θύματα.     Αυτοκτονίες, ανεργία, πείνα, η νεολαία μας φεύγει εις το εξωτερικό, κλείσιμο επιχειρήσεων, κατασχέσεις... Εσείς όμως συνεχίζετε να χρεώνετε το λαό χωρίς να περιορίζετε τις σπατάλες. Μπαίνετε εις τη Βουλή φτωχοί και βγαίνετε πλούσιοι. Μπαίνετε αδύνατοι και βγαίνετε με ένα σβέρκο καλογερίστικο.
Γιατί δεν προσέχατε από χρόνια το χρέος, να λάβετε μέτρα, περικοπές δαπανών, σπατάλες, μπόνους, αυτοκίνητα τα οποία έχετε ακόμη (είχε είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα καταργήσει 750 αυτοκίνητα των βουλευτών), μισθούς προσωπικού Βουλής, που παίρνουν 16 μισθούς, μισθώματα Υπουργείων και άλλων υπηρεσιών... Εσείς αντί να πάρετε τα ανωτέρω μέτρα κάνετε περικοπές συντάξεων, μισθών υπαλλήλων, επιβολή φόρων και γενικά μέτρα εξόντωσης των επαγγελματιών. Ένα νοικοκυριό όταν δεν του φτάνουν τα χρήματα μειώνει τις δαπάνες. Εσείς γιατί δεν τις μειώνετε αλλά αντίθετα τις αυξάνετε; Από το 1981 που άρχισε ο Ανδρέας να χρεώνει το κράτος μέχρι σήμερα ακούμε συχνά μίζες, σπατάλες, μπόνους, σκάνδαλα και άλλα που δεν γνωρίζω και κανένας δεν δικάζεται- Αλλά ασχολείσθε με το ποιος. μαθητής θα πάρει τη σημαία και αν θα κάνουν το πρωί προσευχή.
Μονιάστε, δώστε τα χέρια, γιατί η πατρίδα χάνεται. Κάθε μέρα όλοι σας, χωρίς εξαίρεση, τροφοδοτείτε τα κανάλια με βρισιές πεζοδρομίου οι μεν εναντίον των δε. Δεν λογαριάζετε αν ο κόσμος που υποφέρει τα πάνδεινα σας έχει ξεγράψει. Ας το ακούσουν πρώτα και καλύτερα οι δύο κορυφαίοι αν θέλουν να μείνουν στην ιστορία μας σαν σωτήρες και όχι σαν καταστροφείς.
Γιατί αλλιώς τους περιμένει κάποιος νέος Ζορμπάς, κάποιο νέο Γουδή.


         Άμφισσα, 23/08/2017

                                                                                                            Ευχαριστώ Λουκάς Κόκκινος


Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ν.Ε. ΛΑ.Ο.Σ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 6972698643
Φαξ: 2265022793 
Email: laosfokidos@hotmail.gr  
Ιστοσελίδα : http//http://laosfokidos.blogspot.com

Αράχωβα: Κοσμοπολίτικος αέρας στην «Μύκονο του χειμώνα» – Απίθανο βίντεο


Η Αράχωβα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς. Πρόκειται για έναν πολύ όμορφο, παραδοσιακό οικισμό που προσφέρει αμέτρητες επιλογές για δραστηριότητες, διασκέδαση, διαμονή και φαγητό στους επισκέπτες της.......
Η Αράχωβα είναι μία ορεινή κωμόπολη του Νομού Βοιωτίας χτισμένη στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού σε υψόμετρο 968 μέτρων. Αποτελούσε έδρα του ομώνυμου δήμου μέχρι τα τέλη του, ενώ με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης εντάχθηκε στον νέο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, του οποίου αποτελεί Δημοτική Ενότητα.

Αποτελεί δημοφιλές χειμερινό θέρετρο, χάρη στην ύπαρξη χιονοδρομικού κέντρου (που τελευταία επεκτάθηκε και ανακαινίστηκε) και τη μικρή της απόσταση από την Αθήνα.

Η επικρατέστερη άποψη για την προέλευση της ονομασία της είναι πως προέρχεται από τη νοτιοσλαβική λέξη Οrechova που σημαίνει καρυδότοπος. Όμως υπάρχουν ακόμη δύο εκδοχές για την προέλευση της ονομασίας της. Σύμφωνα με την πρώτη, η περιοχή ήταν γνωστή στα χρόνια της Επανάστασης ως «Ράχωβα», λέξη ελληνικής ρίζας, η οποία προέρχεται από το συνδυασμό «ράχις» και «ωβάς», κι η οποία χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει την οικιστική ένωση κατοίκων που ζούσαν σε μικρότερα μορφώματα.
Η άλλη εκδοχή θέλει τη λέξη να προέρχεται από την ελληνική «ράχις» και τη σλαβική «ova» (τόπος), άρα «Αράχωβα» (Αράχοβα) = «ραχότοπος».


Ενοχή Μαντουβαλου, Γιοσάκη και Ευσταθίου για δωροδοκία εισηγείται ο Εισαγγελέας στη δίκη για το παραδικαστικό

Οκτώ χρονιά μετά τις καταγγελίες του επιχειρηματία Ιω. Μπολέτση για δράση παραδικαστικού κυκλώματος, ήρθε η εισαγγελική πρόταση να κηρυχθούν ένοχοι ο πρόεδρος Εφετών Γ. Ευσταθίου και ο δικηγόρος Πέτρος Μαντούβαλος.....

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ο εισαγγελέας Νικ. Δεγαίτης εισηγήθηκε την καταδίκη των δύο ανδρών για την δωροδοκία του πρώτου με το ποσό των 600.000 ευρώ. Αντίθετα, ζήτησε να κηρυχθούν αθώοι τόσο ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Ντάλτας όσο και ο Εφέτης Αθαν. Μουστάκας, ενώ για τον Ιω. Μπολέτση ο οποίος εμφανίστηκε για να απολογηθεί ύστερα από χρόνια φυγοδικίας, υποστήριξε πως εξ αρχής δεν έπρεπε να είναι στην πλευρά των κατηγορουμένων. «Έπρεπε εξαρχής να μην παραπεμφεί. Τα στοιχεία θεμελιώνουν πως εξαναγκάστηκε καθώς βρέθηκε προ καταστάσεως ανάγκης. Η επίμαχη πράξη της δωροδοκίας ήταν απότοκος έντονου φόβου που ένιωσε από τον αδίστακτο δικαστικό λειτουργό. Το μόνο που θα μπορούσε να δεχθεί ήταν διαπραγματεύσεις ως προς τη μείωση αρχικού ποσού» επεσήμανε ζητώντας την αθώωσή του.
Τέλος, ο εισαγγελικός λειτουργός πρότεινε την καταδίκη του αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Γιοσάκη για το ρόλο του μεσολαβητή στην εκβίαση του επιχειρηματία, αλλά και του Σταύρου Γεωργιτσιανάκου για διαμεσολάβηση σε ενεργητική δωροδοκία δικαστή. Την ίδια ώρα, πρότεινε την απαλλαγή του αρχιμανδρίτη, του δικηγόρου Πέτρου Λεωτσάκου και του ιερέα Διονυσίου Ζήκου, λόγω εξαλείψεως του αξιοποίνου για το αδίκημα της πλημμεληματικής δωροδοκίας (παραγραφή).
Υπενθυμίζεται ότι οι καταγγελίες Μπολέτση πραγματοποιήθηκαν το 2010 μέσα στη δικαστική αίθουσα όταν ο τότε πρόεδρος της έδρας, Γ. Ευσταθίου, βρισκόταν στα μισά της εκφώνησης της απόφασης για το παραδικαστικό κύκλωμα με πρωταγωνιστές τους δικαστή Ευάγγελο Καλούση και δικηγόρο Πέτρο Μαντούβαλο. Τότε, ο επιχειρηματίας είχε υποστηρίξει πως ο αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Γιοσάκης τον εκβίαζε ζητώντας του 60.000 ευρώ, τα οποία απαιτούσαν οι δικαστές προκειμένου να τον αθωώσουν.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δικαστές Γ. Ευσταθίου και Γ. Μουστάκας στο διάστημα Μάιος του 2009 έως Φεβρουάριος του 2010, φέρονται να έλαβαν 600.000 ευρώ από τον Πέτρο Μαντούβαλο – μέσω του Ιάκωβου Γιοσάκη – προκειμένου να αθωώσουν τον ίδιο και δύο συνεργάτες του, κατηγορούμενος για άλλο παραδικαστικό κύκλωμα. Παράλληλα, ο Γ. Ευσταθίου κατηγορείται, ότι μέσω του Ιακ. Γιοσάκη εκβίασε τον Ιω. Μπολέτση να του καταβάλει 60.000 ευρώ, προκειμένου να εκδώσει και για εκείνον απαλλακτική απόφαση.

1956: ΤΡΥΓΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

1956: ΤΡΥΓΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΓΚΡΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΤΡΩΔΕΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΥΦΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΓΑΝΕΣ ΡΩΓΕΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΥΤΑΤΑ «ΑΕΤΟΝΥΧΙΑ» - ΚΡΕΒΑΤΙΝΕΣ ΣΤΑ ΛΙΑΚΩΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ
ΝΑ ΠΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ
Οκτώβριος 1956
Του κ. ΓΙΑΝ. Α. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ....

Άρχισεν ο τρύγος στους κάμπους της Αράχωβας!
Τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου κι’ ακόμα… Καλάθια γεμάτα σταφύλια και τα πατητήρια σ’ οργασμό. Τρεις, πάνω κάτω, μήνες μετά την Αττική και τα νησιά. Τέσσερους μετά την Κρήτη…
Θέλετε να παρατείνετε την καλοκαιρινή εντύπωση και τη γλύκα του φθινοπώρου; Πηγαίνετε στην καρδιά του χειμώνα στην Αράχωβα!
ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΜΠΟΙ… ΚΑΡΦΩΜΕΝΑ ΚΛΗΜΑΤΑ
Οι αμπελώνες της Αράχωβας!
Σε υψόμετρον από 700 – 900 μέτρα. Στα σύννεφα!
Γκρεμοί τεράστιοι. Βράχοι επιβλητικοί, χαράδρες τρομακτικές στις πλαγιές και στην κορυφογραμμή του Παρνασσού. Εκεί, στα απίθανα αυτά σημεία, εκεί που φοβάται το βλέμμα να πέση, εκεί είναι τα αραχωβίτικα αμπέλια.
Η γη πέτρα. Βράχος θρυμματισμένος. Πυριτόλιθοι και σχιστόλιθοι. Των αιώνων οι όμβροι και τα χιόνια νότισαν την πέτρα. Τρίφτηκε. Με λοστάρια άνοιξαν τις τρύπες και κει κάρφωσαν τις κληματόβεργες…
Κρεμάστηκαν με σχοινιά, πέταξαν, κόλλησαν σαν τις μύγες; Και πως τρυγάνε; Ποια παλληκάρια χρειάζεται για το φύτεμα και για τον τρύγο!...
Για σκάψιμο και πότισμα δεν κάνω λόγο, γιατί πώς να σκαφτή ο βράχος και που να κρατηθή το νερό; Στο έλεος του Θεού…
ΚΟΡΥΦΙΑ, ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
Τ’ αμπέλια τούτα είναι παράξενα. Χοντρός και γέρικος ο κορμός, σαν μικρό λιόδενδρο. Φύλλωμα ελάχιστο. Κίτρινο και καχεκτικό. Κι’ απ’ τα στριφτάρια ανάμεσα οι βόστρυχοι. Μαύρα, κατάμαυρα σταφύλια. Κορύφια τ’ όνομα. Κορύφια της κορυφής, δηλαδή… Στυφόγλυκα. Μικρές ρόγες και τραγανές. Χοντρή φλούδα και μπόλικο κουκούτσι.
Και το κρασί τους κοκκινόμαυρο, δυνατό, σπιθάτο. Μέτρησα σ’ ένα τέτοιο κατσούρικο κλήμα, που κρεμόταν στην δεξιά πλαγιά του δρόμου προς τους Δελφούς, δώδεκα τσαμπιά. Και η χρονιά, λόγω της ανομβρίας, δεν ήταν από τις καλές.
Στην Αράχωβα γίνονται ακόμα κρεβατίνες των λιακωτών και των μπαλκονιών, πράσινα ακόμα, τα «αετονύχια». Σταφύλια αυγουλωτά, λευκά, μεγαλόρρογα και γλυκύτατα. Κοντά τα Χριστούγεννα τα τρυγάνε κι’ ενώ ο Παρνασσός – η στέγη της Αράχωβας – είναι απάτητος από τα χιόνια.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Ελάτε σεις αμπελουργοί της Αττικής και της Ευβοίας και της Κρήτης και των άλλων σταφυλότοπων της χώρας τούτης της ευλογημένης…
Εσείς που τρώτε τη ζωή σας στη γη τη γόνιμη για να της αρμέξετε το χυμό της ευφροσύνης και της χαράς. Να μάθετε πως καλλιεργούνε στον Παρνασσό, χίλια τόσα μέτρα ψηλά, τα σταφύλια…
Διαλέγουνε μια πλαγιά – γκρεμό κάθετο – και βάζουνε φωτιά από ξεροχόρταρο και στα θάμνα τα πιθαμίτικα. Βγαίνει η γη! Η πέτρα η κόκκινη, ο βράχος! Να βρέξη ο Θεός μια φορά. Να πέση και το χιόνι. Πιάνουνε βέργες μετά το κλάδεμα και – όπως λέγαμε – τις καρφώνουνε. Τίποτ’ άλλο. Τρύγος μετά και κλάδεμα – όχι πάντοτε! Κι είναι χιλιάδες στρέμματα τ’ αμπέλια εκείνα…
Τέτοια θαύματα μόνο στην Ελλάδα γίνονται…
http://rakopolio.blogspot.com

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΗΡΩΪΚΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΛΩΝΩΝ ΗΣΑΪΑΣ 1780 -1821


Ο Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας υπήρξε μία από τις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας και κυρίως του απελευθερωτικού αγώνα.  Από τους πρωτεργάτες της Επανάστασης στη Ρούμελη ευλογησε τα όπλα των αγωνιστών στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία Παρνασσίδος στις 24 Μαρτίου 1821 , τρεις  μερες αργοτερα τα Σαλωνα ηταν λεύτερα οι Τούρκοι κλείνονται στο κάστρο της Ωριάς των Σαλώνων το οποίο έπεσε 13 μέρες αργότερα ανήμερα Πάσχα 10 Απριλίου 1821 μετα από πολιορκία. Ο Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας έλαβε μέρος στη μάχη της Αλαμάνας με τον Αθανάσιο Διάκο όπου και σκοτώθηκε   .............  Με το βίντεο αυτό προβάλλουμε έστω και συνοπτικά το βίο και τη δράση του σαν ελάχιστο φόρο τιμής για τη συμβολή του στην λευτεριά της Ελλάδας από τον Τουρκικό ζυγό.

 Ο Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας (1780-1821) ήταν κληρικός, Φιλικός και αγωνιστής της Επανάστασης του 1821.

Βιογραφία

Γεννήθηκε στη Δεσφίνα Φωκίδος και έμαθε τα πρώτα του γράμματα στα Σάλωνα (Άμφισσα) από τον καλόγερο Γεράσιμο Λύτσικα. Το 1797 έγινε μοναχός στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Δεσφίνας και χειροτονήθηκε διάκονος στη Μονή Οσίου Λουκά. Μαθήτευσε στα Γιάννενα, κοντά στον Κοσμά Μπαλάνο και τον Αθανάσιο Ψαλίδα. Προαχθείς γρήγορα Ηγούμενος ήγειρε το ενδιαφέρον του Πατριάρχη Κύριλλου Στ' όπου και τον κάλεσε το 1814 στη Κωνσταντινούπολη για σπουδές. Εκεί γνωρίστηκε και με τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’, αλλά και μυήθηκε στα της Φιλικής Εταιρίας. Επέστρεψε στη Δεσφίνα ως ιερέας και το 1818 χειροτονήθηκε δεσπότης και ανέλαβε επίσκοπος Σαλώνων. Δύο χρόνια μετά έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρίας, αναπτύσσοντας φιλανθρωπική δράση, συγκεντρώνοντας χρήματα και όπλα τα οποία αποθήκευε στα Σάλωνα.

Στις αρχές του 1821 συναντήθηκε με τον πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη και στις 11 Μαρτίου αποβιβάστηκε στην Αντίκυρα. Εκεί συναντήθηκε με τον Αθανάσιο Διάκο, όρκισε τους επαναστάτες και κήρυξε την επανάσταση στη Βοιωτία. Στη συνέχεια αφού ήλθε σε συνεννόηση με τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, του Ναυπλίου Γρηγόριο και τον Τριπόλεως Δανιήλ, κατέθεσε τα άμφιά του, συνεργάστηκε με τον Πανουργιά και τους προεστούς Γιαγτζή, Κοντορρήγα και Κεχαγιά, υψώνοντας τη σημαία της Επανάστασης στα Σάλωνα.

Μετά την πτώση του Κάστρου στα χέρια των Ελλήνων ο Ησαΐας σπεύδει να συναντήσει τον Διάκο και τον Δυοβουνιώτη στο Ζητούνι, ειδικά στη μάχη της Αλαμάνας ο Ησαΐας κρατώντας τον Σταυρό ηγήθηκε των Ελλήνων αγωνιστών, αλλά στη σύγκρουση με τα στρατεύματα του Ομέρ Βρυώνη στη Χαλκωμάτα, τραυματίζεται θανάσιμα. Υπήρξε πρωτοπόρος κληρικός του Αγώνα, ο πρώτος δεσπότης που έπεσε στη μάχη για την εθνική ανεξαρτησία.

Ο Βαλαωρίτης ως επίλογο στο τρίτο άσμα του Αιακού βάζει αυτούς τους στίχους:
«... Στ' αγέρι κρεμασμένα ωσάν καντήλια τ' ουρανού, αποβραδίς δυο φώτα εφάνηκαν στη σκοτεινιά... Κανείς δεν τάχε ανάψει... Κ' ένας που πέρασε απεκεί, καλόγερος, διαβάτης, κ' είδε το θάμμα κ' έδραμε, στη λάμψη δυο κεφάλια ηύρε που πλάγιαζαν γλυκά... τώνα του Παπαγιάννη και τάλλο του Δεσπότη του. Γονατιστός εμπρός τους έμειν' ο γέρος κ' έκλαψε. Τους έρριξε τρισάγιο τα φίλησε στο μέτωπο και με το δοκανίκι έσκαψε λάκκο κ' έθαψε τ' αχώριστα τ' αδέρφια. Βλογάει το χώμα τρεις φοραίς... Έκαμε το σταυρό του και χάνεται στην ερημιά... Εσβήστηκαν τα φώτα»...
Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

Οπαδοί της Νάπολι τραγουδάνε – «εμείς είμαστε από την Παρθενόπη» «Noi Siamo Partenopei» (video)


Νεάπολις - Η Ελληνική σημαία της επανάστασης και τα χρώματα της Νάπολη
Μετά την ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από τους ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΡΣΕΙΓ αλλά και της ΝΙΣ (ΝΙΚΑΙΑ) που δεν ΞΕΧΝΑΝΕ την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ τους και σηκώνουν την ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ στα γήπεδα τους με ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΜΑΤΑ στην χώρα μας.
Παμε δίπλα στην ΙΤΑΛΙΑ όπου οι ΟΠΑΔΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΙΣ φωνάζουν το σύνθημα "NOI SIAMO PARTENOPEI" που σημαίνει "ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ". Ας μην ξεχνάμε και την Λάτσιο που επίσης σηκώνει την Ελληνική σημαία.

ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑ ή το ΑΡΧΑΙΟ ΟΝΟΜΑ των κατοίκων της ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ ( ΝΕΑΠΟΛΙΣ - NAPOLΙ )

Την στιγμή που στη Ελλάδα οι ανθέλληνες αριστερο-κεντροδεξιοί προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε κάθε σχέση με την Ελληνική φυλή αλλά και καταγωγή μας, σε όλη την Μεσόγειο ξυπνάει το Ελληνικό κύτταρο του αρχαίου και σύγχρονου Ελληνικού Κόσμου...!!!

Πρίν την έναρξη του τελικού Κυπέλλου Ιταλίας Νάπολι-Γιουβέντους, τόν Μάιο του 2012, οι οπαδοί της Νάπολι, ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΑΝ κατά χιλιάδες, με έντονα σφυρίγματα και φωνές τον ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ, φωνάζοντας ταυτόχρονα το σύνθημα "Εμείς είμαστε από την Παρθενόπη" δηλαδή ΕΛΛΗΝΕΣ.

Στην ελληνική μυθολογία ο Παρθενοπαίος ήταν ο ένας από τους επτά αρχηγούς που εξεστράτευσαν εναντίον των Θηβών και έγιναν γνωστοί ως οι Επτά επί Θήβας. Υπήρξε γιος της Αταλάντης και του Ιππομένη ή Μελανίωνα, ή του Μελεάγρου ή ακόμα και του θεού του πολέμου Άρη. Παρθενοπαίοι αυτονομάζονται μέχρι σήμερα οι οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας της Νάπολι καθώς και όλοι οι καθαροί κάτοικοι της πόλης.

Η πρώτη πόλη ( λέγονταν Παρθενόπη ) ιδρύθηκε πιθανότητα από κατοίκους της Κύμης ( ή της Χαλκίδας ), Ελληνική αποικία της ομώνυμης πόλης της Εύβοιας, γύρω στον 9ο και 8ο αι. π.Χ., με το όνομα Παρθενόπη. Η αποικία αυτή ονομάστηκε αργότερα Παλαιόπολις και μετά κατά τον 5ο αι. π.Χ. ίδρυσαν σε μια κοντινή περιοχή την Νεάπολις δηλαδή Νέα πόλις σημερινή Νάπολη.

Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε και εμείς σαν κράτος κάτι για αυτό αφού πρώτα το ελευθερώσουμε και το κάνουμε Ελληνικό (το κράτος μας).

Ας παρακολουθήσουμε στα παρακάτω βίντεο πως το πανίσχυρο Ελληνικό κύτταρο, μετά χιλίαδες χρόνια, ακόμα καλά κρατάει και έρχεται στην επιφάνεια. Τα βίντεο από το τελικό κυπέλλου Ιταλίας ανάμεσα σε Γιουβέντους και Νάπολη τον Μάιο του 2012 στο στάδιο Ολύμπικο (Ολυμπιακό Στάδιο) της Ρώμης.

Οι οπαδοί της Νάπολη φωνάζουν "Εμείς είμαστε Παρθενοπαίοι" δηλαδή Έλληνες και σφυρίζουν κατά του Εθνικού ύμνου της χώρας τους, της Ιταλίας.Δείτε την τεράστια Ελληνική σημαία ξηράς (ούτε συγκέντρωση του Εθνικού Μετώπου να ήταν) να κυματίζει μπροστά με μεγαλοπρέπεια ανάμεσα στους οπαδούς της Νεάπολις


Υ.Γ. Η Νάπολη και η Λάτσιο στην Ιταλία έχουν το χρώμα της Ελληνικής σημαίας στην φανέλλα τους, όπως και η Ολυμπίκ Μαρσέιγ στην Γαλλία...Τυχαίο; 

Για την ιστορία η ομάδα των Ελλήνων άποικων της Μεγάλης Ελλάδας νίκησαν την ομάδα των οστρογότθων της Γιούβε με 2-0.
Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΣΑΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩN 5423
Ημερομηνία καταθέσεως 25-4-18
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΛΑ.Ο.Σ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ:
ΘΕΜΑ:" ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ"
1.                   Σε απόγνωση και απόλυτη ανασφάλεια βρίσκονται κάτοικοι και ασθενείς στην Άμφισσα , στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δελφών και της ορεινής Δωρίδας στη Φωκίδα, από το γεγονός ότι το Νοσοκομείο Άμφισσας ο μοναδικός πνεύμονας πρωτοβάθμιας υγείας στο Νομό υπολειτουργεί. Συγκεκριμένα δεν υπάρχει Νευρολόγος, Νεφρολόγος, και επιπλέον ο ένας Καρδιολόγος και ο ένας Παθολόγος δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες του Νοσοκομείου και παρά το γεγονός ότι πρόσφατα αποσπάστηκε ένας ακόμα παθολόγος για 3 μήνες και οι δυο μαζί δεν επαρκούν για τη λειτουργία της Παθολογικής γιατί μπορούν να καλύψουν μονό 8 μέρες εφημερίας έκαστος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Παθολογική να μη λειτουργεί όλο το μήνα και οι ασθενείς που εισάγονται εκτάκτως να μεταφέρονται στη Λειβαδιά 70Κπι σε 1 ώρα και 10', στη Λαμία 74 Κγπ σε 1 ώρα και 30', οι ώρες της διαδρομής που αναφέρθηκαν υπό οδήγηση σε κανονικές συνθήκες, τους χειμερινούς μήνες λόγο χιονοπτώσεων και διέλευσης μέσα από ορεινούς όγκους η ώρα άφιξης του ασθενούς μπορεί να παραταθεί με τραγικές συνέπειες για τη ζωή του.
Οι νεφροπαθείς κάνουν αιμοκαθάρσεις συγκεκριμένες ώρες με Νεφρολόγο ο όποιος έρχεται από Λειβαδιά μονό γΓ αυτό το σκοπό, τις άλλες ώρες αν συμβεί κάτι έκτακτο είναι έρμαια στην τύχη τους.
Μεγάλες είναι οι ελλείψεις και σε νοσηλευτικό προσωπικό.
2. Η Φωκίδα λόγο του Δελφικού τοπίου της λίμνης του Μόρνου αλλά και των ορεινών όγκων του Παρνασσού και της Γκιώνας δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών -τουριστών ο όποιος τους θερινούς μήνες αυξάνεται σημαντικά κυρίως στα παραλιακά θέρετρα. Στο Νομό βρίσκονται επίσης και δυο Σωφρονιστικά Καταστήματα Άμφισσας και Μαλανδρίνου που καλύπτονται υγειονομικά από το Νοσοκομείο Άμφισσας.
3. Αποτελεί το λιγότερο ντροπή για ασθενείς και ξένους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, το γεγονός ότι εν έτη 2018 το Νοσοκομείο να μην είναι στελεχωμένο πλήρως από Ιατρούς σε σοβαρές ειδικότητες.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Με δεδομένο ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο και σε παλιότερες ερωτήσεις μας για Καρδιολόγο και Νευρολόγο λάβαμε απάντηση από το Υπουργείο ότι οι πολλαπλές προκηρύξεις θέσεων επέβησαν άκαρπες, μήπως θα πρέπει ο Νομός να μπει σε ειδικό καθεστώς και να δοθούν κίνητρα οικονομικά η φορολογικά στους Γιατρούς;
2. Γιατί καθυστερεί η στελέχωση του Νοσοκομείου με Ιατρούς κάνοντας τους κατοίκους της περιοχής να ζουν μέσα στην απόλυτη ανασφάλεια;
Αθήνα, 25/04/2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ


Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩN 5424
Ημερομηνία καταθέσεως ,25 -4-18
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
         ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΛΑ.Ο.Σ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ:
ΘΕΜΑ: "ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ "
Οργή και αγανάκτηση διακατέχει τους κατοίκους της ορεινής Δωρίδας γιατί βλέπουν το σύστημα υγείας στο Νόμο να υποβαθμίζεται καθημερινά .
Συγκεκριμένα το Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου το οποίο παρέχει υγειονομική κάλυψη σε πάνω από 35 ορεινά χωριά έχει υποβαθμισθεί όσο ποτέ άλλοτε. Υπό αυτές τις δύσκολες Οικονομικές συνθήκες που δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τα αυτονόητα στην υγεία , είναι χρέος της πολιτείας να προσφέρει τις βασικές υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες της απομακρυσμένης επαρχίας, όπως επιβάλει ο στοιχειώδης σεβασμός προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ακόμα και για μια απλή ακτινογραφία οι πολίτες της περιοχής αναγκάζονται να κάνουν μέχρι 150 χιλιόμετρα με επιστροφή μέσα από ορεινούς όγκους, Στο κέντρο υγείας υπάρχει Ακτινολογικό Μηχάνημα το όποιο χρήζει έλεγχου και επισκευής δεν υπάρχει εδώ και χρόνια ακτινολόγος. Ο πολίτης θα πρέπει να ταλαιπωρηθεί να χάσει χρήματα και χρόνο , μερικές φορές ακόμα και μέρα από την εργασία του διανύοντας ένα άθλιο και επικίνδυνο οδικό δίκτυο προκειμένου να έχει τα αυτονόητα στο θέμα της υγείας
Η διακομιδή Ασθενών στα έκτακτα περιστατικά καλύπτετε με Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από Άμφισσα τα οποία χρειάζονται περίπου μια ώρα μέχρι το Λιδορίκι, για να διανύσουν το άθλιο οδικό δίκτυο προς τα ορεινά χωριά του Δήμου Δωρίδας η ώρα μπορεί να διπλασιαστεί αφού πρέπει να γίνει και ο γύρος της λίμνης του Μόρνου. Αυτή η καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία για τη ζωή των ασθενών.
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου για το συγκεκριμένο θέμα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Σ.ΑμεΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ


Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩN 5421
Ημερομηνία καταθέσεως ,25 -4-18
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΛΑ.Ο.Σ
              ΕΡΩΤΗΣΗ
         ΠΡΟΣ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ:
ΘΕΜΑ:"ΚΕ.Σ.ΑμεΑ (Κέντρο στήριξης ατόμων με αναπηρία Άμφισσας).*

Αυτό που έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια με το Κε.Σ.ΑμεΑ είναι τουλάχιστον προκλητικό για την τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι έχει κατασκευασθεί ένα σύγχρονων προδιαγραφών εξειδικευμένο και πλήρως εξοπλισμένο κτήριο, το οποίο έχει ενταχτεί στο Νοσοκομείο Άμφισσας. Από το 2005 που δημιουργήθηκε ποτέ δεν στελεχώθηκε με ειδικούς επιστήμονες .κοινωνικούς λειτουργούς και ποτέ δεν λειτούργησε για το σκοπό που δημιουργήθηκε. Πολλά τμήματα του εξοπλισμού είναι ακόμα σε συσκευασίες, προκαλώντας οργή και θυμό στην τοπική κοινωνία και πάνω από 300 άτομα με αναπηρία ταλαιπωρούνται.
Στις 20/2/2017 με αρ. πρωτ: 34348/455 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ζητά με έγγραφο της από τον Υπουργό Κο Παύλο Πολάκη να της παραχωρήσει το κτίριο με σκοπό να το λειτουργήσει για το σκοπό που δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα όμως ούτε παραχώρηση έγινε ούτε το Κέντρο λειτούργησε.
1.     Ποιοι είναι οι λόγοι που το Κε.Σ.ΑμεΑ δεν έχει αξιοποιηθεί και παραμένει κλειστό;
2.     Υπάρχει χρονοδιάγραμμα επάνδρωσης του με ειδικευμένο προσωπικό και λειτουργίας του για το σκοπό που δημιουργήθηκε;
Αθηνα 25-4-2018

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Ε-65


                                                                                                                                                         Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 5422

ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
   ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΛΑ.Ο.Σ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:
ΘΕΜΑ:"ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Ε65 ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
1. Μεγάλη αγανάκτηση έχει κατακλύσει τους κατοίκους της Κεντρικής Ελλάδας και συγκεκριμένα της Φωκίδας γιατί κωλυσιεργούν οι εργασίες και από ότι φαίνεται περιορίστηκαν οι κρατικές χρηματοδοτήσεις στον «Ε65» (Θερμοπυλών - Αντιρρίου). Ο Δρόμος αυτός είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας που είναι ο σημαντικότερος παράγοντας του πλούτου για την περιοχή άρα και για τη μείωση της ανεργίας. Είναι σημαντικός επίσης για την ανάπτυξη του τουρισμού, την αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου και των αναξιοποίητων μέχρι σήμερα Ιστορικών χώρων της Φωκίδος. Αυτή τη στιγμή ο Νομός εξυπηρετείτε από ένα άθλιο και επικίνδυνο οδικό δίκτυο το οποίο λόγω της επικινδυνότητας του οδοστρώματος κατάταξε παλαιοτέρα το Νομό πρώτο σε τροχαία ατυχήματα σε σχέση με τον πληθυσμό του. Η Απάντηση του υπουργείου 16/11/2010 με αρ πρ. 1861 που αναφέρεται παρακάτω περιέγραψε το έργο όπως παρακάτω:
1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ ΙΤΕΑ -ΑΝΤΙΡΡΙΟ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΠΡΑΛΟΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ αποτελεί τμήμα του διεθνούς οδικού δικτύου «Ε-65», και αφορά βελτίωση της υφιστάμενης οδού και νέα χάραξη. Έχει αφετηρία που βρίσκεται επί της υφιστάμενης Ε.Ο. πριν τον οικισμό του Μπράλλου και πέρας επί της υφιστάμενης οδού μετά την επιρροή του Ι.Κ. Ελαιώνα. Επιπλέον, περιλαμβάνει παράπλευρο δίκτυο, ισόπεδους κόμβους, τεχνικά έργα (γέφυρες, τοίχους αντιστήριξης, σήραγγες, Άνω και Κάτω Διαβάσεις, οχετούς).
2) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ - ΙΤΕΑ -ΑΝΤΙΡΡΙΟ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΤΕΑ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ Το συνολικό μήκος είναι 47,39 χλμ. και το πλάτος οδοστρώματος 11 μ., δείχνει διατομή με ΛΕΑ. Το συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών στο υποτμήμα «Άμφισσα (ισόπεδος κόμβος προς Δελφούς), Ιτέα - Γαλαξίδι - Άγιοι Πάντες - Ερατεινή - Άγιος Νικόλαος», μήκους 47,39 χλμ. αντί 55 χλμ, της υφιστάμενης οδού. Έχουν ολοκληρωθεί οι προμελέτες και έχει υποβληθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έγκριση. Το τμήμα «Ιτέα - Γαλαξίδι» μήκους 13 χλμ. και εκτιμώμενου κόστους κατασκευής περίπου 60 εκατ. ευρώ (με Φ.Π.Α., απαλλοτριώσεις),
Πλην όμως 7 χρόνια μετά όλα έμειναν ....... στα χαρτιά και οι Δρόμοι παραμένουν καρμανιόλες και θερίζουν ανθρώπινες ζωές


Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1.      Ποια είναι η θέση του Υπουργείου για το συγκεκριμένο θέμα;
2.      Υπάρχει χρονικός προγραμματισμός βελτίωσης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στην περιοχή ;
Αθήνα, 25/04/2018

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Η άλωση του Κάστρου των Σαλώνων / 10 Απριλίου 1821


Η Ελληνική Επανάσταση κηρύχτηκε στη Ρούμελη στις 24 Μαρτίου 1821 και στις 27 άρχισε η πολιορκία των Σαλώνων. Σύμφωνες είναι οι πληροφορίες των Σπ. Τρικούπη, Ι. Φιλήμονος, Γκόρντον, Φίνλεϊ, Κοκκίνου και Κορδάτου, ενώ ο Κ. Παπαρρηγόπουλος αναφέρει το γεγονός παρενθετικά, σε μόνον δύο σειρές, περιγράφοντας τα γεγονότα του 1822. Η απόπειρα της ιστορικής αποκατάστασης δεν στοχεύει στην ανάδειξη γενναίων και μη Ελλήνων, πρώτων και δευτέρων, ταχύτερων και αργοπορούντων, απλώς ενισχύει την πεποίθηση πως η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν ένα τολμηρό, άσκεφτο διάβημα ολίγων, αλλά η εφαρμογή από πολλούς και ικανούς ενός πολυμήχανου σχεδίου που προέβλεπε την ταυτόχρονη έκρηξή της σε κάποια νευραλγικά σημεία. Οι Σαλωνίτες κήρυξαν την Επανάσταση σχεδόν ταυτόχρονα με τους Καλαβρυτινούς, τους Πατρινούς και τους Μανιάτες. Δεν γνωρίζουμε ποια θα ήταν η έκβαση του Αγώνα αν τα Σάλωνα δεν έκοβαν την κάθοδο των Τούρκων από τα βόρεια προς την Πελοπόννησο και αν δεν εμψύχωναν τους υπόδουλους, παραμένοντας λεύτερα για έναν ολόκληρο χρόνο.


"Louis Dupre, "Ο Νικολάκης Μητρόπουλος υψώνει τη σημαία στο φρούριο των Σαλώνων"
Η επιλογή της Παρνασσίδας ως αφετηρίας του Αγώνα δικαιολογείται απόλυτα από τη γεωγραφική και στρατηγική της θέση, βρισκόμενη μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και απέναντι από την Πελοπόννησο, αποτελούσε ένα είδος ασπίδας ικανής να ανακόψει τον επερχόμενο κίνδυνο από Λαμία ή Ήπειρο, χάρη στα στενά της Γραβιάς και της Δαυλίδας και τους ορεινούς όγκους της Γκιόνας και του Παρνασσού. Τα Σάλωνα αποτελούσαν θέση-κλειδί όχι μόνον λόγω της προνομιούχου θέσης τους, αλλά και χάρη στο εξαιρετικά καλά οχυρωμένο κάστρο τους. Όσες φορές τα Σάλωνα κατέχονταν από τους Τούρκους, η Πελοπόννησος κινδύνευε και παρέλυαν όλες οι δραστηριότητες των Ελλήνων, η κυριαρχία των Οθωμανών στις διαβάσεις της Γραβιάς, της Άμπλιανης και στο Κρισσαίο πεδίο ήταν μια σοβαρή απειλή όχι μόνον για την Πελοπόννησο αλλά και για την Αττική. Δίκαια τα Σάλωνα τιμήθηκαν ως πρώτη πρωτεύουσα της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, αφού δικαιολογημένα εξεγέρθηκαν πρώτα μεταξύ πρώτων, όπως άρμοζε στη θέση τους. Του ξεσηκωμού αυτού ηγήθηκε ο κλεφταρματολός Πανουργιάς, ενώ τον ευλόγησε ο επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας, ο μόνος Έλληνας δεσπότης που πολέμησε και τελικά θυσιάστηκε.

Τρία χρόνια όριζε στα Γιάννενα ο Αλή πασάς τον κλεφταρματολό Πανουργιά, κατόρθωσε όμως να δραπετεύσει και να γυρίσει στα παλιά του λημέρια. Πολλά διδάχθηκε και δεν έχασε την ευκαιρία να συστηματοποιήσει το δεύτερο αρματολίκι του. Στις διαταγές του είχε 60 άντρες, που απ´ το 1820 παρουσίαζαν εμφάνιση τακτικού στρατιωτικού σώματος και πειθαρχούσαν στον αρχηγό τους. Φιλικός και ο Ησαΐας, γνώριζαν καλά το χρέος τους να επισπεύσουν την κήρυξη της Επανάστασης. Παντού είχε σκορπίσει επιστολές ο δαιμόνιος Παπαφλέσσας, ότι το κίνημα έπρεπε να εκραγεί το πολύ μέσα στο Μάρτιο για να μη χαθεί η υπόθεση. Ο Μάρτιος του 1821 βρήκε τα Σάλωνα έρημα από άντρες. Όλοι τους ήταν απασχολημένοι με την προετοιμασία του πολέμου. Οι Ξεπλαταίοι, οι Φλωκαίοι, οι Ματζιναίοι και πολλοί άλλοι είχαν αναλάβει την κατασκευή της μπαρούτης, στα σπήλαια προς το μέρος του Αγαθυμιάς και του Γαλαξιδίου. Κάτω από την επίβλεψη του Χριστόφορου Φλώκου άλλοι έβγαζαν νίτρο απ´ την κοπριά των γιδιών, άλλοι έφτιαχναν τα κάρβουνα από τις ασφάκες και τα κλήματα και άλλοι χτυπούσαν τη μάζα στους λαξευμένους λάκκους των βράχων. Μόλις τα πολεμοφόδια ήταν έτοιμα, κατέβαιναν οι καλόγεροι του Προφήτη Ηλία με τα μουλάρια και τη νύχτα τα ανέβαζαν στο απέναντι βουνό το Μετόχι.


Το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου έγινε στο Γαλαξίδι πολεμικό συμβούλιο, ύστερα από πρόσκληση του Κ. Παπαδιαμαντόπουλου, απεσταλμένου από τον επίσκοπο Παλαιών Πατρών Γερμανό. Οι Ησαΐας, Ανδρούτσος, Πανουργιάς, Γκούρας, Κόντος και άλλοι πρόκριτοι και οπλαρχηγοί της Ανατολικής Στερεάς αποφάσισαν να πράξουν από κοινού με τους Πελοποννήσιους για τη επιτυχή έκβαση του Αγώνα. Στον Πανουργιά δόθηκαν 14.000 γρόσια για να ετοιμάσει στρατό. Στις 24 Μαρτίου ο Πανουργιάς πήγε με 60 άνδρες του στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, όπου συναντήθηκε με τους προεστούς των Σαλώνων Αναγνώστη Γιαγτζή, Ρήγα Κοντορρήγα, και Αναγνώστη Κεχαγιά και άλλους προύχοντες: "Ομιλώντας μετά του αρχηγού Πανουργιά όλην την νύκτα την 24 Μαρτίου διά να κινήσωμεν την Επανάστασιν της Ρούμελης κατά των Τούρκων, με απεκρίθη: -Μπρέ, δεν το εκβάζομεν πέρα διότι είναι μεγάλη δουλειά. Τον απεκρίθη: -Καπετάνιε, το εκβάζομεν πέρα διότι έχομεν βοηθούς όλας τας δυνάμεις. Με απεκρίθη: -Πήγαινε είς το Γαλαξείδιον να ομιλήσης και συμφωνήσεις με του προύχοντες αν εκβάζουν τα πλοία των εις τον κόρφον του Επάχτου και αν οι της ξηράς θέλουν έλθη προς βοήθειάν μας. Εγώ δε δια νυκτός από την μονήν του ειρημένου Προφήτου Ηλία διεύθυνθην εις Γαλαξείδιον, κάμνοντας με τους προύχοντας κατ´ ιδίαν συνέλευσιν. Αμέσως, απεφασίσαμεν και εφονεύσαμεν όλους τους εις Γαλαξείδιον Οθωμανούς και οίτινες ήσαν εις τα φορτικά πλοία και περί τας αυγάς υψώσαμεν την σημαία της ελευθερίας και εφ´ οπλίσθημεν άπαντες και εστρατεύσαμεν διά ξηράς και διά θαλάσσης". Έτσι ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις τη νύχτα της 24ης προς την 25η Μαρτίου ο Πανουργιάς, δίχως να χάσει χρόνο, κήρυξε την Επανάσταση στην περιφέρεια των Σαλώνων και έστειλε τον γαμπρό του και οπλαρχηγό του Θανάση Μανίκα μαζί με τον Παπανδρέα από την Κουκουβίστα να στρατολογήσουν στα Βλαχοχώρια της Δωρίδας όσους μπορούσαν να φέρουν όπλα, τον δε ανιψιό του Γιάννη Γκούρα στο χωριό Αϊ-Γιώργης κοντά στα Σάλωνα, για να ´ρθει σε επαφή με τους Γαλαξιδιώτες, ζητώντας σύμπραξη. Οι θαρραλέοι Γαλαξιδιώτες δέχθηκαν ομόφωνο ενθουσιασμό το επαναστατικό κίνημα και ανακήρυξαν τον Γκούρα αρχηγό τους: "Η συμμετοχή αυτή του Γαλαξειδίου είχε εξαιρετικήν σημασίαν. Δεν ήσανε μόνον το πολεμικόν σώμα του Πανουργιά έτοιμον να κινηθή, αλλά και του προσέφερε και την συμβολήν της θαλάσσης. Το Γαλαξείδι διέθετε 40 πλοία μεγάλα και αρκετά μικρά, ικανά να εκμηδενίσουν την απειλή των τουρκικών πλοίων που ευρίσκοντο εις τον λιμένα της Ναυπάκτου. Εξησφαλίζετο λοιπόν η ελευθερία του Κορινθιακού κόλπου και η ανακοπή των συγκοινωνιών των Τούρκων της περιφερείας και δευκολύνετο η επικοινωνία των Ρουμελιωτών με την απέναντι επαναστατημένην Πελοπόννησον". Τόσο ενθουσιάστηκε ο Γκούρας που δεν περίμενε να συνεννοηθεί με τον Πανουργία· με τους 150 μαχητές του στάθμευσε τη νύχτα στο χωριό Αϊ-Γιώργης απ´ όπου έστειλε γράμμα στον Πανουργιά, στον Προφήτη Ηλία, δηλώνοντας την επιθυμία του να "βαρέσει ταχιά τα Σάλωνα" και ζητώντας άμεση βοήθεια." Ο Πανουργίας, γνωρίζοντας την αποφασιστικότητα του, έσπεύσε να στείλει αγγελιαφόρο ζητώντας του να μην επιτεθεί έως ότου πάρει νεότερη διαταγή του και να μην καταστρέψει από βιασύνη την Επανάσταση. Ευτυχώς, ο Γκούρας συγκρατήθηκε.


Στους Τούρκους των Σαλώνων είχαν προστεθεί και αρκετοί ομογενείς τους από το Αίγιο, διωγμένοι από τον επικείμενο κίνδυνο της Επανάστασης. Ο τρόμος τους οδήγησε να οχυρωθούν στο ακατοίκητο τότε κάστρο μαζί με τις οικογένειες τους. Εξακόσιοι ένοπλοι κλείστηκαν εκεί, αφού ζήτησαν βοήθεια από τις γειτονικές πόλεις. Για να ενισχύσεί ο Πανουργιάς τις ασθενέστερες αριθμητικά ελληνικές δυνάμεις, μεταχειρίστηκε ένα εκπληκτικό τέχνασμα φρόντισε να φτάσουν στα σημεία όπου βρίσκονταν οι αρχηγοί των τμημάτων του ψεύτικες ειδήσεις "αυτόπτη μάρτυρα", που δήθεν είχε δει στον όρμο των Σαλώνων (Κρισσαίο κόλπο) ρωσικά καράβια.

-Τι περιμένετε, λοιπόν, ακόμα; φώναξαν ενθουσιασμένοι οι οπλαρχηγοί. Το ηθικό των επαναστατών αναπτερώθηκε και ορμητικά άρχισαν να συρρέουν απ´ όλη τη Φωκίδα οι εθελοντές, φτάνοντας τελικά στους 520.

Στις 27 Μαρτίου, ξημερώματα, τα Σάλωνα βρέθηκαν σε κατάσταση πολιορκίας. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα δόθηκε το σύνθημα. Η πρώτη μεγάλη φωτιά φάνηκε στο Παλουκάκι της Δεσφίνας κι ακολούθησαν οι άλλες στο Μετόχι του Προφήτη Ηλία, στον Κόφφινα κοντά στα Λιβαδάκια, στον Αϊ-Θανάση στο Ρέμα της Μηλιάς και στην Κουτσουρέρα πάνω απ´ την Αγια-Θυμιά. Τα παλικάρια συγκεντρώθηκαν έξω από την πόλη σε τρία τμήματα: το αριστερό διοικούσε ο Γκούρας, το δεξιό ο Παπαντριάς και ο Θανάσης Μάνικας και το κέντρο ο Πανουργιάς. Οι Γαλαξιδιώτες έφεραν ψιλά όπλα, πολεμοφόδια και μικρά κανόνια από τα καράβια τους. Ανάμεσα τους διακρίνονταν ο Ιωάννης Καραλίβανος, αξιωματικός για πολλά χρόνια στα τουρκικά πλοία, και οι γενναίοι οπλαρχηγοί Γιάννης και Νικολάκης Μητρόπουλος. Η επίθεση, άρτια οργανωμένη, κράτησε 4 ώρες." Καθώς οι Τούρκοι υποχωρούσαν για να κλειστούν στο Κάστρο, ένας σκοπευτής τους, οχυρωμένος στα τουρκικά λουτρά (χαμάμ) έριξε και το βόλι βρήκε τον άτυχο Σταμάτη Τράκα στο μέτωπο. Ήταν ο πρώτος νεκρός στην πρώτη επίσημη μάχη της επαναστατημένης Ρούμελης. Ο πατέρας του, Θόδωρος Τράκας, βλέποντας νεκρό το παιδί του, έσφιξε την καρδιά και είπε στους στρατιώτες: "Γάμος χωρίς σφαχτά δεν γίνεται". Οι ελάχιστοι Αρβανίτες που ξέμειναν στην πόλη παραδόθηκαν και βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Ωστόσο, οι Σαλωνίτες έκρυψαν για πολλές ημέρες μέσα σε κάδους και πιθάρια τουρκικές οικογένειες με τις οποίες συνδέονταν φιλικά. Στην οικία του Αναγνώστη Κεχαγιά υψώθηκε το λάβαρο της Επαναστάσεως.

Αμέσως συγκροτήθηκε ελληνική διοίκηση. Την αποτελούσαν οι Αναγνώστης Κεχαγιάς, Αναγνώστης Γιαγτζής, Ρήγας Κοντορρήγας, Γιωργάκης Παπαηλιόπουλος, Ηλίας Κόκκαλης, Ευστάθιος Μαρκίδης ή Μαρκόπουλος, Δεσιερλής, Βασίλειος Χατζάρας, Ευθύμιος Κρανάκης, Λουκατζίκος, Παπαϊωάννης Οικονόμος και Χαρίτος, με πρόεδρο τον επίσκοπο Ησαΐα."

Την ίδια μέρα άρχισε η πολιορκία του Κάστρου. Τα μπρούντζινα γαλαξιδιώτικα κανόνια στήθηκαν στο σπίτι του Στράγκα, που βρισκόταν στο άκρο της πόλης. Με τους πρώτους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν μια γυναίκα και δύο παιδιά και καταστράφηκαν δύο φορτώματα άλευρα των Τούρκων. Καθώς, όμως, οι υπόλοιποι πυροβολισμοί πήγαιναν χαμένοι, τα κανόνια μεταφέρθηκαν στα Μνήματα, πάνω από τη συνοικία Χάρμαινα, κοντά στο στρατηγείο του Πανουργιά. Οι Τούρκοι αρνούνταν να παραδοθούν, ελπίζοντας σε ενισχύσεις από Εύβοια και Λαμία. Ο Πανουργιάς κάλεσε τους οπλαρχηγούς σε συμβούλιο· καμία πρόταση δεν φαινόταν αρκετά καλή, μέχρι που πήρε το λόγο ο Καραπλής. Ζήτησε μαραγκούς, σανίδια και πάτερα. Ήταν Πρωταπριλιά, παραμονή του Λαζάρου. Στο χώρο κάτω από τα πηγάδια, ο Καραπλής κατασκεύασε σκαλωσιά και ανέβηκε μαζί με 30-40 παλικάρια, γκρεμίζοντάς την στο τέλος.
-Πώς θα γυρίσουμε πίσω; ρώτησε κάποιος.
-Εδώ ήρθαμε για να νικήσουμε ή να σκοτωθούμε, απάντησε ο Καραπλής.

Το πρωί των Βαίων ένας Τούρκος κατέβηκε για νερό στα "πηγάδια". Μια μπαταρία και ξαπλώθηκε νεκρός." Χωρίς νερό, οι εχθροί περιήλθαν σε δεινή θέση. Η απόπειρά τους να καταλάβουν την πηγή, στις 8 Απριλίου, έληξε άδοξα με νεκρούς 13 Τούρκους, ανάμεσα τους και το πρωτοπαλίκαρο Χάιτας. Μην αντέχοντας τη δίψα, οι Τούρκοι βρέθηκαν σε απόγνωση και έστειλαν τους μπέηδες να διαπραγματευθούν.
-Ποιος είναι ο αφέντης σας, να προσκυνήσουμε; ρώτησαν τον Πανουργιά.
-Να! Εγώ είμαι ο αφέντης σας και σε μένα θα προσκυνήσετε, αποκρίθηκε εκείνος.

Του ζήτησαν να φύγουν μαζί με τ´ άρματά τους. Ο Πανουργιάς επαναστάτησε: - Ωρέ παλιόσκυλα, γι´ αυτά τα παλιοσίδερα σας κάνω τον πόλεμο. Τους υποσχέθηκε όμως ασφάλεια ζωής, τιμής και περιουσίας.

Δεκατρείς ολόκληρες μέρες κράτησε η πολιορκία. Στις 10 Απριλίου, ανήμερα της Λαμπρής, άνοιξε η πύλη και οι Τούρκοι άρχισαν να βγαίνουν, παραδίνοντας τα όπλα στον Πανουργιά. Στο μεταξύ, ο Γαλαξιδιώτης Γιάννης Μητρόπουλος ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης στο Κάστρο. Ύστερα από 4 αιώνες σκλαβιάς, οι Σαλωνίτες γιόρτασαν το πρώτο λεύτερο Πάσχα στην πατρίδα τους. Παρά τη συνθήκη, οι Τούρκοι άρχτσαν να δολοφονούνται άγρια απ´ όποιον Έλληνα τους έβρισκε απομονω- μένους. Πώς να ξεχαστούν τόσα χρόνια καταπίεσης, εξευτελισμών και βασανιστηρίων; Κι όταν έφτασε το μαντάτο ότι οι Τούρκοι της Λαμίας ετοιμάζονταν να καταλάβουν τα Σάλωνα, ο Πανουργιάς, για να μην έχει μπρος και πίσω του εχθρούς, αποφάσισε να εξοντώσει όλους τους Τούρκους. Η απόφαση πάρθηκε σε σύσκεψη του με τους Διάκο και Δυοβουνιώτη στις 10 Απριλίου στους Κομποτάδες της Λαμίας. "Απόφασις τοιαύτη κρίνεται βεβαίως και παράσπονδος και σκληρά λαμβανομένης όμως υπ´ όψιν της εποχής, ως και του ηθικού των Τούρκων, ωμολόγηται εξεναντίας έργον απολύτου ανάγκης". Ο μόνος που γλίτωσε ήταν ο Οσμάν μπέης, χάρη στη φιλική συμπεριφορά που επέδειξε, όντας γενικός διοικητής των Σαλώνων, κυρίως με την άρνηση του να δολοφονηθούν τα παιδιά των δημογερόντων που είχαν συλληφθεί ως αντίποινα κατά την αρχή της Επανάστασης.

Οι Έλληνες τον αντάλλαξαν με δύο δικά μας παλικάρια στα Γιάννενα. Όταν δεν είχε μείνει ούτε ένας Τούρκος πολεμιστής ζωντανός, ο Πανουργιάς έδωσε διαταγή ν´ ασφαλιστούν καλά τα πορτοπαράθυρα δύο σπιτιών και να συγκεντρωθούν εκεί οι τουρκικές οικογένειες για να γλιτώσουν -δήθεν- από ληστρική αρβανίτικη επιδρομή. Τα σπίτια πυρπολήθηκαν και τα γυναικόπαιδα των Τούρκων κάηκαν ζωντανά. Στοματική παράδοση αναφέρει πως στη συνοικία "Μάρμαρα", μεταξύ "Γκιριζιού"
και "Μάντρας", ο Ταγκαλής έκαψε τα γυναικόπαιδα των Τούρκων στο σπίτι του Γιάννη Στουρνάρα. Οι γείτονες διηγούνταν ότι άκουγαν τις σπαρακτικές κραυγές των Τουρκισσών:
"Γιαλελή, Γιαλελή,
Μη μας καις Ταγκαλή...

Η κήρυξη της Επανάστασης στα Σάλωνα και το πάρσιμο του Κάστρου τους έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη του Αγώνα. 
Οι Έλληνες οπλίστηκαν με 600 όπλα και ανάλογα πολεμοφόδια, λάφυρα απ´ τους έγκλειστους. Ο Παπαηλιόπουλος ανέλαβε το ταμείο της επαναστατημένης επαρχίας, φροντίζοντας να βοηθήσει και τις γειτονικές περιοχές: Λιδωρίκι, Υπάτη, Καρπενήσι, Αταλάντη, Λιβαδειά. Οι ειδήσεις απλώνονταν σαν αστραπή. Στις 28 Μαρτίου 1821, ο Δήμος Σκαλτσάς, οπλαρχηγός Λιδωρικίου και Μαλανδρίνου, αμέσως μόλις έμαθε για την κατάληψη των Σαλώνων, συνεννοήθηκε με τον Αναγνώστη Λιδωρίκη, τον παπα Γιώργη Πολίτη και άλλους προεστούς των δύο επαρχιών και με 60 δικούς τους αρματολούς και όσους από τους χωρικούς μπορούσαν να φέρουν όπλα, ύψωσαν τη σημαία της ελευθερίας. Μετά την άλωση του Κάστρου, οι Σαλωνίτες οπλαρχηγοί τράπηκαν προς Βορρά. Ο Δυοβουνιώτης προέλασε προς τη Μενδενίτοα και το Τουρκοχώρι της Ελάτειας, κηρύσσοντας την Επανάσταση και κυριεύοντας το μεσαιωνικό κάστρο της Βοδονίτσας (18 Απριλίου 1821). Ο Πανουργιάς, μαζί με τον επίσκοπο Ησαΐα. προέλασαν, μέσω Γραβιάς, προς τη Μονή Δαμάστας και από κει στο χωρτό Μουοταφάμπεη (Ηράκλεια) το οποίο και κατέλαβαν στις 20 Απριλίου 1821. Η μεγάλη νίκη των Ελλήνων στα Βασιλικάστις 28 Αυγούστου του 1821, ήταν ανεπιφύλακτα συνέπεια της άλωσης του Κάστρου των Σαλώνων. Οι Γκούρας, Δυοβουνιώτης και Πανουργίας με τα ψυχωμένα παλικάρια τους συνέτριψαν στρατό δεκαπλάσιο των Τούρκων του Μπεϊράν πασά και ματαίωσαν κάθε ενδεχόμενο καθόδου τους στην Πελοπόννησο. Απελπισμένοι οι Τούρκοι της Τριπολιτσάς για τη βοήθεια που περίμεναν και που ποτέ δεν θα ´φτανε, αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Τα Σάλωνα έμειναν ελεύθερα ολόκληρο τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης- οι πρόκριτοι τους κυβερνούσαν χωρίς τη θέληση των μπέηδων και των πασάδων και οι όμορφες κοπέλες έβγαιναν να πάν´ στη βρύση για νερό χωρίς το φόβο να κλειστούν σε τουρκικά χαρέμια.

Η πρωτόγνωρη αυτή αίσθηση ελευθερίας έγινε μήνυμα ελπίδας για τον υπόδουλο Ελληνισμό και το Κάστρο των Σαλώνων, το πρώτο κάστρο που έπεφτε σε χέρια ελληνικά, απόρθητο σύμβολο της Επανάστασης που σαν άνεμος είχε αρχίσει να σαρώνει την τουρκική τυραννία.Πηγή: Ελευθεροτυπία ´ΙΣΤΟΡΙΚΑ´

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ