Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

ΕΛΛΗΝΑ ΑΦΥΠΝΗΣΟΥ ΣΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝΕ ΤΗ ΓΗ ΣΟΥ (ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΕΝΔΟΞΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ)

Από αυτό το κείμενο μου θέλω να συγχαρώ όλους τους μαθητές που κλείσανε το σχολείο τους διαμαρτυρόμενα για την προδοτική και επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω όμως να προτρέψω και τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. Ήρθε η ώρα η ελληνική νεολαία να πάρει την κατάσταση στα χέρια της....

Οι σημερινοί μαθητές έχουν χίλιους δύο λόγους να μην επιθυμούν να κάνουν μάθημα σε αυτό το σχολείο του Τσίπρα του Γαβρόγλου και του Σόρος. Το σχολείο στις μέρες μας ειδικά έχει γίνει εργαλείο συστηματικής ανθελληνικής νεοταξίτικης προπαγάνδας. Τέτοιο σχολείο νεοταξίτικης κατήχησης να λείπει στα παιδιά κύριοι.
Το να πηγαίνουν τα παιδιά σε ένα σχολείο που σέβεται και προάγει τα ήθη τα έθιμα και τις παραδόσεις τους, είναι αναφαίρετο δικαίωμα τους και κανένας προδότης δεν μπορεί να τους το στερήσει. Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος που βλέπω τα νέα παιδιά να ξεσηκώνονται για ένα τόσο σημαντικό εθνικά θέμα.
Νιώθω ότι ακόμα υπάρχει ελπίδα, ότι αχνοφαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ.
Συνεχίστε τον αγώνα σας παιδιά εξάλλου σε όλες τις επαναστάσεις στην ιστορία πρωτοστατεί η νεολαία που βράζει το αίμα της για το σωστό και το δίκιο.

Κανένας μαθητής στο ανθελληνικό σχολείο που προωθεί η αντίχριστη κυβέρνηση.
Κανένας μαθητής σε τάξη μέχρι να αποσυρθεί η προδοτική συμφωνία των πρεσπών.
Κανένας μαθητής σε τάξη μέχρι να διασφαλιστεί η συμμετοχή του σε ένα σχολείο που θα βασίζεται στο τρίπτυχο πατρίδα θρησκεία οικογένεια.
Στο τρίπτυχο που κράτησε ζωντανό το έθνος μας ανά τους αιώνες και που τόσο ανάγκη έχουμε την αναβίωση του σήμερα.
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
 https://www.triklopodia.gr/category/greekempire7/

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΠΑΡΩΝ!!! Παυλόπουλος ΑΠΏΝ!!! Ο τ.Πρόεδρος Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης για την Βόρειο Ήπειρο

Γιὰ νὰ μαθαίνουν οἱ νεώτεροι. 
Ὁ Χρ. Σαρτζετάκης διετέλεσε Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς "Δημοκρατίας".

"Ἀκόμη, δι’ὅσους ἐξ ὑμῶν κατάγεσθε ἀπὸ τὰ ἁγιασμένα χώματα τῆς ἀνὰ τοὺς αἰῶνας Ἑλληνικῆς Βορείου Ἠπείρου, γνωρίζομεν τὸν ἀβάσταχτον πόνον σας, διότι ἡ ἰδιαιτέρα σας αὐτὴ Πατρὶς εὑρίσκεται ἀκόμη ὑπὸ φρικτὸν ξένον ζυγόν, μὲ τὸν ἀπομένοντα γηγενῆ ἑλληνικὸν πληθυσμὸν χωρὶς Σχολεῖα Ἑλληνικά, χωρὶς Ἐκκλησίες, χωρὶς τοὺς νομίμως ἐκλεγέντας ἐπισκόπους, ὑπὸ παρῳδίαν τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ἀπειλούμενον δὲ καθημερινῶς ἀπὸ στίφη ὑποψηφίων ἐποίκων καὶ διαβιοῦντα ἐν γένει ὑπὸ καθεστὼς διαρκοῦς βίας καὶ καταδιώξεων καὶ τρομοκρατίας. Βεβαιωθεῖτε, ὅτι ὁ πόνος σας αὐτὸς εἶναι καὶ πόνος ὄχι ἁπλῶς ὅλων τῶν Ἠπειρωτῶν, - ἀφοῦ καὶ ἡ σκλαβωμένη Βόρειος Ἤπειρος ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς μιᾶς καὶ ἑνιαίας ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων Ἠπείρου, - ἀλλὰ πόνος ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁπουδήποτε τῆς γῆς.
Τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὁλοκλήρου, ποὺ μὲ τοὺς ἀγῶνες, τὶς θυσίες καὶ τὸ αἷμα τῶν ἰδικῶν του, ἀπὸ κάθε γωνιά, παιδιῶν ἀπηλευθέρωσε μόνον κατὰ τὸν αἰῶνα μας τρεῖς φορὲς τὴν μαρτυρικὴν Βόρειον Ἤπειρον, ποὺ τελικῶς ἡ ἀδίστακτη πολιτικὴ καὶ τὰ εἰδεχθῆ συμφέροντα ἐξωβαλκανικῶν δυνάμεων ἐπέβαλαν, ἐναντίον κάθε ἐννοίας Δικαίου καὶ Ἠθικῆς, νὰ μείνῃ δούλη ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος.

Ἀλλά, ὑπερήφανοι Ἠπειρῶται, μὴ ἀποθαρρύνεσθε ! Καὶ ἡ ζωὴ τῶν ἐθνῶν ὑπακούει εἰς τὴν ἰδίαν νομοτέλειαν κάθε ζωῆς. Τὰ ἔθνη καὶ αἱ ἐθνικαὶ κοινότητες, ποὺ θέλουν νὰ ἐπιζήσουν, ἐπιζοῦν εἰς πεῖσμα ὅλων τῶν ἐπιβούλων καὶ ἀναμετρούμενα νικηφόρως πρὸς κάθε εἴδους έμπόδια καὶ δυσχερείας. Καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος δὲν ἐχάθηκε ὅριστικῶς διὰ τὴν Ἑλλάδα μας καὶ οὔτε πρόκειται νὰ χαθῇ.

Ἀκριβῶς διότι δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ χαθῇ. Χιλιετηρίδες θαυμαστῆς πανελληνίου ἀλληλεγγύης μᾶς διδάσκουν καὶ τὸ σημερινὸν χρέος ὅλων μας : νὰ σταθοῦμε ὁλοψύχως παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν καταδυναστευομένων ἀδελφῶν μας τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ ὡς πρώτιστον ἔργον νὰ τοὺς βοηθήσουμε μὲ κάθε τρόπον διὰ τὴν ταχυτάτην οἰκονομικὴν ἀνάπτυξιν τῆς περιοχῆς των πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ φρικαλέου κακοῦ τῆς ἐγκαταλείψεως καὶ ἐρημώσεώς της. Κακοῦ, τὸ ὁποῖον δυστυχῶς ἄρχισε νὰ ἀναφαίνεται πρὸς μεγάλην ἀγαλλίασιν ὅλων τῶν ἐπιβούλων, ὅλων τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Σεῖς ἰδιαιτέρως, οἱ Ἠπειρῶται, πού, ὅπως ἐξέθεσα παραπάνω, ἀνεδείχθητε κατὰ τὸ παρελθὸν οἱ Μεγάλοι τοῦ Γένους μας Εὐεργέται, δὲν ἀμφιβάλλω, ὅτι θὰ συνεχίσετε τὴν θαυμαστὴν παράδοσίν σας καὶ θὰ ἀποδυθῆτε εἰς μίαν πανεθνικὴν σταυροφορίαν οἰκονομικῆς κατὰ πρῶτον στηρίξεως τῶν κατατρεγμένων Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας. Διὰ νὰ παραμείνουν εἰς τὰς πατρογονικὰς ἑστίας των.

Τὸ δεύτερον, ἀμέσου ἐπίσης προτεραιότητος, καθῆκον ὅλων μας εἶναι ἡ διαρκὴς καὶ ἐπαρκὴς ἐνημέρωσις τῶν ξένων ὡς πρὸς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ ἀπαράγραπτα δίκαια τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐπὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Κυρίως ἡ ὑπόμνησις τῆς τραγικῆς της μοίρας, νὰ ἔχῃ ἀπελευθερωθῆ τρεῖς φορὲς κατὰ τὸν αἰῶνα μας ὑπὸ τοῦ ἐνδόξου Ἑλληνικοῦ μας Στρατοῦ καὶ νὰ ἐξακολουθῇ νὰ παραμένῃ δούλη. Καὶ τὴν ἐνημέρωσιν αὐτὴν εἶσθε κατ’ἐξοχὴν οἱ πλέον ἐνδεδειγμένοι νὰ κάνετε σεῖς, ξενιτευμένα παιδιὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ποὺ ζῆτε μεταξὺ τῶν ξένων εἰς τὰς νέας Πατρίδας σας, μὲ τὸ κῦρος καὶ τὴν πειστικότητα τῆς ἐκεῖ παρουσίας σας. Μὲ τὴν σωστὴν ἐνημέρωσιν τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν ἐντὸς τῶν ὁποίων ζῆτε καὶ ἐργάζεσθε, μὲ ὅπλα ἀκαταμάχητα τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἄδολη πειθώ, ὄχι μόνον ἡ κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ βαθμιαίως καὶ οἱ ἡγετικοὶ παράγοντες καὶ οἱ τελικῶς καθορίζοντες τὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν τῶν ξένων θὰ συνειδητοποιήσουν, ὅτι τὰ ἀληθινὰ τῶν χωρῶν των συμφέροντα συγκλίνουν καὶ δὲν εἶναι ἀντίθετα πρὸς τὴν ἐπανόρθωσιν τῆς προκειμένης κραυγαλέας εἰς βάρος τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἱστορικῆς ἀδικίας.

Διότι τότε δὲν θὰ εἶναι νοητὸ καὶ ἀπὸ κανένα δὲν θὰ γίνεται ἀποδεκτὸ τὸ γεγονός, νὰ μὴ ἐφαρμόζεται οὔτε σήμερα, εἰς ἐποχὴν δηλαδὴ θεοποιήσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τὸ Πρωτόκολλον τῆς Κερκύρας τῆς 17ης Μαΐου 1914, μὲ τὸ ὁποῖον παρεχωρήθη πανηγυρικῶς εἰς τὴν Βόρειον Ἤπειρον αὐτονομία ἔναντι τοῦ νεοσυσταθέντος τότε Ἀλβανικοῦ κράτους (διοικητική, ἐκκλησιαστική, ἐκπαιδευτική, ἀστυνομική), μολονότι τὸ Πρωτόκολλον αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς ὑπεγράφη καὶ ἐπεκυρώθη ἐν συνεχείᾳ, τὴν 20.6.1914, ἀπὸ τὰς ἕξ τότε Μεγάλας Δυνάμεις (Γαλλίαν, Ἀγγλίαν, Ρωσίαν, Ἰταλίαν, Γερμανίαν καὶ Αὐστρίαν).
Ἠμπορεῖτε ἀκόμη νὰ ὑπενθυμίζετε π.χ., ὅτι ἡ Γερουσία τῶν Η.Π.Α. δύο φορὲς ἐψήφισε, καὶ μάλιστα ὁμοφώνως, τὴν 17ην Μαΐου 1920, μετὰ τὸν πρῶτον παγκόσμιον πόλεμον, καὶ τὴν 29ην Ἰουλίου 1946, μετὰ τὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον (μὲ ἐπικύρωσιν προηγηθείσης τὴν 26ην Μαρτίου 1946 ἀποφάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων), ὅτι ἔπρεπεν ἡ Βόρειος Ἤπειρος νὰ παραχωρηθῇ εἰς τὴν Μητέρα Ἑλλάδα. Πρᾶγμα, ποὺ ἠμπόδισαν τότε νὰ γίνῃ πραγματικότης, μετὰ μὲν τὸν πρῶτον παγκόσμιον πόλεμον, αἱ ἰμπεριαλιστικαὶ ἐπιδιώξεις ξένων δυνάμεων, καὶ ἰδίως τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας, μετὰ δὲ τὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, ἡ ἀπειλητικὴ ἀντίδρασις τοῦ σοβιετικοῦ συνασπισμοῦ. Μετὰ τὴν κατάρρευσιν ὅμως τῶν ἀπανθρώπων ἐκείνων καθεστώτων, διατὶ νὰ διαιωνίζεται ἡ κατἀφωρος ἱστορικὴ ἀδικία ;

Οὐσιαστικὴ λοιπὸν βοήθεια πρὸς τοὺς βορειοηπειρώτας ἀδελφούς μας καὶ συνεχὴς ἐνημέρωσις τῶν ξένων διὰ τὰ δίκαια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μὲ πρῶτον αἴτημα τὴν ἀποκατάστασιν τῆς διὰ τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας τῆς 17.5.1914 πανηγυρικῶς ἀναγνωρισθείσης ἀπὸ ὅλους αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, εἶναι τὰ πρώτιστα καὶ ἀπαραίτητα πρακτικὰ μέσα ἀμύνης μας.
Καὶ μὴ ἀμφιβάλλετε ! Τὴν ἐπιβίωσιν τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ θὰ ἀκολουθήσῃ τελικῶς ἡ ὁριστικὴ δικαίωσίς του.
Ἡ ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια καὶ ἐξακολουθητικῶς μέχρι σήμερον ἑλληνικωτάτη Βόρειος Ἤπειρος εἶναι ἐπιταγὴ τῆς Ἱστορίας νὰ ἑνωθῇ καὶ θὰ ἑνωθῇ, ἀργὰ ἢ γρήγορα, μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα ...
Ξενιτευμένοι Ἠπειρῶται, ἀγαπημένα σεῖς τοῦ Ἑλληνισμοῦ παιδιά, σᾶς εὔχομαι, μὲ ὅλην μου τὴν καρδιά, λαμπρὴ ἐπιτυχία εἰς τὸ Ἐθνικὸν Σας Συνέδριον.

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης
Νέα Πεντέλη, 16η Φεβρουαρίου 1997
ΔΙΑΔΟΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ.... ΕΠΊΚΑΙΡΟ ΌΣΟ ΠΟΤΈ ΆΛΛΟΤΕ....

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ